torsdag 27 augusti 2015

Kort om: Framtiden

Ju hårdare vindarna blåser och ju värre kriser vi har att hantera, desto större är viljan att veta något bestämt om framtiden. Detta gör att ju större behov av trygghet vi har, desto mer sårbara blir vi. För det enda vi vet är att framtiden finns inte. Det är en av alla de saker vi bara kan och måste acceptera.

Framtiden finns inte, den skapas, under vägs, gemensamt. Framtiden blir vad vi tillsammans gör den till och utfallet av interaktionen påverkas både av vad vi håller för sant, vad vi vill och drömmer om och vad vi gör. Enskilt och i grupp, ensam och tillsammans. Nyckeln till hållbarhet är insikt om detta, acceptans av tillvarons fundamentala öppenhet och all utvecklings icke-linjära förändringskurva.

Vägen mot bättre kunskap och lärande på djupet handlar också om detta, om att förstå och acceptera att vad vi har att göra med i skolan, politiken och ekonomin är komplexa, öppna processer som inte går att styra mot något mål!

Ledning är viktigt, men inte mot något specifikt och på förhand uppgjort mål som ska kontrolleras och följas upp, brytas ner i delmål och så vidare. Att leda handlar om att vara följsam, ödmjuk och nyfiken, kritisk och vaksam på hur det går och vart dem man leder är på väg. Ingen kan dock vara ledare, annat än på pappret, vi är alla både ledare och följare.

Det är så framtiden skapas, i och genom handling, förhandling och ömsesidig förståelse för vad som fungerar, vad som är önskvärt och vilken framtid vi önskar för oss och alla andra, samt våra barn och kommande generationer av människor.

Inga kommentarer: