tisdag 13 oktober 2015

En kropp utan organ 13

Vaknar i Örebro. Förkylningen släpper sakta sitt grepp och det känns som jag får allt mer grepp, inte bara om kroppens organ som pockat på uppmärksamhet i en vecka nu, utan även med kroppen utan organ, med det som händer mellan. Samspelet är det som gör mig till jag, samverkan, det som sker mellan delarna. Samverkan är rörelse, utbyte, interaktion, ömsesidig tillblivelse och förändring. Jag är ett flöde, liksom du och tillsammans med alla andra ingår vi i olika kulturella flöden, bestående av delar som interagerar med andra delar. Organ som kopplas ihop med andra organ som hålls samman på ett konsistensplan av kroppen utan organ. Ingenting är. Allting blir. Förändring är kulturens konstant.
We distinguish between: (1) BwO's, which are different types, genuses, or substantial attributes. For example, the Cold of the drugged BwO, the Pain of the masochist BwO. Each has its degree 0 as its principle of production (remissio).
Delarna som interagerar är olika. Attribut är ett slags delaspekt, det som definierar och skiljer en kropp från en annan. Typen av kropp och det som kännetecknar den. Olika typer fungerar olika bra till olika saker. Det är den ena av tre aspekter som Deleuze och Guattari skiljer mellan. Kroppens egenskaper. Det som repeteras, upprepas och det som kroppen altid återvänder till, dess läge noll.
(2) What happens on each type of BwO, in other words, the modes, the intensities that are produced, the waves that pass (latitudo).
Intensiteterna som produceras är den andra aspekten, och dess organisering. Variationsbredden eller interna skillnad som respektive aspekt kan rymma utan att anses vara något annat. Ett knäppt exempel kanske, men alla vet var en pizza är. En pizza kan inte vara vad som helst, det finns en gräns för vad man kan göra innan det blir något annat. Igår åt jag pizza här i Örebro, och jag har inte riktigt hämtat mig än. Den så ut som vanligt, men man hade hällt sötsur chillisås på den. Det stod inget om det i beskrivningen, bara de vanliga ingredienserna. Inte gott, så där utmanade man verkligen gränsen, och det fungerar för mig som ett verktyg att tänka med, även kring kroppen utan organ.
(3) The potential totality of all BwO's, the plane of consistency (Omnitudo, sometimes called the BwO).
Konsistensplanet så, är alla sammansättningars alla attribut och intensiteter, sammantaget. Helheternas helhet. Inte en kropp utan organ, utan kroppen utan organ. Den och det som förenar allt och alla. Förutsättningen för livet på jorden, om man vill. Hos Deleuze och Guattari finns inga synonymer, bara olika ord som fungerar bättre eller sämre. Det betyder inte detta, för det skulle innebära att det ena är originalet och det andra är kopian. En (relationell) flödesontologi öppnar upp för en annan syn på verkliheten, och tankeverktyget kroppen utan organ hjälper oss förstå den ontologin, det sättet att se på verkligheten.
There are a number of questions. Not only how to make oneself a BwO, and how to produce the corresponding intensities without which it would remain empty (not exactly the same question). But also how to reach the plane of consistency. How to sew up, cool down, and tie together all the BwO's. If this is possible to do, it is only by conjugating the intensities produced on each BwO, by producing a continuum of all intensive continuities. Are not assemblages necessary to fabricate each BwO, is not a great abstract Machine necessary to construct the plane of consistency?
Hur får man ihop förståelsen av helheten? Det finns bara frågor, inga svar. Det är frågandet som definierar oss, tänker jag. Viljan att veta och begäret att uppleva skapar, dig och mig och alla andra, samt helheten vi ingår i. Det som undras över och det man vill kan sägas vara den abstrakta maskinens motor, det som får något att hända, det som driver förändringens rörelse, som ger tillblivesen riktning. Dessa processer och aspekter, ger konsistensplanet dess karaktär.
Gregory Bateson uses the term plateau for continuous regions of intensity constituted in such a way that they do not allow themselves to be interrupted by any external termination, any more than they allow themselves to build toward a climax; examples are certain sexual, or aggressive, processes in Balinese culture.
Även tänkare ingår i helheter och bygger vidare på samt inspireras av varandra. Även tanken har organ och kroppar utan organ, som är delar av kroppen utan organ. Gregory Bateson är en tänkare vars tankas egenskaper, dess attribut och intensisteter liknar Deleuze och Guattari. Därför dyker han upp här. Han talar om platåer, som är ett annat sätt att beskriva liknande fenomen som kroppen utan organ fångar och hjälper oss förstå. Olika ord, liknande fenomen, samma verklighet, som aldrig är sig lik, som förändras beroende på hur den förstås. Det spelar roll vad man vill och vart man vill, både för egen del, i relation till sina nära och kära, samt på ett samhällsplan. Eftersom det bara finns rörelse och förändring spelat det roll vart helhetens samlade önskningar pekar.
A plateau is a piece of immanence. Every BwO is made up of plateaus. Every BwO is itself a plateau in communication with other plateaus on the plane of consistency. The BwO is a component of passage.
Passager, mellanrum, relationer, ömsesidighet ... Det är där det händer, där det som blir skapas. Tomheten är aldrig tom, den är fylld av konnektioner, osynliga band som håller samman. Tomheten är allt och allas, den finns på insidan, på din och min insida, vår gemensamma insida och den insidan som vi delar med alla andra. Substans, attribut och maner är delarna, organen, och kroppen utan organ är det som håller samman och definierar, skiljer ut och skapar skillnad.

Dags för kaffe. Sedan ska jag förbereda mig inför dagens anförande på jämställdhetskonferensen som jag bjudits in att tala på. Viktigt uppdrag, för det handlar om förändring och riktning, lika mycket som det handlar om kroppar i samverkan, och kultur i tillblivelse. Vad vill vi, vad kan vi, vilka är vi, och vart är vi på väg? De frågorna ska jag försöka lansera här idag.

Inga kommentarer: