måndag 9 maj 2011

Interaktionsanalytiker?

Kan inte släppa det här med en kulturvetenskaplig parlör. Kom på ett nytt ord/bgerepp som kanske skulle kunna fungera: Interaktionsanalytiker. Vad sägs som det? Smaka på det. Jag tycker själv att det täcker in väl vad det är vi sysslar med. Kulturvetare analyserar interaktioner, av skilda slag.

"Jag vill jobba med människor", det är ett vanligt uttryck som man får höra bland studenter, men också i samhället. Det är ett accepterat uttryck, och alla vet vad man menar. Eller gör man det? Vad menar man när man säger så? Vem jobbar inte med människor, brukar jag tänka. Och vad innebär det att jobba med männiksor?

Är det inte snarare så att man jobbar med och försöker hantera interaktion, och är det verkligen så att det bara är människor som interagerar? Är det inte snarare så att interaktionen bara till dels handlar om utbyte mellan människa-människa? För att överhuvudtaget kunna interagera krävs det medier att interagera via, och dessa blir fler och fler. Mer och mer teknik behövs för att kunna leva ett vanligt liv. Följaktligen påverkar det interaktionen. Och det i sin tur innebär att utbytet mellan männiksor påverkas.

Tänk till exempel på vad Facebook har gjort med det vanliga samtalet mellan vänner som inte ses så ofta. Förr sa man: Vad har du gjort sedan senast? Idag säger man allt oftare: Jag såg att du ... Det är bara ett enda litet exempel. Det finns hur många andra som helst.

Detta förändrar inte bara innebörden i begreppet kultur, utan även i uttrycket, Jobba med människor. Idag behövs andra kompetenser än förr. Och dessa kompetenser får man som student i kulturvetenskap. Interaktionsanalytiker, ju mer jag tänker på ordet desto mer gillar jag det. Och ju mer jag tänker på uppgiften desto roligare blir den.

Kommer säkert att återvända till frågan i flera bloggposter. Tills dess, håll tillgodo med, fundera på och använd gärna, ordet: Interaktionsanalytiker. Det är i alla fall vad vi kan och det säger mer om vad vi är bra på än det ganska klumpiga ordet, Kulturvetare. Detta att vara vetare är ganska statiskt. Att vara analytiker är mer rörligt, ligger mer i tiden.

Reagera gärna på det, eller kom med nya, bättre förslag! Tillsammans sätter vi ord på vår kompetens!

2 kommentarer:

Magnus Helsing sa...

Interaktionsanalytiker...hmmm. Omvärldsanalytiker...är väl vad vi är....kanske. Min omvärld befinner sig just nu i vardagsrummet där min fru och vår 13-årige son har helt skilda uppfattningar om livet,uppenbart vociferously . Själv sitter jag på väggen som en fluga och lyssnar. Vi(kulturvetare) analysera individer, grupper, samhället, flödet av tankar och ideér. Vart vi än är analyserar vi vår omvärld.

Jag är tacksam att kulturvetenskapen har "tänt lyset" för mig, problemet är att jag aldrig mer kan släcka!

Eddy sa...

Vi är väldigt mycket Magnus, om du frågar mig.

Och ju fler ord/begrepp vi kan använda och sprida, som fångar in och sätter ord på det vi kan, desto bättre är det. Bara vi inte faller i fällan och kallas oss flummiga, eller att vi hävdar att det vi kan och gör måste få kosta pengar, utan att närmare specificera varför.

Vi behövs, är viktiga och våra kompetenser bidrar till samhällets långsiktiga överlevnad, eller kan i alla fall användas i det arbetet. Jag är också tacksam för det jag har fått via studier i och av kultur.

Priset att inte kunna stänga av den analytiska blicken alla gånger, det är lätt att bära. Alternativet är allt för smärtsamt!

Tillsammans är vi starka!