måndag 17 januari 2011

Jon McKenzie. En angelägen tänkare!

Kulturella, ekonomiska och tekniska aspekter av samhället och världen är intimt sammanflätade i dag, det glömmer man lätt. Därför vill jag uppmärksamma den amerikanska forskaren inom design och multimedia, Jon McKenzie (2001), som har skrivit en fascinerande bok som formligen svämmar över av konstruktiva infall och analytiska poänger: Perform or else.

McKenzie är djupt influerad av Gilles Deleuze och utgår liksom Foucault från att tänkandet och världen blir till genom ett intrikat spel mellan slump, åtskillnad och materialitet. McKenzies bok är en provkarta på tankeverktygs användbarhet och den illustrerar på olika sätt hur världen blir till i performativt samspel mellan ekonomiska, kulturella och teknologiska aspekter av det sammanhang aktörerna delar och genom interaktion upprätthåller.

McKenzies (2001:139ff) analys av rymdfärjekatastrofen Challenger 1986, till exempel, är tankeväckande och visar tydligt hur tankeverktyg kan användas för att förstå sådant som annars lätt ter sig obegripligt. Vägen mot katastrofen drevs, menar McKenzie, av ett i nätverket som producerade rymdfärjan, utspritt och genomgripande krav på prestation som tog sig såväl ekonomiska och tekniska som kulturella uttryck. McKenzie uppmärksammar i boken att ordet effektivitet på engelska har en kulturell och en ekonomiskt organisatorisk samt även en teknologisk betydelse (efficacy, efficiency och effectiveness).

Katastrofens kulturella aspekter visade sig i det faktum att den rymdfärden skulle bli den första då en civilist, närmare bestämt en lärarinna, skulle följa med ut i rymden för att därifrån undervisa eleverna. Projektet stod vidare under stark ekonomisk press. Rymdresor kostar ofantligt mycket pengar och varje minut är dyrbar. Även teknologin pressades till det yttersta. Sammantaget resulterade det breda kravet på prestation att Challenger blev en katastrof som fick uppmärksamhet över hela världen.

Det var själva kombinationen, samverkan mellan aktörerna, som framkallade katastrofen, ingen enskild del. Riktigt så dramatiskt blir det naturligtvis sällan i vardagen, men tankeverktyget är ändå användbart och ögonöppnande, för även vardagen blir till inom ramen för samverkan mellan tekniska, ekonomiska och kulturella aspekter. Och det som driver processen framåt är ett slags allomfattande krav på prestation, för att synas i dagens samhälle krävs att man sticker ut.

Fler än en, färre än många. Är de aspekter som behöver beaktas om man vill förstå ett fenomen!

Inga kommentarer: