fredag 9 mars 2012

Kontroller på nätet, inför jobbansökningar. Bra, dåligt eller en naturlig följd ...

Är det bra, eller är det dåligt? Upprörande och hotfullt, eller innovativt och kostnadseffektivt? Detta att det görs kontroller av människors aktiviteter på nätet och på sociala forum, om det finns det många olika uppfattningar (se här, här och här). Det är en växande bransch. Informationssökning är viktigt idag. Önskan att hitta den bäste för platsen är stor och utbredd. Klart att företagen gör allt de kan och att det använder alla till buds stående medel för att hitta så mycket och så bra information som möjligt om den man ska anställa. Det vore konstigt om denna möjlighet inte utnyttjades, och ännu konstigare om inget företag profiterade på denna vilja att veta.

Att det söks information, via offentliga kanaler är inte upprörande. Alla som publicerar sig på nätet vet att det de skriver är offentligt. Att alla inte alltid tänker på detta, det är en annan sak. Olyckligt så klart om någon hängs ut för något som skrevs i affekt, eller i onyktert tillstånd. Det finns så klart problem, och det finns förtjänster, med detta som med allt annat.

Nätet är här för att stanna. Och det har påverkat människors vardag, det kommer att påverka kulturen och det reglerar samhällsutvecklingens riktning. På samma sätt som alla andra teknologier påverkar nätet människorna, människoblivandet och synen på vad som är normalt, möjligt och önskvärt. Flyget till exempel har gjort att kontakterna mellan människor som befinner sig på stort avstånd har krympt. Världen har blivit mindre. Bilen och infrastrukturen gör det möjligt att bo på ett ställe och arbeta på ett annat.

Internet har potential att förändra, på gott och på ont. Internet är inget oskyldigt inslag i vardagen, det är ett medium. Och liksom alla andra medier har det en egen verkan på världen. Tänker vi med Marshall McLuhan kan vi se internet som en förlängning av nervsystemet. Internet blir då ett slags utbyggnad av kroppen, ett uttryck för human enhacement. Internet är ett slags förlängning och förstärkning av människans förmåga, och den har bara inbyggda möjligheter och begränsningar. Konsekvensen av internet skapas i det kollektiva användandet av mediet, och är ett resultat av samtliga komponenter som krävs för att internet skall kännas igen som just internet.

Alla, eller många i alla fall, vill bli kändisar. Internet är ett utmärkt sätt att nå ut. Klart det kommer att användas. Men det är inte alltid som det som skänker uppmärksamhet här och nu är vad en framtida arbetsgivare kommer att uppskatta. Detta måste vi lära oss. Och det finns inget annat sätt att lära, än den hårda vägen. Eftersom ingen vet, ingen kan veta, på förhand vilka konsekvenser som införandet av ny teknik kommer att få, så är det enda sättet man kan lära på, att leva och vara i och med tekniken. Varsamhet och eftertänksamhet anbefalles alltså.

Pedofili, sexhandel, mobbing, kontroller som sträcker sig utanför CVn, kommunikation, faktasökning och så vidare. Allt är gamla företeelser, och att förfasa sig över att de existerar på nätet visar bara hur lite man vet och förstår om hur människor, samhällen och kultur fungerar.

Enda sättet att komma tillrätta med problemen som finns med nätet, och med andra teknologier, är att söka bred kunskap och förståelse för de komplexa samband som finns i världen. För interaktionen mellan människa, teknik och materia och allt annat som påverkar men som är immateriellt. Allt går tillbaka på och har sin grund i sammanhangen. Ingen enskild komponent kan på förhand sägas vara viktigare än någon annan.

Internet får konsekvenser. Det är ingen nyhet. Det är varken bra eller dåligt, bara oundvikligt. Dåligt är emellertid att nuvarande utbildningspolitik leder till att kunskap och kompetenser som finns och som kan hantera den typ av komplexa samband som internet resulterar i monteras ner och på sikt riskerar att försvinna.

Det ser på pappret ut som en vinst att lägga ner kulturvetenskapliga utbildningar, men det kan komma att bli en pyrrhusseger, en dyrköpt vinst som smakar mer än den kostar. Det är ett annat sätt att tänka kring makt, vilket är vad som upptar mig dessa dagar. Var finns makten, och hur påverkar den vardagen. Ska föreläsa om makt, på tisdag. Känns viktigt, och högtidligt. Ansvarsfullt!

Inga kommentarer: