onsdag 3 januari 2018

Bildning som indirekt kunskap

Bildning är överflöd, och poängen är att överflödet i en begränsad värld tvingar fram ett behov av sortering och urval. Och kombinationen av dessa egenskaper är det viktiga. Bildning är MOTSATSEN till effektivitet, det är poängen. Kunskapsutveckling kräver en bredd bas för att nå högre, längre och bortom det givna. Kunskap handlar allt mer om det man inte vet än om svar, resultat och mätbarhet. Organiseringen av svensk skola bygger med andra ord på ett fatalt tankefel. Kunskap är inget som går att producera; vetande är något man måste vara ödmjuk inför, en nåd att bedja om. Fördjupad insikt är inget man kan leda någon fram till och heller inte en process som går att kvalitetssäkra. Kunskap är en omväg, så när skolan effektiviseras bortrationaliseras utbildningens själ och hela dess poäng.

New Public Management inom skolan och den högre utbildningen är FÖRÖDANDE för kunskapsutvecklingen i vårt land. Det är en ledningsfilosofi som säljs in med löften om samma kvalitet till lägre pris, snabbare. Det är lika galet som att hävda att en Big Mac och Co som äts på stående fot är likvärdig med en femrätters måltid på en lyxkrog där mat och dryck kombinerats med fingertoppskänsla och maten äts i lugn och ro i en vilsam miljö. Vem är det vi lurar? Oss själva, ingen annan. Att spara pengar på utbildning i ett land är som att fuska med dieten man bestämt sig för och smygäta, eller att malla pengar ur sparbössan när ingen ser. Priset vi får betala för "besparingarna" skjuts på framtiden och kommer med säkerhet att vida överstiga dagens kostnadssänkningar. Det går inte att TJÄNA pengar på utbildning, inte för ett samhälle, bara för ägarna av privata företag. Utbildning är en långsiktig INVESTERING och bildning är en hållbarhetsfrämjande trygghet.

Bildningens värde ligger i att den visar på alternativ och pekar på tillvarons mångfald. Bildning är en förutsättning för att lära sig hantera kulturell komplexitet. Bildning är ingen lyx som man unnar sig eller något som samhället kan satsa på under goda år, tvärtom handlar det om livets och samhällets elementa. Bildning är den bas som skolan, forskningen och politiken vilar på; en förutsättning för samhällets långsiktiga hållbarhet. Graden av bildning i ett land är en indikation på hur väl rustad man är för det oväntat oväntade som inte går att planera för, bara förbereda sig på.

Att specialisera sig, läsa taktiskt och skynda på lärande och utbildningsprocesser är kanske ekonomiskt försvarbart, men utifrån ett kunskaps- och utvecklingsperspektiv är det fullkomligt förödande. Det är vägen som är målet i ett kunskapssamhälle, inte betygen och examina. Det är det som INTE går att mäta och kontrollera, det som bara går att bedöma intellektuellt och indirekt, som är det viktiga och själva anledningen till att samhället investerar i skolan och den högre utbildningen.

Dags att göra upp med villfarelsen att kunskap är en vara bland andra som kan måttbeställas och upphandlas i konkurrens. Bildning är inget man kan äga eller tjäna pengar på, dess värde ökar ju mer den delas och ju fler som bjuds in i och engagerar sig i processen. Bildning är med andra ord själva antitesen till ekonomisk värdeökning. Bara genom att ge och dela med sig kan man få. Excellenssatsningar och elitskolor för några lyckliga få är motsatsen till bildning; det är inte så man bygger en kunskapsnation. Bildning kan överbrygga klyftor, riva murar och föra människor samman. Ekonomiskt fokus får motsatt verkan. Det är inte pengar och rikedom som leder till bildning; tvärtom kan bildning vara en förutsättning (men aldrig en garanti) för ekonomiskt välstånd.

Svensk utbildningspolitik bygger på villfarelser och felprioriteringar. Bildning, det vill säga mångfald och överflöd av kunskap, borde vara målet, inte bara i skolan utan i livet och samhället som helhet. Idag används digitala verktyg för att skynda på processen och effektivisera lärandet; när vi i själva verket borde göra precis tvärtom. Digitalisering erbjuder möjlighet att bredda och fördjupa. Kunskap är inte en definierbar enhet som kan processas snabbare med digitala verktyg. Digitala verktyg kan dock användas för att få ut mer av tiden i utbildning och arbetet som läggs ner på lärande och utveckling.

Skolans fokus på ekonomisering och digitalisering går hand i hand och är förödande för kunskapsutvecklingen. Skolan behöver humaniseras och människan måste placeras i centrum. Lärare och elever behöver värnas; bara så kan kunskapens kvalitet och värdet av utbildningssatsningarna öka. Bildning är som sagt indirekt kunskap och överflöd, en mänsklig egenskap, inte ett mätbart resultat.

3 kommentarer:

Alan Ford sa...

Hej !

"Another Brick In The Wall (Part I)"

Daddy's flown across the ocean
Leaving just a memory
A snap shot in the family album
Daddy what else did you leave for me?

Daddy what d'ya leave behind for me?

All in all it was just a brick in the wall
All in all it was all just bricks in the wall

Här ställs den enkla frågan:Vad är det vi lämmnar efter oss ?
Svar är : En till tegelsten i muren som vi bygger runt om oss !

Det finns en annan tes av Wallter Benjamin att : Varje dokument om kulturen är också dokument om barbariet som han finner i Angelus Novus av Klee (Historiska teser).

Om man vill vara historisk materialist då kan man spekulera att dagens ungdomar investerar i utbildning som man investerar i aktier eller fonder för att senare kamma hem avkastning där universitet har funktion av bors plats(fri marknad) där lärare förvandlas till mäklare av diplom och examen. Som i ideologins himmelen så så skall va' på jorden
-Om dagens visionerer som Elon Musk och Co. har planer för oss att vara som gudar dvs leva i en hibrid form av hjärnan uppkoplad till internet och kropp med utbytbara kropsdelar då är det dags för en ny art som inte är homo...Om den saken är klar då är bildning bara hinnder och information är allt. Den nya övermänniskan har skapat sig själv och övertagit alla gudomliga atribut som skapare,evighet,övermäktighet utan självrefflektionsom kan utrickas i budskapet:"Gud fader förlåt de eftersom de vet inte vad de gör"! Eller de vet exakt vad de gör ?

Det är val år men jag tror inte att vi kan välja någonting överhuvudtaget anars skule val inte varit lagliga det enda som återstår är att Ringa P1 och utrycka sin uppgivenhet,missnöje eller "missnöje i kulturen". Jag själv känner mig som gris i Teheran!

Ta inte illa upp ! Det var uppvärming inan avfärd till jobbet.

mvh/predrag

Eddy sa...

Tar inte illa upp, tvärtom. Tänker att den övermänniska som idag skissas på än en "människa" som tar över, ett Frankensteins monster som kommer att förgöra sin skapare. Jag vill se oss lyfta oss över varandra, tillsammans.

Bibliomanna sa...

Funderat mycket på detta. Jag tror inte att det måste handla om bildning eller utbildning. Bildning, detta breda som ger oss förmågan till att dra paralleller är oerhört viktigt, men den mer specialiserade utbildningen krävs kanske också i en värld som flödar över av information. Att någon annan gjort ett urval, just denna information krävs för att du ska klara just precis denna uppgift. Men det leder inte till nytänkande, då krävs bildningen.