torsdag 2 februari 2012

Hur förändrar man framtiden, om det ens är möjligt?

Karlstad Universitet marknadsför sig med hjälp av en intressant slogan: Förändra framtiden. Hur är det möjligt tänker jag, att förändra något som ännu inte finns? Tankar om och föreställningar om framtiden kan förändras, men framtiden kan aldrig förändras. Kanske kan tyckas petigt att påpeka detta, men frågan är viktig. För just synen på och tankar om framtiden är viktiga. Det som finns och existerar idag påverkar hur det blir imorgon, även om det inte finns någon determinant, ingen teleologi, inbyggd i processen.

Framtiden kan med andra ord inte förändras. Vad gör det med den allmänna uppfattningen om världen, samtiden och framtiden, om ett av Sveriges Universitet använder ett omöjligt uttalande som slogan för att sälja utbildningar? Det är naturligtvis viktigt att reflektera över. Vem hittade på den, och vad ville man med den, förutom att sälja utbildningsplatser? På vilka grunder togs beslutet? Överläts frågan helt och hållet till en reklambyrå (och vad säger det i så fall om Universitetet som institution)?

Kritiskt tänkande. Jag saknar det i samhället. Och om det är en egenskap som utarmas på landets högsta utbildningsnivå, då är vi illa ute. Från detta kan inga målsäkringsprogram i världen rädda oss. Det är en aspekt rörande målsäkringstänkandet som sällan berörs. Målsäkringen är bara ett kontrollredskap. Liksom logiken kan redskapet bara hjälpa oss att se över processen, men premisserna som processen bygger på. Rimligheten i målen som sådana. Om detta säger målsäkringen noll och inget. Det blir således ett slags falsk trygghet. En skenbar säkerhet.
Här får du redskap att förändra världen! Eller: Här tar du första steget mot framtiden. Kanske: Framtiden vet vi inget om, därför behöver vi verktyg för att hantera det oväntade. Kom till Karlstad Universitet och var med om att bygga ett hållbart samhälle. Det var några hugskott, som ligger mer i linje med vad högre utbildning och samhällsutveckling handlar om. Ett försök att kombinera kravet på säljbarhet med behovet av kritiskt tänkande.

Vi har utbildningsmässa på HV idag. Därför fick jag upp ögonen för Karlstad Universitets slogan. Men jag tänker också på alla nöjda människor som finns överallt, på bilder och i reklamfoldrar. Alla ska vara nöjda. Det är så som högre utbildning presenteras idag, som ett sätt att bli och vara nöjd. Glada, entusiastiska och nöjda förväntas alla vara. Men att tillägna sig ny kunskap är också frustrerande. Det är svårt och ibland blir man förbannad. Och att se igenom den fasad som samhället är så mån om att visa upp, det kan vara direkt smärtsamt. Studenter tvingas i sin utbildning ständigt konfrontera och leva vid gränsen för sin egen förmåga. Det är också frustrerande att läsa på högskolan, och att forska. Vem talar om det? Och hur hanterar man den typen av känslor när allt material bara talar om hur lyckliga alla är och hur fantastiskt det är att studera?

Frågor, frågor, frågor. Viktiga frågor. Någon måste ställa dem, men inte för att kritisera. Frågorna måste ställas för att få igång samtal, reflekterande och förutsättningslösa samtal om viktiga saker. Om framtiden. Det som ska hände, man som ännu är en öppen fråga.

Vart är vi på väg? Kom till Högskolan Väst och skaffa dig verktygen du behöver för att bygga din framtid! Det är mitt förslag till slogan. Tyvärr har jag ingen utbildning att marknadsföra. Den har lagts ner. Bkjörklund och ansvariga politiker har bestämt att söktryck skall vara den parameter som bestämmer om utbildningar skall ges eller ej. Och där fallerar Kultur och samhällsanalys. Hur påverkar sådana beslut framtiden?

Den som lever får se …

Inga kommentarer: