torsdag 20 oktober 2011

Vad är det han säger egentligen Reinfeldt?

Vår stadsminister har hållit ett tal, på Moderaternas partistäma. Det återges i SvD. Tänke titta närmare på det, med kulturvetenskapliga glasögon, för att se vad som händer då.
Han säger att,

– Vi ska vara det moderna partiet, förnya oss och leda utvecklingen. Vi har fyra viktiga punkter att arbeta efter. Det första är att lyssna, verkligen lyssna och inte prata och få bara bekräftat. Det andra är starka institutioner, solid statsförvaltning. Alternativet är att kompisband och sedelbuntar avgör.
Är detta något man är överens om inom regeringen? Som akademiker anställd på en av de regionala högskolorna har jag svårt att känna mig lyssnad på. Gentemot oss, ochhär tänker jag på Jan Björklund finns inget av lyssnande alls. Tvärt om möts vi med försök till ministerstyre. Att humaniora är bra och viktigt, det säger man visserligen. Men i handling visar man på motsatsen. Där behöver man uppenbarligen tala sig samman inom Alliansen, om man ska kunna vara trovärdiga. 
– Risk finns för kortsiktighet. Men vi ska stå upp för det forskningsbaserade i samhället. Våra värderingar kommer från människan. Friheten är vårt viktigaste mål. Frihet, ansvar, trygghet och att sätta människan först.
Reifeldt varnar för kortsiktighet, och säger sig stå upp för ett forskningsbaserat samhälle. Dessutom talar han om att värderingarna kommer från människan. Som forskningsaktiv humanist känner jag inte alls igen mig. Ingenjörer, naturvetenskap är det man satsar på, i praktiken. Och någon frihet finns inte, inte inom akademin i alla fall. Det är excellens som efterfrågas, inom ett mycket snävt område. Människan representerar bara en röst vars syfte är att hålla Alliansen kvar vid makten. Det visar man i praktiken.
– Vi ska lyssna, forska, ha idéer och bejaka att människor vill hålla ihop i starka gemenskaper. Det räcker inte alltid. Sverige ska också ha ett offentligt ansvarstagande, i Sverige är vi alla tllsammans och ska känna samhörighet.
Förutsatt att man vill samma sak som och ställer upp på Moderaternas och Alliansens grundvärderingar. Återigen, utifrån ett akademiskt humanistiskt perspektiv framstår det som sägs uteslutande som retorik. Vad är det för ansvarstagande att bara se till toppen, att uteslutande söka excellens? För att skapa samhörighet och visa på offentligt ansvarstagande behövs ett breddtänkande också. Och det får man inte om man slutar helt att satsa på humaniora. Värderingarna som kommer från människan, hur skall man nå, utveckla och tillvarata dessa? Reinfeldt, nu får du förklara dig? Hur får du ihop detta med vad du säger?
– Vi måste se våra medmännsikor, där måste Moderaterna vara starka.
Min tanke var inte att kritisera Moderaterna, det var att ställa det som sägs mot handlingarna som utförs. Jag vill använda min analytiska kompetens till att förstå vilket samhälle som finns mellan raderna i den retorik som förs fram, av bland annat Moderaterna. Jag har full förståelse för att politik handlar om ideologi, och jag vill också framhålla att jag är imponerad av Moderaternas kursändring. Det är lovvärt, det man säger sig vilja. Men det behövs inte någon utvecklad analytisk förmåga för att se att det finns brister. Lyssna på oss kulturvetare. Vi behövs, inte bara ute i samhället, utan även inom politiken. Det hoppas jag framgår ovan.

Reifeldt avslutar med att sammanfatta på följande sätt.
– Jag tror att detta kan sammanfattas i fyra punkter: Allmänintresset till skillnad från särintresset. Att företräda allmänintresset är en svår men oerhört viktig uppgift.

– Sverige är byggt på djupt sittande värderingar om arbete och kunskapstörst. Vi tror på jämlikhet och rättvisa och skyddsnät för dem som hamnar snett.

– Vissa ropar på visioner. Jag vill varna för det. Några säger stor vision, men glömmer att notan går på 100 miljarder för skattebetalarna. Det är inte vad svenska folket vill ha.

– Vi kan prata om det stora språnget, femårsplanen. Men det är inte rätt väg. Vi ska vara trogna idén att sätta människan först och det ska förankras hos människor.

– Ett föregångsland och bra grund, fyra egenskaper och ett genuint samhällsbärande parti. Vi moderater kommer närmast att vara det. Vi ska lyssna, har starka institutioner, vara lojala mot våra idéer och se behovet av sammanhållning i landet. Låt oss visa att stämman när människan sätts i centrum, det är där vi ska möta människorna, sade Fredrik Reinfeldt som slutord i sitt tal.
Här finns en hel del kvar att jobba med, ifall man verkligen menar allvar. Och en föörutsättning för att det arbetet ska bli framgångsrikt är att man satsar på, inte avvecklar, humaniora. Humaniora är ett av benen som samhället vilar på, tillsammans med ingejörer och naturvetare. Det är i samverkan mellan dessa vetenskapliga discipliner och kunskapstraditioner som grunden läggs för det Moderaterna vill genomföra.

När ska ni ta steget fullt ut Reinfeldt? När ska ni förstå hur enkelt det är att se igenom retoriken? När ska ni förstå att humaniora inte är tärande, utan en förutsättning för livet som vi känner det? Ju förr, desto bättre, både för Moderaterna och för samhället!

4 kommentarer:

Jeanette Johansson sa...

"Moderaternas kursändring" - finns det något i den politik de för som visar på en kursändring? Det är ju också bara retorik.

Igår hörde jag om deras antagningssystem till högskolan som nu tack och lov ska ändras igen - studenter med utländska betyg får en procentuell del av en betygskvot. Oftast ger den procenten noll platser.

Idag hörde jag om "förtätningen" på fritids. En moderat berättade att de minsann startat en Skolinspektion med makt att bötfälla kommuner. Men inte att ett av moderaternas absolut första förändringar för fem år sen var att banta Arbetsmiljöverket rejält, så de blev tvugna att prioritera bort skolorna.

Dessutom tycker jag, att om man nu ska säga blahablaha en stund ifrån talarstolen, varför inte anlita en talskrivare och säga det på ett lite mer inspirerat sätt? Eller då kanske det kan verka som man har visioner. Jag vill varna för det.

Eddy sa...

Försökte vara välvilligt inställd Jeanette! Men håller ju med. Sverige har blivit kallt, i effektivitetens, och budgetbalansens namn. Och kylan gör det svårt för allmänheten att få tid och kraft att verkligen se konsekvenserna av politiken. Det är min främsta drivkraft, att visa på vikten av analytisk förmåga! Det är så lätt att falla in i en politisk pajkastning, typ Parlamentet. Och det förändrar ju ingenting i grunden. Vill se ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

Jeanette Johansson sa...

Ja, vad beror "fördumningen" på? Vi har inte tid och folkbildningen är borta eller ersatt av såpor. Chips och såpor, vår tids bröd och skådespel. Men sen finns väl något grundläggande annorlunda när det styrande partiet inte vill den breda massans bästa och alltså inte vill avslöja sina verkliga mål? Att de som styr faktiskt tjänar på folkets okunnighet. Att den Björklundska politiken faktiskt syftar till att allt färre ska kunna sätta sig in i vad som pågår. Eller vad tror du?

Eddy sa...

Jag tror faktiskt inte att man behöver vara så konspiratorisk Jeanette. Det är mer ett resultat av den komplexa process som kulturen är. Den går inte att styra, men allt räknas. Här ser jag både en uppgift för kulturvetenskapen, och problem. Hur sprider man insikt om tillvarons komplexitet, det är frågan jag jobbar med. Och jag tror att alla kompetenser behövs och kan samverka för att hitta lösningar på att ta fram verktyg för samhällets långsitkiga hållbarhet.