söndag 29 maj 2011

Njutningslobbyister. Vilka är de och hur arbetar de?

Att recensera vin är något som i princip alla dagstidningar och många TV-kanaler på ett eller annat sätt gör, mer eller mindre regelbundet. På nätet finns också en hel del sidor som tillhandahåller recensioner av vin och det är dessa som valts ut för närmare granskning i denna bloggpost som bygger på en artikel jag skrev för några år sedan och som finns publicerad i Vin & Sprithistoriska museets tidskrift: Spiritus 2006.

På sidan www.vinnytt.nu räknade jag till 47 stycken länkar till olika svenska tidningar och internetsajter som publicerar artiklar om vin, och det är bara Vinnytts urval av vad de tycker är intressant och värt att nämna. Det finns med andra ord väldigt många njutningslobbyister, som alla vill att vi ska lyssna på just dem för att uppnå högsta möjliga grad av njutning i vårt bruk av alkohol. Men för att inte drunkna i material kommer analysen huvudsakligen att koncentreras till två av de, enligt egen utsago, största aktörerna på markanden för information/upplysning om vin, nämligen Spumante och BK Wine.

Innan dessa aktörer presenteras närmare vill jag påpeka att jag i min analys valt att inte ta någon hänsyn till lobbyisternas intentioner. Analysen går uteslutande ut på att tolka på vilket sätt de vinrecensioner som här hamnat under den kulturvetenskapliga luppen är med om att underblåsa den trend som gjort drickandet av alkohol till norm i vårt samhälle och som därmed legitimerar samt aktivt skapar och upprätthåller ett förhållningssätt till alkohol som gör det svårt att tacka nej.

Spumante är ett konsultföretag som förekommer med artiklar om och tips på vin i såväl dagspress som på nätet. Konsultgruppen/företaget består av sex personer. På hemsidan står följande:
Anders Calissendorff är kock i grunden. Har arbetat 10 år som redaktör, ansvarig för vinprovningsgrupper och kursledare på Systembolagets marknadsavdelning. Hampus Rosenqvist är kock och projektledare. Har arbetat på Grands Franska och Restaurangakademien. Per Styregård är skribent. Har arbetat 10 år som redaktör, vinprovare och kursledare på Systembolagets marknadsavdelning. Eva Rosenqvist, ägare av Emma förlag, och Nils Norberg, vd på Emma förlag, är delägare i Spumante. De är också Spumantes strateger. Oksana Orlova svarar för kontakter med vinleverantörer och sköter vår databas. Joakim Han från företaget HanSolo är vår ständige IT-konsult.
Företaget säger vidare att de ”levererar redaktionellt material inom mat, dryck och resor till bland annat tidningen RES och Malmö Aviations magasin Grip”. Spumante har också givit ut en bok, Rödvin älskar mat och den fick, står det på hemsidan, ”Hederspris för Bästa dryckesfotografi i världen 2003”. Spumante presenterar sig som ”konsulter och kursledare för företag som vill utveckla sina anställdas kunskaper inom vin och mat”. Man håller också, ”regelbundet vinprovningar, matlagningskurser och utbildningar i vin- och matkombination”.

BK Wine, är ett företag som leds och i princip också utgörs av Britt Karlsson. På nätet finns följande presentation:
[Hon] startade sin verksamhet i Paris för mer än 10 år sedan. Britt har 15 års erfarenhet som vinlärare, vinskribent, restaurangkonsult, arrangör av vinprovningar och vinkonsult i Sverige, Frankrike, Belgien och i Holland.
BK Wine finns och agerar framförallt på nätet, där företaget ger ut ett månatligt nyhetsbrev men man ger även ut en tryck pappersskrift sex gånger per år. Britt Karlssons kopplingar till försäljningsledet är inte lika tydliga som i fallet Spumante, men orden, ”direkta kontakter med vinodlare” återfinns i presentationen på hemsidan som en av fördelarna med att bo och verka i Paris, vilket Karlsson gör.

Båda dessa njutningslobbyister ser som sin främsta uppgift att sprida kunskap om alkohol. Spumante enligt parollen ”En genväg till njutning”, och BK Wine med devisen ”Uppskatta vin ännu mer”. De två hemsidorna (www.spumante.se och www.bkwine.com) är också fyllda med längre och kortare artiklar om ”allt” som rör vin. BK Wine skriver uteslutande om vin, medan Spumante även skriver om sprit och om olika tilldragelser inom restaurangvärlden.

Dessa två aktörer var de jag först kom i kontakt med när jag sökte material till denna artikel. Det talar dels för att Spumante och BK Wine inte är några perifera aktörer, dels är det en indikation på att andra som söker denna typ av information enkelt kommer i kontakt med just deras hemsidor. De har valts som huvudexempel i artikeln just eftersom de därmed kan antas ha visst inflytande, och efter en närmare granskning av andra sajter på nätet och i andra medier har också Spumante och BK Wine visat sig vara två karakteristiska representanter för den snabbt framväxande skaran av experter som pockar på att få lära oss svenskar att njuta av vin, sprit och öl.

Utgångspunkten för diskussionen som jag vill initiera är att allt tal om alkohol, analytiskt kan betraktas som marknadsföring. Det är åtminstone en av mina ambitioner med artikeln (och kommande bloggposter), där olika aspekter av görande relaterat till alkohol fokuseras, att prova ett sådant anslag. Den tolkningen motiveras även med att det oftast är inför helgen, då de flesta konsumenter gör sina inköp, som tipsen på vin presenteras. Spumantes reklamslogan lyder till exempel: ”Spumante rekommenderar: Tre flaskor vin varje torsdag”. Mot en avgift på fem kronor per sms erbjuds man så att i nära anslutning till helgen prenumerera på vintips till sin mobil.

Inga kommentarer: