onsdag 14 oktober 2015

Det akademiska uppdraget

Vad är kunskap? Finns det olika former eller typer av kunskap? Oavsett vad man svarar på dessa frågor handlar det om och faller det inom ramen för det akademiska uppdraget. Tummar vi på det, om vi börjar tänka att kunskapen som finns ute i samhället, i arbetslivet och så vidare, är lika bra får vi problem, för då har akademin börjat tumma på en viktig vetenskaplig princip. Detta är en knäckfråga med bärighet på kvalitet, i hela utbildningssystemet.

Det finns bra eller dålig kunskap, det är det enda som betyder något. Och kunskapsutveckling är akademins uppdrag. Självklart kan akademin misslyckas och det finns gott om exempel på problem och dåligt utförande. Det är principen jag är intresserad av, själva synen på kunskap i samhället. Om akademin konkurrensutsätts, eller kanske till och med utmanas av aktörer som till exempel Svenskt Näringsliv, är vi alla (även näringslivet) ute på ett sluttande plan, som hotar att på sikt utarma kunskapen som är själva förutsättningen för samhällets långsiktiga överlevnad.

Forskarutbildningen är en yrkesutbildning och yrket man utbildas till är skapande av kunskap, den bästa kunskap som går att köpa för pengar eller som går att överhuvudtaget uppbringar i ett samhälle. Detta är kärnan i det akademiska uppdraget. Och det uppdraget håller på att lösas upp i kanterna och göras otydligt, och i effektivitetens och ekonomins namn finns starka krafter för att utmana just detta. Det som oroar mig är att det akademiska antas vara förlegat, som något man sysslade med förr i tiden, en lyx vi inte har råd eller tid med. Det är som det spridit sig en föreställning samhället om att vi redan vet allt vi behöver veta. Få saker är mer allvarligt och riskfyllt än just den föreställningen, och det är på inget sätt en ny föreställning. Runt sekelskiftet växte en liknande tanke fram. Inget talar för att läget är annorlunda idag, tvärtom är det snarare så att när den uppfattningen växer fram är vi i mer behov av en stark akademi än någonsin.

Delvis handlar det om att det finns en syn på utbildning och högskolan i samhället om att akademin är ett särintresse. Och ett samhälle som delats upp i sektorer som bevakar sina (ekonomiska) intressen och som strider istället för att samtala är ett samhälle i upplösning. Akademin är inget särintresse, det är, liksom för övrigt företagen och andra organisationer, en samarbetsaktör i det viktiga gemensamma arbetet med att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Akademins uppdrag är KUNSKAP, punkt. Tummar vi på den principen får hela samhället problem.

Med detta sagt är det också viktigt att påpeka att allt inte är frid och fröjd i akademin eller utbildningssystemet. Jag är den förste att erkänna problemen och pekar på dem hela tiden. Men det är ingen hållbart lösning att lägga ut det akademiska uppdraget på entreprenad. Visst skapas det kunskap även på andra håll i samhället, till exempel i den högteknologiska industrin, men det betyder inte att vi kan eller bör göra oss av med akademin. Det kastas ständigt ut barn med badvattnet, och här har vi ett typexempel på just det. Bara för att det finns problem inom akademin betyder inte att den ska läggas ner eller att den blivit förlegad. Tungrodd och onödigt traditionell, hierarkisk och stängd. Problemen är många, liksom på andra områden. Tänk till exempel på Volkswagen och det som hänt på andra områden i företagsvärlden, det finns problem (andra problem) på företag också. Ingen talar dock om att vi ska lägga ner företagen. Motståndet mot akademin handlar om något annat.

Det handlar om makt, menar jag. Makt och inflytande, och om pengar. Kunskap ansågs länge vara synonymt med makt, men idag är det pengar som seglat upp som det enda värdet. Där finns grunden för hotet mot det akademiska uppdraget. Och det är allvarligt, även för den ekonomiska överlevnaden på sikt. Hotet mot det akademiska uppdraget är ett allvarligt hot mot hela samhället och dess långsiktigt överlevnad. På VW eller något annat företag går det att ta den typen av risker som man tog, men samhället är inget företag, samhället är alla vi tillsammans. Igår, idag och i framtiden.

Inga kommentarer: