onsdag 5 oktober 2011

Så blir man Nobelpristagare

NyTeknik som jag fick idag visade sig befrämja inspirationen riktigt ordentligt. Här finns en massa uppslag till bloggposter. Och eftersom bloggandet hjälper mig att komma vidare i mitt övriga skrivande. Det kanaliserar tänkandet på ett befriande sätt. Genom att tankar som dyker upp fästs i datorns minneskort kan jag sedan ägna mig åt det jag ska. Man frågar mig om bloggandet inte tar en massa tid? Det ger tid, i alla fall fungerar det så för mig. För varje timme jag lägger här får jag minst det bubbla tillbaka.

Okej, hur kammar man hem ett Nobelpris, enligt tidningen NyTeknik? Tio tips presenteras i dagens nummer. Alla intressanta på olika sätt, vilket jag hoppas kunna visa nedan.

Tips nummer 1. Var nyfiken - hela livet. Det verkar vara det viktigaste tipset. Här kan man fundera kring om det räcker som tips för att få Nobelpris. Det gäller ju som bekant inte att vara nyfiken i största allmänhet, nyfikenheten måste vara av en mycket speciell art för att den skall kunna leda till världens mest prestigefulla pris. Även om Anders Bárány (sekreterare för Nobelkommittén i fysik) säger att det inte behöver vara som hemma hos honom, "där det knåpades, smällde och experimenterades", så är det nog så det bör se ut. För det är precis den typen av nyfikenhet som premieras. Nyfikenheten på teknik, fysik och naturvetenskap. Och så klart nyfikenhet på språk, men det räknas inte riktigt här i NyTeknik.

Tips nummer 2. Berätta för andra vad du håller på med. Publicering är A och O när Nobelpriskommittén undersöker vem som verkligen upptäckte vad. Upptäckte är ett ord som är värt att reflektera över. Det helt klart så att vad som premieras är upptäckter. Tyvärr är inte all kunskap sådan som bygger på upptäckter. Analyserande kan också ge viktig kunskap, men den kan sällan sammanfattas i artikelformat (i tidskrifter som Science och Nature, det vill säga högt rankade referee-granskade tidskrifter), vilket är den typ av publicering som räknas när Nobelpristagare skall utses. Den som arbetar med kunskap som lämpar sig bäst för publicering i bokformat kan sluta drömma, för det är bortkastad tid. Om man nu strävar efter att få Nobelpris, man kan ju forska av andra orsaker också.

Tips nummer 3. Ifrågasätt vedertagna sanningar. Här handlar det återigen om att välja rätt typ av sanningar att ifrågasätta. Ifrågasätter man fel sanningar, till exempel sanningen att det är bara är publicering i referee-granskade tidskrifter som ger tillförlitlig kunskap, eller om det verkligen är motiverat att ge ett pris i Ekonomi, till Nobels minne, då är man rökt. Då får man inga Nobelpris.

Tips nummer 4. Var envis. Forskning är inte en sysselsättning som ger omgående behovstillfredsställelse. Det låter som ett vettigt tips. Det gäller även för mitt ämne Kulturvetenskap. Forskare blir man bara om man har tålamod.

Tips nummer 5. Var ärelysten. Nu kommer vi in på lite obehagliga sidor, men man är i alla fall ärliga. Akademin må hålla sig med ädla deviser och deal, men det som premieras idag, så som det ser ut och är organiserat, är ärelystnad. Den som är mest hänsynslöst framfusig och som aldrig spiller en möjlighet att framhålla sin egen förträfflighet, den premieras och tilldelas medel och utrymme. Givetvis på bekostnad av andra, mindre framfusiga men därmed inte nödvändigtvis mindre intelligenta forskare.

Tips nummer 6. Ta forskningen på allvar. Att forska är inte ett jobb man stämplar ut ifrån, det är en livsstil. Inte något man gör för att få priser. Forska gör man för att man måste, och man gör det ständigt. Det gäller för alla, i alla fall om man vill komma vidare i sin karriär.

Tips nummer 7. Var strukturerad. Tålamod, organisationsförmåga och fokusering, det är egenskaper som krävs för att lyckas, inte bara som fysiker.

Tips nummer 8. Hitta ett spännande område och en bra mentor. Den kreativa miljön kring en tidigare Nobelpristagare verkar vara ett bra ställa att söka sig till. Men det är som sagt högst begränsade frågeställningar som ryms inom det snäva spannet mellan "spännande" (naturvetenskapliga problem) och "tidigare Nobelpristagare." Och detta tips måste förstås tillsammans med nästa tips ...

Tips 9. Om du arbetar i en större grupp [vilket verkar vara en förutsättning för alla utom möjligen litteraturpristagarna], se till att leda den. Max tre pristagare kan komma ifråga för respektive pris. Detta även om alla vet att forskning aldrig utförs i ensamhet, utan alltid är resultatet av en hel massa olika människors gemensamma ansträngningar. Och här tänker jag inte bara på forskare. Priserna i Fysik, Kemi och Medicin delas alltså ut till det mycket begränsade ledarskiktet av alla dem vars arbete krävs för att få priset. Kunskap är ett kollektivt projekt, och detta tycker jag man borde uppmärksamma mer. Nobelpriset är i detta hänseende otidsenligt. Man har också diskuterat möjligheten att ge priset till miljöer istället för enskilda forskare, vilket jag tycker låter vettigt. För i en sådan miljö skulle en kulturvetare kunna ingå. Kreativitet och kritiskt tänkande är viktigt i all forskning, och det är kompetenser som vi har.

Tips 10. Ge dig in i nanotekniken, då har du chans att kvala in i samtliga tre naturvetenskapliga Nobelpris. Nanotekniken ja, den verkar ha framtiden för sig. Det är till den mänskligheten ställt sitt hopp. Men jag vet inte jag. Än är det för tidigt att uttala sig i den frågan. Forskarna är optimistiska, men vilka långsiktiga konsekvenser på jorden och människokroppen får det? Jag vet inte, med det gör ingen annan heller. Inte idag.

Det är kört för mig. Det inser jag. Fast det gör inget. Jag forskar inte för att få pris eller uppmärksamhet, jag forskar för att det ger mig inre tillfredsställelse och för att jag måste. 

Inga kommentarer: