söndag 30 oktober 2011

Ett starkt lärosäte, vad innebär det?

Ser att Jan Björklund har skrivit en debattartikel i DN, om högskolan, som fått svar från högskolorna samlade i Lärosäten Syd. Björklunds poäng är att studentkullarna minskar framöver och att det kommer att innebära ökad konkurrens om studenter att utbilda. Lärosäten Syd kontrar med att presentera sin modell för samverkan mellan lärosäten.

Jag kommer precis från Baskien, där jag varit under veckan, på inbjudan av IMH i Elgoibar. Högskolan Väst, Trollhättan, var inbjuden dit, och jag var en av delegaterna. Vi var inbjudna av IMH som är ett tekniskt universitet med visioner, vilka Björklund och Högskolesverige har mycket att lära av. Inbjudna var även andra universitet i Europa, från Österrike, Italien, Frankrike, Danmark och Tyskland. Den gemensamma nämnaren var att samtliga universitet och delegater på olika sätt arbetar med Arbetsintegrerat lärande, Co-op och så vidare.

Upprinnelsen till inbjudan var att man på IHM ville utveckla sina metoder och ta tänkandet till nästa nivå. Arrangemanget var långt ifrån ett rent samverkansprojekt, initierat av lärosätet. Konferensen/sammankomsten bekostades av den Baskiska regeringen. Mat, hyra, resor, allt betalades av den Baskiska regeringen. Och man bidrog inte bara med pengar, man bjöd oss dessutom till parlamentet, och på middag på kvällen på en av de finaste restaurangerna i San Sebastian. På konferensens sista dag deltog även Utbildningsministern och en rad ministrar (alla med PhD, kan tilläggas).

Inbjudan var med andra ord ett viktigt inslag i den Baskiska utbildningspolitiken. Samverkan, inte bara inom landet, utan även i Europa. Och, det viktigaste av allt, samverkan mellan olika samhällssektorer. Samverkan mellan utbildning, arbetsliv och samhällen/länder. I Baskien tror man uppenbarligen på samhällsnyttan med högre utbildning.

Samproduktion av kunskap, det är vad som bygger samhällen, välstånd och bara så kan långsiktig hållbarhet skapas. Kunskap, utbildning och lärande är vidare inget man stökar över och blir klar med tidigt i livet, det är ett livslångt projekt. Lärande är den process som samhället byggs upp, av, i och genom. Samhället och lärandet är två sidor av samma sak!

Åk till Baskien Björklund, där finns mycket att lära!

Trappan till parlementet

Glasmålning med Baskiens 80 stadsvapen

Stolt historia

Utbildningsministern och andra ministrar

Parlamentet

San Sebastians hamn

Förrätt på middagen

Lamm, mmmmmmört!

Österrike, Italien och Sverige

Vår hjälte!

Lyssnande politiker!

Här finns visioner, tankar och en vilja att satsa


Lämnar vackra Deba

Bilbaos flygplats

Inga kommentarer: