söndag 9 januari 2011

Kommande tankar

"God is a Lobster, or a double pincher, a double bind", skriver D&G. Och enligt Gregory Bateson så är en double bind: "a situation in which no matter what a person does, he "can't win." Och, "It is hypothesized that a person caught in the double bind may develop schizophrenic symptoms."

Bateson skriver vidare, i boken Mind and Nature. A Necessary Unity: "Vilket mönster förbinder krabban med hummern och orkidén med gullvivan och alla dessa fyra med mig? Och mig med dig? Och alla oss med amöban i ena riktningen och kronikeravdelningens schizofrene i den andra?"

Om detta och liknande tankegångar vill jag skriva här. Jag kommer att ställa mig frågan om ifall Kroppen Utan Organ, eller BWO kan sägas vara det mönster som förbinder? Och jag skall även försöka förstå begreppet schizoanalys, som en praktik för att förhålla sig till den dubbelbindning vi ständigt befinner oss i, mellan innehåll och uttryck, tillsammans med allt annat i universum ... Vidare kommer tankar om människoblivandet att utvecklas. Det är ett viktigt ämne, om det kommer jag att skriva mycket.

Det betydelsefulla är emellertid inte vad jag skriver, mina tankar. Det viktiga är vad som händer när tankarna möter mottagare som delar med sig av sina tankar och synpunkter kring texten som föreligger.

Vägen är målet, processen!

Inga kommentarer: