lördag 21 maj 2011

Makt korrumperar

Det är ganska enkelt, egentligen. Alla vet. Ingen kan bli förvånad. Det behövs ingen forskning, inga akademiska titlar för att säga det. Makt korrumperar den som har den. That's a fact. End of discussion! Därför bör vi tillsammans, för allas bästa arbeta för att utjämna maktförhållanden. Ekonomiska såväl som sociala och kulturella.

I veckan som gått har vi sett det hända, igen. En man med makt ertappas med byxorna vid knäna. Och det handlar som Lars Jalmert skriver i SvD, om makt. Inget annat! Den som har makt kommer att använda denna för att uppfylla sina önskningar, alla sina önskningar. Inget att bli upprörd av, indignerad över eller ens förvånad för. Vare sig det handlar om sexuella övergrepp, eller ekonomiska oegentligheter som här.

Bara att acceptera. Inte handlingarna som sådana, men att makten kommer att utnyttjas. Det är första steget mot en bättre värld. Tycker ofta att man hör uttalanden, i till exempel Uppdrag Granskning, när någon ertappats, som går ut på att, så här borde det inte vara. Och, nej, det borde det inte. Men nu är det så att makt korrumperar, och då kan man inte, får man inte förvånas över konsekvenserna.

Tycker man på allvar att det är problematiskt, det som sker, är det med andra ord inte hållbart i längden att utveckla system för att straffa förövaren. Effektivare vore att se över grundproblemet, den ojämlika fördelningen av makt i samhället. Bara så kan man på allvar uppnå förändring.

Delegering av makt är ett problem, den bör istället spridas. Fler måste ta mer ansvar för ett ökat antal aspekter av livet, inte färre. Det kanske ekonomiskt försvarbart, men då får man vara beredd på även de negativa konsekvenserna. Jag har sagt det förut, men säger det igen. Det finns inga genvägar till det perfekta samhället. Bara hårt arbete. Det skadar heller inte att utveckla förmågan till kritiskt tänkande.

Vi tar det en gång till: Kulturvetenskap är livsnödvändigt!

Inga kommentarer: