fredag 3 februari 2012

Vad gör jag för fel? Eller är det inte mig det är fel på?

Ska hem snart. Hem till helg och vila. Till skönlitteratur, sovmorgon och långa promenader. Några glas vin och På spåret, Skavlan. Forskare är också människor. Har ett privatliv, också, även om det blir mycket fokus på arbetet. Försöker bli bättre på att ta ledigt. Och det har jag blivit mycket bättre på, att ta ledigt. Ändå är det lite svårt att slita sig, att bara klippa bandet med arbetet. Detta är ett försök till mjuk övergång.

Valde att inte jobba med någon forskningsansökan denna omgång. Har gjort det, i princip varje år sedan jag disputerade 2003. Resultatet är nedslående, noll beviljade ansökningar från de staliga forskningsråden. Har fått några stipendier och interna pengar, men ingen stor summa som möjliggör forskning på heltid. Jag vill forska. Vill inget hellre. Både undervisa och forska. Men det blir mest undervisning, och 20 välsignade procent som vårdas ömt. Tack för det HV, för att organisationen tror på fri forskning!

Riksbankens Jubileumsfornd, Vetenskapsrådet och FAS, avslag. Har uppenbarligen inte knäckt koden, eller också har jag inte kraften och energin som krävs för att jobba med ansökan. För det räcker inte att bara ha en bra idé, man måste också ha gjort en stor del av arbetet för att få pengar. Det stör mig, och hindar min koncentration. Tar fokus från skrivande av ansökningar. Det är för formaliserat, för fyrkantigt. Formatet passar mig inte. Forskning ska vara fri. Är för kontroll i efterhand istället. Tror på någon form av kösystem, på att många ska få chansen, och att man sedan ska fokusera på utfallet. Det är mycket fokus på landandet av medel som det är nu, på beviljandet. Den som fått. Resultatet räknar man med kommer av sig själv. Kan man det, undrar jag?

Fast det är bara att gilla läget. Men det känns ändå synd att jag troligen aldrig kommer att få genomför det projekt vars sammanfattning jag hittade på arbetsdatorns hårddisk. Avslaget: Nej, utan motivering. Hur är det möjligt, tänker jag, att samhället kan tacka nej till den kunskap som det projektet skulle generera? Förstår inte. Men du, käre lösare förstår, då tar jag mer än gärna emot tankar, reflektioner och respons. Hur gör man, om detta inte fungerar? Det skulle jag bra gärna vilja veta!

Så här skrev jag:

För att skapa ett effektivt och långsiktigt hållbart arbetsliv och utbildningsväsende behövs både teorier och strategier för att integrera såväl kunskapen i arbetet, som arbetet i kunskapen. Syftet med projektet är att utveckla teorier och strategier som kan användas för att fördjupa innebörden i begreppet AIL, samt skapa en plattform för möten mellan högskolan och det regionala arbetslivet. Vårdvetenskap, hälsovetenskap och kulturvetenskap är ämnesinriktningar som både kan och bör vara centrala och användbara i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle/arbetsliv. Och att visa på rimligheten i detta påstående kan sägas vara projektets viktigaste mål och motiv. Ämnena kompletterar varandra väl och representerar också tre av högskolans utbildningsprogram. Såväl Sjuksköterskeprogrammet som Hälsopromotionsprogrammet och Människa, mångfald, arbetsliv, kommer att kunna dra nytta av plattformarna för kunskaps- och erfarenhetsmässiga möten mellan akademin och det regionala arbetslivet som kommer att utvecklas inom ramen för projektet.

Arbetet i projektet har teoretiskt fokus. För att bygga en konstruktiv och ömsesidigt utvecklande plattform för möten mellan akademi och arbetsliv behövs betydande kunskapsteoretiska insatser, och med stöd i dessa kommer en praktisk infrastruktur att utarbetas. Plattformen kommer att byggas upp i nära samarbete med högskolans AIL-forskargrupp och är tänkt dels som ett redskap för att hjälpa såväl studenter som nyutexaminerade att föra ut sina teoretiska kunskaper i arbetslivet, dels ett sätt för lektorer inom respektive ämne att få inblick i förhållandena som råder på arbetsplatserna i regionen. Arbetet är tänkt att löpa över tre år, där denna ansökan gäller första året där förutsättningarna för resten av projektet utformas och läggs fast. Arbetet handlar därför i hög grad om inläsning, seminarieverksamhet, testande av olika modeller samt inte minst av kontaktknytande och spridande av vunna insikter.

En viktig ambition med projektet är att medverka till att bryta upp barriären som finns mellan högskolan och det omgivande samhället. Högskolevärlden behöver veta hur arbetslivet ser ut och vilka behov som finns i regionen, och arbetslivet behöver få en bättre insikt i vilka kunskaper och kompetenser (utöver de självklara, ekonomi och teknik) som finns inom akademin. Målet är att projektet ska bidra både till ämnesmässig kunskapsutveckling på högskolan och till ett långsiktigt hållbart och akademiskt präglat arbetsliv inom VG-regionen.
Glömmer detta nu, och tar helg. Återkommer imorgon, med något. Vet inte vad, men något blir det, alldeles säkert.

Inga kommentarer: