söndag 15 maj 2011

Mytens flytande gränser

Jag utgår från att det är okontroversiellt att beteckna filmen Convoy som ren fiktion. Med Trucking World Wide förhåller det sig emellertid lite annorlunda. Den befinner sig i en gråzon eftersom texten bygger på intervjuer och bilder av autentiska lastbilsförare. Men eftersom medierna förmedlar samma bild av manlighet betraktar jag dem som myter.

Det inflytande som dessa myter har haft över synen på lastbilsföraryrket och dess utövare ska illustreras med några citat från böcker där författarna utgår från egen forskning och skriver med den uttalade ambitionen att förmedla en verklighetstrogen bild av lastbilsföraryrket. Granskningen visar dock att det verkar vara svårt att inte göra texter om lastbilsförare till hjälteskildringar.

Författaren Christer Olsson (1990), som skrivit boken Landsvägens Riddare. Berättelsen om Volvo-chaufförernas bilar och vardag förr och nu, framställer visserligen förarna på ett något mindre glamouröst sätt än i Trucking World Wide. Men hans beskrivning utgår dock från en liknande fascination för det manliga, och han förmedlar i princip samma endimensionella bild av lastbilsförare:
Det har varit svårt att hitta en titel som speglar innehållet (som till stor del handlar om bilarna, inte bara om chaufförerna). Jag växte upp i en miljö där många i min omgivning körde lastbil. När jag själv fick tillfälle att åka med i lastbilarna var det inte så konstigt att jag glorifierade chaufförsrollen. Därför har jag valt ”Landsvägens riddare” som huvudtitel. Det är min tro att ingen yrkesgrupp i Sverige har ett så tufft jobb som lastbilschauffören. Han (eller hon) jobbar ensam, har ett avgörande inflytande över sitt jobb i varje ögonblick och måste ofta ta snabba och riktiga beslut och stå för dem efteråt. (Olsson 1990:6).
Olsson antyder inom parentes att en lastbilschaufför även kan vara kvinna, men i den löpande texten är hon lika osynlig som i myten.

Journalisten Eric Björklund (1981, 1984, 1991) har skrivit tre böcker om svenska lastbilschaufförer under andra världskriget. Innehållet presenteras så här på en av böckernas baksidor:
40 år efter den aktuella händelsen, kommer nu en exklusiv bok om ett stycke märklig transporthistoria – Petsamotrafiken. Den handlar om svensk åkerinärings märkligaste åtagande någonsin. Den handlar om delvis bortglömd – delvis okänd nutidshistoria. Sverige var isolerat. Europa i krig. Flygplan till flygvapnet och förnödenheter till landet måste fram. Sveriges åkare klarade transporten från det enda andningshålet mot omvärlden – hamnen i finska Petsamo vid ishavet. Petsamotrafiken handlar om detta åtagande. Om stormaktsspelet bakom kulisserna, förhandlingarna med transportörer och befraktare, om kölden, stölderna och umbärandena – om människor på och kring vägen. (Björklund 1981).
Björklunds syfte med boken är att lyfta fram lastbilsförarnas okända insatser under kriget. Men texten och bildmaterialet präglas starkt av en fascination som, även om framställningen bygger på ett historiskt material, påfallande mycket liknar truckermytens retorik och val av fokus. Min utgångspunkt är att sådana bilder oavsett om de är ”sanna” eller ej medverkar till att göra kvinnor och andra som inte lever upp till idealbilden till avvikare inom åkerinäringen.

Ibland är dikten mer sann än verkligheten!

Inga kommentarer: