tisdag 1 november 2011

Vilket samhälle vill vi ha? Och vem har ansvar för det?

Läser med förfäran i DN om parlemantsledamoten i Japan som dricker vatten från den sanerade reaktorn. Drar mig även till minnes något liknande i Norden, på 1970-talet, när Lars Foss drack Horrmoslyr i TV. Och så klart på Ulf Adelsson som i en valrörelse på 1970-talet sade sig vara villig att bada i Forsmarks kylvattensanläggning.
Är det så vi vill ha det, egentligen? Är det så vi ser på våra politiker och ansvariga, att det är rimligt att de ska ta allt ansvar? Då är det inte konstigt att 1% av världens befolkning äger så mycket som de gör. Tycker vi att det är fel. Vill vi ha ett annat samhälle, då måste vi inse att ansvar bara kan spridas. Utan spridning, ingen hållbarhet.

Reaktorn i Japan blir inte säkrare för att ansvariga poiltiker dricker vatten därifrån. Men politikerna kanske blir försiktigare med vilka beslut de tar, och ansvaret kanske förskjuts på ett för alla ofördelaktigt sett. Hur vi än gör har vi det samhälle vi har, och förtjänar. Det finns inga genvägar, inga enkla lösningar!

Den enda vägen fram är hårt arbete, och personligt engemang, hos så många som möjligt. Bara så kan ett hållbart samhälle byggas, från grunden. Utifrån ditt och mitt engagemang i vardagen. Ju fler som engagerar sig, desto hållbarare och mer jämlikt blir samhället.

Låt ingen få dig att tro något annat!

Inga kommentarer: