lördag 1 augusti 2020

Förordet till nästa lärobok

Igår skickade jag iväg en första version av manuset till förläggaren, och väntar nu på svar. Bokens titel är Nybörjarens guide till vetenskapligt tänkande, och jag ser med spänning fram emot hur den kommer att tas emot, till våren när den kommer ut på Studentlitteratur. Här är förordet:


Det finns en uppsjö med böcker om metod, vetenskapligt skrivande, kunskapsteori och olika typer av introduktioner till forskningens praktik. Många av böckerna är väldigt bra och föredömligt pedagogiska, men min erfarenhet är ändå att innehållet och upplägget många gånger tilltalar lärare mer än studenter och att råden tyvärr ofta går över huvudet på den som är nybörjare i akademin. Lärare och läroboksförfattare tenderar att fokusera lite för mycket på hur och vad man ska göra. Och när studenterna inte förstår blir förklaringarna mer detaljerade och manualerna mer omfattande, vilket leder till att det blir ännu svårare att förstå. 


Vetenskapligt tänkande är nämligen en personlig egenskap som måste utvecklas på egen hand. Problemet med många metodböcker och manualer är att de liknar uppslagsverk och därför uppfattas som en rättningsmall, vilket i bästa fall leder till att man följer instruktionerna och därmed gör rätt i formell mening – men förstår man inte vad det innebär att tänkasom en forskare blir resultatet inte vetenskapligt. Uppsatserna kan mycket väl bli bra, men kvaliteten i lärandetriskerar att bli eftersatt. Vetenskapligt tänkande handlar inte om att följa regler, utan om att utveckla förståelse för reglernas andemening och kompetens att gå sin egen väg inom dess ramar. Jag har länge saknat en bok som riktar sig till uppsatsskrivande studenter och som handlar om hur man kan tänkaför att utveckla ett sådant självständigt, kritiskt analyserande mindset som är förutsättningen för att såväl förstå som skapa och värdera forskningresultat. Den här boken är tänkt att hjälpa nybörjare att på egen hand uppnå förståelse för vetenskapens möjligheter och begränsningar, och förhoppningen är att den kan väcka intresset för fortsätta studier av vetenskapens teori. Den ersätter alltså inte andra metodböcker, ambitionen är istället att visa hur man kan läsa metodlitteratur och böcker om kunskaps- och vetenskapsteori på ett sätt som gör att man utvecklar kompetens att tänka vetenskapligt. Boken är utformad som ett slags guidebok och ger en översiktlig bild av det vetenskapliga landskapet och de viktigaste ”sevärdheterna” samt lockar till egna upptäcktsfärder i kunskapens och vetenskapens intressanta värld. Skillnaden är viktig att lägga märke till. Manualer läser man som recept, för att få instruktioner att följa. Guideböcker läser man för att förbereda sig inför resan, för att skaffa sig en uppfattning om terrängen man står i begrepp att ge sig ut i.

Inga kommentarer: