måndag 17 februari 2020

Event

Event är ett analytiskt begrepp hämtat från Deleuze och Guattari (2003:156), det kan ses som ett slags karta som riktar uppmärksamheten mot det som händer i möten mellan. Event är tillfället då det virtuella realiseras och blir aktuellt.  Det virtuella är svårt att definiera men handlar förenklat om allt som inte är men som skulle kunna bli. Det är summan av dina och mina, av allas drömmar och visioner, farhågor och möjliga utfall. Eller: ett oändligt överflöd som existerar parallellt. Slumpen spelar en viktig roll i tillblivelsen av kulturen som vi lever och verkar i, men den styr inte processen. Livet och tillvaron är ett slags event som uppstår mellan virtualitet och realitet, som ett resultat av slumpens utfall. Det finns därför bara vägar framåt, ständig rörelse och förändring.

Förutsättningarna för tillvaron omskapas hela tiden i och genom det aktuella sammanhanget. Eventet är dock inte ett tillstånd som föreligger utan istället det som aktualiseras i och genom föreliggande tillstånd, vilket är en viktig distinktion. Deleuze och Guattari använder begreppet för att synliggöra resultatet eller utfallet av det som händer i mötet mellan. Och till saken hör att varje aktualiserat utfall eliminerar en hel massa alternativa utfall. Världen framskrider med andra ord inte linjärt och den går följaktligen inte att förutse med någon säkerhet.

Många drömmer sig tillbaka till hur det var och vill bevara eller återskapa ett samhälle som inte existerar och som heller aldrig har existerat, eftersom ingen minns allt. Nationalkonservativa rörelser bygger sin politk på drömmen om hur det en gång var; de väljer och vrakar ur det högst begränsade minnet av Sverige vid den tid i historien man fastnat för. Det som passar in i bilden accentueras och det som stör den redigeras bort. Ideologin bygger alltså redan i sin linda på förnekelse och relativism. Den är en naiv längtan efter det omöjliga. Alla försök att förverkliga drömmen är dömda att misslyckas och förenade med risken att sluta i katastrof.

Kultur blir till i och genom möten där intryck, impulser och olikheter påverkar både delarna och helheten. Alla möten förändrar både parterna som möts och det som händer i mötet. Framtiden är därför öppen, och det är inget problem som går att lösa utan en fundamental förutsättning för verkligheten och tillvaron som man bara kan lära sig bli bättre på att förstå och hantera. Förnekelse är inte rätt väg att gå och beslut som bygger på okunskap eller förnekelse är potentiellt förödande. Att leva och vara vid liv är att möta nya impulser och intryck, att upptäcka och anpassa sig till förändring. Man kan tycka vad man vill om detta men det är ett faktum som ingen mur eller polismakt i världen kan ändra på.

Event är ett tankeverktyg som kan användas för att förstå hur något immateriellt, något som uppstår mellan kan ge upphov till agens. Eller rättare sagt hur mellanrummet i sig kan förstås som en aktör i eget namn. Och förståelse för det är viktigt i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle som står i samklang med verkligheten så som den faktiskt fungerar.

Inga kommentarer: