lördag 31 augusti 2013

Bloggpost 1400

Post nummer 1400 sedan starten. Stannar min vana trogen upp lite. Vid jämna hundra. Blir nu 14de gången. Imponeras av att det blivit så pass många poster, kan inte annat än göra det. Inte över min förmåga, för det är inte vad Flyktlinjer handlar om, utan av att det fortfarande finns saker att skriva om. Kulturen är mångfacetterad. Kultur finns överallt och kan studeras utifrån väldigt många olika perspektiv och ingångar. Därför passar bloggformatet bra som verktyg för att söka förståelse för kultur. Och det är vad som driver mig, sökandet efter förståelse för kultur.

Kunskapen är vad jag brinner för, och kunskap är inget man kan ha, den kan bara sökas. Det är sökandet efter insikt och förståelse som leder till vishet. Kunskap är inte fakta, men kombinationer av fakta kan leda till kunskap. Bearbetad fakta, kritiskt granskad fakta och fakta som används. Det är vad som kännetecknar kunskap. Vishet kan bara uppnås genom ihärdigt arbete, över tid. Vishet är en en process, rörelse och ständig omvärdering. Därför befinner sig dagens skola i kris, för att skolan organiseras efter en syn på kunskap som ligger väldigt nära fakta. Dagens skola standardiserar kunskap, paketerar kunskap och försöker så snabbt och effektivt som möjligt överföra innehållet som godkänts av systemet till eleverna och studenterna. Konsekvensen av detta blir att kunskapsnivån i samhället som helhet sjunker och utarmas.

Bland annat därför bloggar jag. För det är en (kunskaps)process utan mål. Bloggpost 2000, och vidare bortom det finns där i fjärran. Men det är inget mål. Aktar mig noga för mål som ska uppfyllas, för det gör att fokus riktas mot fel håll och saker. Målsäkringsarbete värderar vägen dit mindre än resans slutpunkt. Vägen mot kunskap kan inte ha ett mål, för visste vi var målet fanns behövde vi inte söka. Och det är sökandet som ger kunskap, fortsatt sökande. Skolans målsäkringsarbete är ett politiskt och ekonomiskt motiverat mål, tydligt utgående från en syn på kunskap som gör den synonym med fakta. Därför bloggar jag, utan annat mål än att fortsätta söka så länge jag vill och orkar. När jag vill och där det fungerar. Det är skrivandet och utforskandet som är syftet och det enda mål som fungerar, om det är kunskap man söker. Dessutom finns inga pengar inblandat i bloggandet. För det skulle ta fokus från och dra glädjen ur sökandet.

Pengar är bra att ha, men det är och blir lätt ett hinder som tränger sig in emellan individer och kunskapen, eller vad det nu är man söker. Dessutom har pengar en oerhörd förmåga att förvandlas till ett mål i sig själv,och då är vi villa ute. Det är ett annat problem med dagens skola, att dess högsta mål är att spara pengar. Utbildning och kunskap är och måste betraktas som investeringar, och investeringar är som bekant kostnader, kostnader som betalar sig i framtiden. Om det högsta målet är att tjäna pengar då kommer det målet att tränga ut alla andra mål, vilket vi ser på börsen där det är företag i finanssektorn som dominerar. Så länge det högsta målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt kommer den processen att fortleva och accentueras med tiden. Och om det högsta målet är att spara (eller för att tala klarspråk, skära ner) kommer skolorna förr eller senare att lösas upp i intet, för det är en kalkyl som inte går ihop. Kunskap kräver möda, tar tid och kostar pengar. Därför bloggar jag, för att det är ett forum där det går att fokusera på kunskapen och glädjen i sökandet.

1400 poster har det blivit, som sagt. Alla handlar på ett eller annat sätt om kultur. Med detta sagt drar jag vidare, på väg mot bloggpost 1500. Det är inget mål, utan mer ett konstaterande. Målet är kunskap och kunskap finns som sagt i sökandet, det är vägen dit som räknas. Därför fortsätter jag, för att jag inte kan komma på något som är mer tillfredsställande än att på olika sätt söka kunskap. Läsa är ett sätt, skriva ett annat. Samtala ett tredje, lyssna och att röra sig i samhället och kulturen är också vägar som leder till mer kunskap.

Släpp målet ur sikte och koncentrera dig på vägen, på det som är här och nu, på innehållet.

Inga kommentarer: