torsdag 10 september 2020

En skriande brist på helhetsperspektiv

En ansvarsfull och hållbar politik kan ALDRIG lösa ett problem i taget. Utan helhetsperspektiv går det inte ens att lösa de mest angelägna och akuta problemen i en demokrati. När allt fokus riktas mot EN typ av samhällsproblem i taget hamnar en massa andra problem hela tiden och oundvikligen i skymundan. Och när man underlåter att ta tag i dessa försvinner problemen naturligtvis inte, istället ökar kostnaderna och problemen som skulle lösas med de riktade insatserna växer. Här står vi idag. Problemen i Sverige handlar inte om invandring utan om en växande oförmåga bland våra folkvalda att ta ansvar, ett monumentalt ointresse bland befolkningen och bristande kunskaper om hur en demokrati fungerar.

Oppositionens cyniska försäkran om att alltid kunna visa upp sin indignation i TV eller på Twitter, och regeringen som (tvingas) spela med, är motsatsen till lösning på gängkriminaliteten som just nu uppmärksammas och framställs som det absolut allvarligaste problemet i vår tid. I våras handlade det om skjutningar och idag riktas allt fokus mot klaner. Hotet kommer dock från den galoperande dumheten som personifieras av SD och deras återkommande misslyckanden på alla plan, samt det faktum att väljarstödet håller sig stadigt runt 20 procent, vilket demokratin inte är skapad för att tåla.

Få uppgifter är mer komplexa än än att regera ett land och förvalta en demokratin. Ska det fungera någorlunda bra, perfekt kan det aldrig bli, krävs respekt för svårigheten i uppdraget och tålamod från alla inblandade (både politiker, myndighetspersoner och framförallt väljarna). Efterfrågan på, och partier som söker mandat, för populistiska lösningar som sänkt skatt, hårdare straff och stängda gränser bidrar till söndringen inom vårt land och mellan oss medborgare. Oppositionsindignation är INTE ett uttryck för ansvar utan ett cyniskt spel för gallerierna, ett sätt att underminera vårt samhälle, ett försök att härska genom att söndra. Vem som helst kan säga "för lite, för sent" och alla kan klaga på att det inte ser ut som man önskar. Välkommen till verkligheten, det är så det fungerar. 

Populister tar ALDRIG ansvar! Att skylla alla problem på regeringen, invandringen eller vinklade medier är ett allvarligt samhällsproblem eftersom det oundvikligen leder till nya problem. Och alternativa fakta må vara lockande, både för makthungriga politiker och ointresserade väljare, men det går inte att bygga ett hållbart och fungerande samhälle på den grunden. Där finns roten till problemen som alla på olika sätt relaterar till varandra. Det spelar ingen roll hur upprörd Johan Forsell är eller hur många raljanta tweets som Hanif Bali publicerar gängkriminaliteten går inte att lösa separat eftersom det är en del av ett mycket större och lågt mer komplext problem som vi alla är del av.

Det är tunnelseendet vi måste göra upp med och rädslan för det okända. Ska vi kunna lära oss hantera mångfalden och komplexiteten som alla samhällen alltid präglas av, med eller utan migration, behövs kunskap om och respekt för svårigheten i regeringsuppdraget, särskilt i ett hopplöst parlamentariskt läge som det vi befinner oss i just nu. Upphör vi inte med idiotin att debattera en sak i sänder och skylla våra problem på andra har vi snart inget samhälle att leva i.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ok, så "sänkt skatt, hårdare straff och stängda gränser", är populism, medan höjd skatt, mildare straff och öppna gränser, inte är det.

Gott, då vet jag...

Alltså, det går inte att som du ge sken av "vetenskaplighet", "objektivitet", och samtidigt uttrycka sig så tendentiöst, utan att samtidigt förlora sin trovärdighet.


/T.N.

Eddy sa...

Har du läst vad jag skriver? Var står det att jag förespråkar höjd skatt, mildare straff och öppna gränser? Jag skriver om det skriande behovet av ett HELHETSPERSPEKTIV på samhället och dess förvaltning och varnar för populism.

Anonym sa...

Ta exempelvis Ulla Andersson (V), som brukar ta upp "höjd skatt" som ngt positivt. Skulle det vara en slump, menar du, att du INTE nämner detta med "höjd skatt", t.ex., som en del av ett populistiskt budskap?

- Det tror inte jag. Du är vänster, jämställdhetsivrare, feminist, antirarsist (med allt vad det innebär att alltid ta ställning för PÅSTÅTT svaga grupper) o.s.v., och dina värderingar är kulturetablissemangets. Stå för det då istället för att låtsas vara "objektiv".

Och blanda för jösse namn inte in Nietzsche. Vill du se en av dem han nedsättande kallade för "filistrar", så titta dig i spegeln.

Eddy sa...

Jag svarar gärna på frågor rörande det jag skriver och påstår, men kan och tänker inte kommentera dina slutsatser om mig som person.
Tipsa mig gärna om passagen/passagerna från Nietzsche. Jag har läst hans samlade verk men känner inte igen mig.