söndag 20 september 2020

Lika som bär: Politiker och kvacksalvare

Fortsätter på samma tanke som igår genom att reflektera över ett liknande problem rörande dagens politiska klimat. Gängkriminalitet och klanstrukturer är på allas läppar i dessa dagar. Jag vill se det som ett symptom på en underliggande sjukdom, inte som en sjukdom i sig. Det är ett komplext problem där det är enkelt att finna korrelationer men ohyggligt svårt att peka på kausalitet. Lösningen handlar därför inte om att endast rikta åtgärder mot gängmedlemmarna (även om det givetvis också behövs sådana insatser), utan om att skapa ett annat samhälle där fler ser värdet med att sköta sig.

Populisterna söker enkla lösningar och letar syndabockar och skyller problemen på invandringen. De ser gängkriminaliteten som en egen sjukdom och betraktar sig själva som läkare vilka ordinerar den bästa medicinen: Hårdare straff och möjlighet att utvisa människor på grund av misstanke. De söker alltså mandat för att lösa ett problem som de själva definierat med en medicin de som de själva kokat ihop själva och som de säljer med mördande reklam och tvivelaktiga metoder. Precis som kvacksalvarna som kränger sina produkter på nätet eller via telemarketing.

Liksom kvacksalvarna lutar sig populisterna mot pseudovetenskap och överdriver både problemen och lösningarnas undergörande verkan. Och allt fler köper budskapet, och även retoriken som går ut på att antingen är du med oss eller mot oss, vilket gör att alla som resonerar med stöd i kunskap och riktar berättigad, vetenskapligt grundad kritik, mot såväl populisternas problembeskrivning som deras "lösningar" målas upp som fienden (som ska förgöras).

Den sjukdom som tar sig uttryck, bland annat i gängkriminalitet är spridd i HELA samhället, den är INTE isolerad till förorten. Det är en diffus och svårbotad sjukdom som måste angripas vid själva roten eftersom det bara är där den kan botas. Tillfrisknandet tar också tid och det existerar ingen mirakelmedicin. Med andra ord är populismen ett minst lika allvarligt symptom på sjudomen som gängkriminaliteten och övertygelsen om att det finns enkla lösningar på komplexa problem är också del av sjukdomen; inte lösningen.

Vill man VERKLIGEN lösa problemen kan man alltså lyssna på politiker som tänker och agerar som läkare, inte på politiker som agerar kvacksalvare. 

Inga kommentarer: