måndag 26 september 2011

Riktig makt kan inte köpas!

Om makt som köps till extrapris handlar det i en artikel i SvD. Helt fel har man så klart inte, men heller inte helt rätt. Makt är något mycket mer komplicerat och mångfacetterat än så. Det räcker inte att köpa aktier för att få makt och inflytande. Det kan se ut så, men det gör det bara om man bortser från kausaliteten. Visst är det så att den som har många aktier också har makt, men frågan är vad som berör på vad. Är del aktieinnehavet som ger makt, eller kommer makten någon annanstans ifrån?


Makt kommer underifrån, det gives av många i botten till få i toppen. Därför kan det se ut som att den som köper aktier köper makt, men i själva verket är det så att den som köper aktier gör det i ett slags from förhoppning om att det skall leda till ökad makt. Och det gör det, i nio fall av tio. Men inte för att det finns ett kausalt samband mellan aktierna och makten.

Närgranskar man sambanden och skärskådar relationen som upprättas mellan den som är i toppen och dem som befinner sig längre ner i hierarkin finner man att först tilldelas någon makten, och därefter följer en god ekonomi, aktier och inflytande. Makten kommer alltid först, och sedan följer allt det andra.

Det är svårt att se den typen av samband. För ett otränat öga är det otroligt svårt, om inte omöjligt. Därför behövs det kulturvetare i samhället. För att hjälpa övriga att se och förstå det man annars missar. Kulturen. Det är där som maktordningar uppstår och graden av inflytande regleras.

Kulturen är osynlig för alla som inte lärt sig se den, men när man väl har lärt sig tekniker för att se och när man kan hantera verktyg för att förstå, då är det omöjligt att falla tillbaka in i ignoransen och okunnigheten som man lever i om man inte lärt sig se.

Kultur går inte att ta på, inte att peka på, direkt. Den går bara att upptäcka genom att studera konsekvenserna den ger upphov till. Den finns inte, den blir till i realtid. Den är en process som det bara går att följa. Det går därför inte att säga något bestämt om den. Bara att den finns, och att den påverkar. Det är kulturvetenskapens dilemma, detta at vårt studieobjekt är osynligt för ett otränat öga.

Men det är hormoner, kvarkar, radioaktivitet och gravitation också. Ändå litar vi på vetenskaperna som lansrat de begreppen. Men på oss som talar om, undersöker och ägnar våra liv åt att förstå kultur, på oss lyssnar förhållandevis få. Det är synd, för vi kan verkligen hjälpa till att skapa det långsiktiga samhälle som alla eftertraktar. Vi kan det, vi vill det och vi kan börja arbetet omgående. Det enda som behövs är en ny syn på kunskap. En syn på kunskap som ser mer till användbarhet än till sanning. Det kan sägas vara sant, det som fungerar. Någon annan definition på sanning behövs inte.

Steget är med andra ord otroligt litet. Kulturvetenskapens nytta finns här redan, om vi vill. Om vi bara blir tillräckligt många som förstår betydelsen av kunskap om kulturens inflytande över mänskligt liv. Betänk att det är kulturen som skiljer oss från djuren. Människan är inte en biologisk robot. Människan är en kulturvarelse.

Sluta tänk på makt som något man kan köpa. Makten finns och verkar i kulturen.

2 kommentarer:

Annika Theodorsson sa...

Jag tänker på inslaget i Rapport igår om ryska affärsmän mm som för... var det 4 miljoner om året? köper sig ett blåljus att sätta på biltaket, som ger dem rätt att bryta mot alla trafikregler. De köper sig makt och det gör de för att de kan (dvs har råd) men det funkar också för att övriga trafikanter "har vett att" anpassa sig. Foucault skulle nicka i sin grav.

Eddy sa...

Bra formulerat Annika! PÅ det sättet tänks det alldeles för sällan. Antingen eller, verkar vara enda möjliga sättet att tänka. Så känns det i alla fall när jag har mina mörkaste studer. Idag är det dock ljust!