måndag 4 april 2011

Människor styrs lika mycket av intellekt som av affekt

Föreställningen om att människan (huvudsakligen) är intellektuella varelser. Att människor först och främst styrs av intellektet och logiskt resonerande är en förrädisk utmaning och ett svårt hinder att övervinna innan den forskning som här skissas på allvar kan sättas i verket och gagna samhället.

Så länge som denna villfarelse omhuldas och odlas i samhällsdebatten kommer det att bli svårt att genomföra de tankemässiga manövrer som är nödvändiga för att fler ska kunna, först komma till insikt om, och sedan implementera i sitt vardagliga förhållningssätt till världen och det mänskliga varat, att innebörden i begreppet människa är mycket mer komplext och mångfacetterat än man anar.

Utmaningen ligger i att människor (och detta gäller för övrigt även författaren till denna blogg) är lite för lättflörtade. Man ser sig helt enkelt som och vill mycket gärna bli tilltalad som intellektuell varelse. Paradoxalt nog är det precis dessa egenskaper jag här och nu tilltalar läsaren med för att övertyga om det rimliga i den ståndpunkt jag har intagit och menar att fler bör göra till sin.

Vad jag vill försöka visa är att det är klokt att göra sig medveten om i hur hög grad vi människor också styrs av affektioner (och det visar inte minst denna artikel, från DN). Svaret på frågan finns här liksom i fråga om kultur i mellanrummet. Som människor styrs vi både av intellekt och av affekt och det man bör göra sig medveten om är att det är mycket svårt att säga vad som är vad.

Många intellektuella förklaringar, det visar moden neurologisk forskning, handlar om att i efterhand rationalisera känslomässiga handlingar och åsikter. Mycket talar för att främlingsfientlighet är ett uttryck för just det. Först kommer känslan av osäkerhet inför det okända, och sedan skapas argumenten som används i diskussionen.

Exemplet visar också hur svårt det är att bemöta den typen av åsikter med rationella argument, vilket för övrigt också är kännetecknande för striden mellan kreationister och evolutionsteoretiker.

Förnuft och känsla, krävs alltså!

Inga kommentarer: