lördag 3 mars 2012

Puer Aeternus, som begrepp, varumärke och affärsidé

Puer Aeternus är ett begrepp som jag kom i kontakt med första gången när jag läste Johan Asplunds klassiker Det sociala livets elementära former. Det fångade min fantasi, hakade fast i mitt medvetande och kom med tiden att bli en viktig del av min livsfilosofi. Begreppet kommer från den grekiska mytologin och Ovidius Metamorfoser. Det översätts som den evigt unge, eller som det står på Wikipedia, eternal boy (som sägs syfta på Dionysos eller andra liknande figurer). Jag gillar den evigt unga bättre, och Asplund påpekar att det lika gärna kan handla om en kvinna.
Några utmärkande kännetecken: Hen växer aldrig upp, stelnar inte i någon form. Hen har en diffust sökande könsidentitet, men inte bara det hen har även en sökande inställning till livet och dess utmaningar. Hen har ibland svårt att anpassa sig till verkligheten, och anser sig vara ämnad för något stort. Hen har vidare svårt att finna sig tillrätta, är rastlös och ständigt på väg bort, fram upp, ut. Hen vill inte binda sig vid något, inte definitivt. Och Puer Aeternus gillar utmaningar, skriver Asplund.

Även Nietzsche rör sig i samma farvatten i sitt första stora verk Tragedins födelse. Han utvecklar där tanken om att det är i spelet mellan struktur, (som representeras av Apollo), och kaos, (som representeras av Dionysos) som liv uppstår. Läser på Wikipedia att,
Det inbördes förhållandet mellan det apolloniska och dionysiska är tydligt, menade Nietzsche i Tragedins födelse, i den grekiska tragedins växelverkan. Dramats tragiske hjälte, som är huvudpersonen, kämpar för att skapa ordning (i den apolloniska bemärkelsen) av sitt orättvisa (kaotiska) Öde, fast han slutligen dör otillfredsställd. Denna tragedi tillåter publiken, ansåg Nietzsche, att uppfatta en underliggande essens som han kallade "ursprunglig enhet" och som väcker vår dionysiska natur till liv — vilket är nästan obeskrivligt lustfyllt.
Resonanserna mellan kaos och ordning skapar mellanrummen där allt är möjligt. Det är därifrån som flyktlinjer kommer. Flyktlinjer som Deleuze och Guattari skriver om, bland annat i Traktat om nomadologin: Krigsmaskinen. Alldeles i slutet av denna platå hämtad från A Thousand Plataus finner jag följande citat, som kan sägas knyta samma resonemanget ovan och som lägger nomaden till listan av rastlösa figurer med rörliga intellekt.
Men i grund och botten är det inte nomaderna som besitter hemligheten: en konstnärlig, vetenskaplig eller ”ideologisk” rörelse kan också vara en potentiell krigsmaskin just i den mån den skapar ett konsistensplan, en kreativ flyktlinje, ett slätt rum för förflyttning, en relation till ett fylum. Det är inte nomaden som definierar alla dessa karaktärer, det är denna helhet som definierar nomaden och på samma gång krigsmaskinens essens.
Och?! Kanske någon tänker, och jag förstår att jag inte varit tydlig med vart jag vill. Denna bloggpost handlar om det företag jag registrerade för några år sedan, vars namn är just Puer Aeternus. Det var mest på skoj som jag skaffade en F-skattsedel. Ville lära mig mer om något jag inte kunde så mycket om, hur man driver ett företag. Och så ville jag underlätta för den som anlitar mig som föreläsare. Det har gått i vågor, men företaget lever än.

Puer Aeternus är med andra ord inte bara ett kul namn på ett företag, det är också en del av företagets affärsidé, och som sagt min (grundare, VD och företagets ende anställde) livsfilosofi och vetenskapliga ledstjärna. Jag tror att det bästa vetandet skapas i ett slags resonans mellan struktur och kaos, i samarbete mellan olika kompetenser, i miljöer präglade av öppenhet och högt i tak. Där vill jag vara, för där fungerar jag bäst. Tillsammans med andra, som vet och kan andra saker. En viktig del av arbetet är således att arbeta med att skapa miljöer för samarbeten och att hålla denna fri från allt vad respekt för auktoriteter heter.

Att leva och verka i samhället och akademin som en Puer Aeternus, det är vad jag strävar efter. Det är vad jag vill bli förknippad med, det är min och företagets värdegrund och den idé kring vilken varumärket byggs kring, för att knyta an till en tidigare bloggpost.

Tänkte detta också skulle handla om Puer Aeternus affärsidé, och för att hitta en struktur för den diskussionen vänder jag mig till: Företagande.se, som är en guldgruva för den som vill lära känna näringslivet. Här finns tips kring allt som rör företagande. Så vad är en affärsplan?
1 a. Definiera din produkt och ditt erbjudande. Det här svarar på frågan Vad? i din affärsidé.
Produkten som Puer Aeternus erbjuder är, som det står på F-skattsedeln och i företagsnamnet: Texter och Tankar. Det jag säljer är min kompetens, som jag skaffat mig genom livet och under de 20 år jag befunnit mig i akademin. Det jag kan visar jag prov på här på Flyktlinjer, som också är min verkstad. Bloggen är den plats jag tänker på och här växer min filosofi fram, i realtid och i samverkan med läsare och kommentatorer. Jag säljer emellertid inget egentligen, företaget ser jag snarare som ett sätt att organisera och säkerställa fortsatt produktion av kunskap. Puer Aeternus hjälper mig att ge tillbaka till samhället och engagera mig i byggandet av framtiden.
1 b. Definiera din målgrupp och hur du ska leverera din produkt till dem. Nu svarar du på frågorna För vem? och Hur? i affärsidén.
Målgruppen för Puer Aeternus är alla som anser sig vara i behov av kunskap om allt som på ett eller annat sätt för kultur, i vid mening.
2. Vad är varumärkets mission?
Missionen är att vara med i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.
3. Vilken är din vision för ditt varumärke?
Visionen är att få se detta långsiktigt hållbara samhälle realiserat i praktiken. Visionen är ett jämställt och jämlikt samhälle med små klyftor, som dessutom lämnar ett minimalt ekologiskt fotspår och som värnar mångfald både socialt, biologiskt och ekologiskt.
4. Hur ska du positionera dig?
Detta jobbar jag med på olika sätt, även om jag inte riktigt har klart för mig hur det fungerar. Flyktlinjer är det viktigaste vägen, för det är en kanal som visar vem jag är, vad jag kan och vad jag vill i realtid. Nätet är stort, och det är svårt att synas. Men jag tror på att det som fungerar når fram och tränger igenom bruset. En Puer Aeternus är som sagt övertygad om att hen är ämnad för något stort, och att det kommer att bli så. Varför anstränga sig i onödan? Jag vill fokusera på det som är viktigast, utveckla kompetens och fördjupa kunskap.
Nu börjar det roliga! Att omvandla den lite torra affärsidén och positioneringen till något som kan kommuniceras ut till omvärlden, för att bygga rätt varumärkesimage hos kunderna. Varumärkesidentiteten är varumärkets själ, dess personlighet. Det kräver kreativitet och fantasi att skapa ett varumärke – tänk på att från det logiska underlag du skapat ska det bli ett levande varumärke, nästan som en person!
Nästan som en person. Jo, det är så jag tänker. Ett företag bör adresseras som en aktör, vilket är lätt i mitt fall, för Puer Aeternus är synonymt med mig, Eddy Nehls. Och jag tycker det är roligt, för det mesta. Men jag är inte ensam, redan jag är en grupp, och denna grupp blir till i samverkan med andra grupper.

Tillsammans växer kunskapen, i mellanrummen. Det är så jag ser på Flyktlinjer och på Puer Aeternus.

Inga kommentarer: