fredag 10 november 2017

Refränger 8

Oväntat svårt att komma in i denna platå. Kanske för att den är så central. Refrängen menade Deleuze och Guattari själva är det begrepp de är mest nöjda med att ha skapat. Och jag håller med; det är ett intressant och viktigt begrepp. Förstår bara inte riktigt hur jag ska kunna ta mig in i tanken. Just nu känns det lite som en kakafoni av toner, en symfoniorkester som håller på att stämma sina instrument innan spelning. Jag har inte fått fatt i melodin eller styckets grundtema än.

Lyfter blicken lite. Startar om. Det handlar om territorium, om gränser mot (vad det nu är). Inser att det finns paralleller till den förra serien poster, om mikropolitik och segmenteringar. Kanske kan det lossna om jag tar fasta på det? Uppdelningar och avgränsningar finns överallt. Gränser finns både i naturen och i form av skapade fysiska och mentala hinder i rummet. Berlinmuren är ett konkret och tydligt sådant exempel, eller Sveriges gräns mot omvärlden, vars genomsläpplighet ständigt omförhandlas. Gränser och uppdelningar finns i kulturen. Det görs skillnad mellan män och kvinnor, svenskar och invandrare, svarta och vita, till exempel. Fattig och rik är en annan segmentering som är både materiell och immateriell. Huden är kroppens gräns mot omvärlden. Att vara människa handlar om att förhålla sig till olika typer av gränser, om att sorteras och delas in i olika grupper. Den förra serien poster, om segmenteringar, handlade om strukturer, tänker jag, om övergripande gränsdragningar och uppdelningar. Här handlar det om mer individuella? Kanske; vi får se om den tanken håller.
Still, we do not yet have a Territory, which is not a milieu, not even an additional milieu, nor a rhythm or passage between milieus. The territory is in fact an act that affects milieus and rhythms, that "territorializes" them.
Ett territorium: En plats vars gränser är imaginära, som hålls samman. Ja, det är detta det handlar om. Tillåter mig associera fritt och tänker på spelet GO som handlar om detta, om att hålla territorier i ett öppet koordinatsystem utan något konkret att ta spjärn emot. Tänker på öknen, på det släta rummet; i kontrast till staden och det räfflade. Deleuze och Guattari har ett antal teman som återkommer, ett antal problem som man närmar sig från olika håll. Refrängen kopplar till musiken som skapar ett slags territorium. Ljuden och harmonierna hålla andra ljud och musikaliska ordningar stången. Det handlar inte bara om volym, utan lika mycket om uppmärksamhet. Vissa melodier är mer fångande än andra och har de väl tagit sig in i huvudet kan det vara svårt att bli av med dem. Det är ett slags territorium vars gränser är osynliga för alla som inte förstår. Fåglarna som sjunger markerar revir med sin sång.
The territory is the product of a territorialization of milieus and rhythms. It amounts to the same thing to ask when milieus and rhythms become territorialized, and what the difference is between a nonterritorial animal and a territorial animal.
Det handlar här även om djur. Flockdjur som bevakar ett fysiskt territorium; till exempel lejonhannen som håller koll på gränserna inom vilka honorna rör sig. Ett annat flockdjur är råttorna som saknar territorium men som ändå håller ihop gruppen samtidigt som man rör sig i rummet. Även för råttorna finns en insida och en utsida. Lejonen är territorialiserade och råttorna deterritorialiserade, men båda har ett territorium som skapas och försvaras på olika sätt. Bygga och bevaka murar eller röra sig som grupp i rummet? Sättet att förhålla sig till territoriet påverkar sättet att tänka och agera, och vice versa.
A territory borrows from all the milieus; it bites into them, seizes them bodily (although it remains vulnerable to intrusions). It is built from aspects or portions of milieus. It itself has an exterior milieu, an interior milieu, an intermediary milieu, and an annexed milieu.
Territoriet kännetecknas av olika typer av gränser: Mot omvärlden och andra grupper och internt mellan medlemmarna, och gränserna ger upphov till miljöer eller förhåller sig till miljöer. Det mångkulturella samhället bestående av parallella grupper ger upphov till ett slags miljö medan en etniskt homogen grupp ger upphov till en annan. Kulturen som både håller samman gruppen och hålls samman av gruppens medlemmar, oavsett vad det är för typ av grupp är en annan typ av miljö.
It has the interior zone of a residence or shelter, the exterior zone of its domain, more or less retractable limits or membranes, intermediary or even neutralized zones, and energy reserves or annexes.
Territoriet består av zoner, både inom och utanför; av gränser och uppdelningar. Miljön präglas av spelet mellan ordning och kaos och där och när en viss grad av ordning uppnåtts skapas olika former av musik. Och musik kan också användas för att markera gränser och förmedla samhörighet. En återkommande scen i många amerikanska filmer är gänget med vita killar som spelar Beach Boys i bilstereon när de kommer in i ett färgat område och reaktionerna på krocken som uppstår.
It is by essence marked by "indexes," which may be components taken from any of the milieus: materials, organic products, skin or membrane states, energy sources, action-perception condensates.
Det finns olika typer av gränser, från handfasta murar gjutna i betong till gator och vägar, bergskammar och floder, till kläder (som kan signalera individualitet eller grupptillhörighet, beroende på vad det är för territorium man befinner sig i). Kroppens skinn är också ett slags gräns som skiljer individens interna från hans externa. Olika platser har olika energier, olika hastigheter och typ av rytmer. Det handlar om ordning och olika typer av ordningar, här liksom överallt i den filosof som skapats av Deleuze och Guattari.
There is a territory precisely when milieu components cease to be directional, becoming dimensional instead, when they cease to be functional to become expressive. There is a territory when the rhythm has expressiveness. What defines the territory is the emergence of matters of expression (qualities).
I platån om mikropolitik och segmenteringar handlade det om riktad ordning, här handlar det om platsen, miljön och dess gränser mot omvärlden, om det som händer bakom murarna. Jag är mig själv närmast. Jag har en inre krets av familjen och de nära vännerna. Jag är en del av arbetsplatsen jag jobbar på, samhället jag bor i, landet jag är medborgare i och samtidigt är jag människa tillsammans med alla andra människor på jorden. Gränserna mellan oss är skapade och kulturellt upprätthållna. Jag är centrum i min värld, liksom du är det i din. Vi är del av vår(a) värld(ar) och bevakar tillsammans vårt gemensamma territorium genom olika typer av uttryck. 
Take the example of color in birds or fish: color is a membrane state associated with interior hormonal states, but it remains functional and transitory as long as it is tied to a type of action (sexuality, aggressiveness, flight). It becomes expressive, on the other hand, when it acquires a temporal constancy and a spatial range that make it a territorial, or rather territorializing, mark: a signature.
Kriminella MC-gäng bär västar och bevakar territorier som ingen annan ser. Det är ett bra exempel att tänka med. När Hells Angels skulle etablera sig i Sverige åkte man runt i landet och övertygade andra MC-Klubbar om det kloka i att ändra sina ryggmärken om de allt för mycket liknade Hells Angels ikoniska märke. Ett slags uttryck; för makt och för territorium, ett slags refräng. Tänker även på cigarettföretaget Marlboro som försökte ta patent på färgen röd. I båda fallen handlar det om pengar och om gränser, om olika typer av territorium och deras signalement.
The question is not whether color resumes its functions or fulfills new ones in the territory. It is clear that it does, but this reorganization of functions implies first of all that the component under consideration has become expressive and that its meaning, from this standpoint, is to mark a territory.
Det finns gott om andra, liknande exempel; när man väl fått upp ögonen för ordningen går det inte att falla tillbaka i okunskap. Teorin är dock inte en hypotes som kan eller ska prövas eller falsifieras, utan ett verktyg att tänka med. Jag bevisar ingen med mina exempel, det är mitt sätt att förstå teorin jag försöker förklara med empiriska exempel. Jag använder begreppen som skapats av Deleuze och Guattari för att förstå min samtid och kulturen jag lever i. Refrängen riktar blicken och ordnar tankarna. Plötsligt framträder en bild, ett förslag till förklaring som sedan kan prövas empiriskt, praktiskt och intellektuellt.
The same species of birds may have colored and uncolored representatives; the colored birds have a territory, whereas the all-white ones are gregarious. We know what role urine and excrement play in marking, but territorial excrement, for example, in the rabbit, has a particular odor owing to specialized anal glands. Many monkeys, when serving as guards, expose their brightly colored sexual organs: the penis becomes a rhythmic and expressive color-carrier that marks the limits of the territory.
Det finns hur många exempel som helst, när man väl börjar tänka på detta sätt. Just nu avslöjas ett territorium som alltid funnits men vars gränser varit osynliga för oss. Jag vill se #metoo som ett slags avslöjande refräng vars territorium finns ÖVERALLT och vars gränser och regler varit tydliga, inte i ord men i handling. Mäns makt över kvinnor handlar om makt och inflytande över territoriet och miljön som skapats och som gett män de privilegier som nu utmanas. #metoo är ett slags refräng, en alternativ melodi och andra toner som i alla fall just nu överröstar patriarkatets rytmiska marschmusik. Miljön är märkbart förändrad; det finns ett före och efter, och det finns gränser som markerar inne och ute. Ett tag var teatern skonad, till exempel, tills #tystnadtagning slog ned som en bomb.
A milieu component becomes both a quality and a property, quale and proprium. It has been remarked how quick this becoming is in many cases, the rapidity with which a territory is constituted at the same time as expressive qualities are selected or produced. The brown stagemaker (Scenopoeetes dentirostris) lays down landmarks each morning by dropping leaves it picks from its tree, and then turning them upside down so the paler underside stands out against the dirt: inversion produces a matter of expression.
Det finns så många olika uttryck och sätt att markera territorier och förhandla om miljö. Att tänka med musik är intressant, för det krävs ordning för att toner ska formeras till musik och när volymen höjs och sänks påverkas både stämningen och territoriets yta.

Det är i alla fall så här jag tänker just nu. Vi får se om det går att bygga vidare på tanken eller om den är flyktig. Nästa post kanske omkullkastar innehållet i denna. Det är så det är att läsa Deleuze och Guattari, det går aldrig från klarhet till klarhet; mönstren framträder så småningom och det går ofta i skov.

Inga kommentarer: