söndag 21 april 2019

Bara mellan Jag och Du kan ett hållbart samhälle växa fram

Jag blir till i mötet med dig, och min självbild beror lika mycket på hur jag ser på andra som hur jag ser på mig själv och den grupp jag anser mig tillhöra. Väljer jag att bara söka efter och uppmärksamma dina problem och sedan jämför dessa med mina egna bästa egenskaper kommer jag alltid att vara överlägsen; men bara i mina egna ögon. En sådan människosyn har aldrig lett till något gott, någonstans. Tvärtom är det just det sättet att se på och förstå som lett till de problem som skapar flyktingströmmarna som gör att problemen sprider sig. Alla har ett ansvar, inte för att ta hand om sig själv, utan att ta hand om VARANDRA.

Vi är inte bättre än dem av det enkla skälet att det bara finns ett enda vi och det inbegriper alla som lever och verkar på jorden. Mänskligheten är en helhet bestående av individer som är precis lika sammansatta som alla andra. Skillnader på gruppnivå är skapade och perspektivberoende åsikter om hur verkligheten ska förstås, inga sanningar om hur det är. Vill man verkligen veta något om det faktiska läget i landet måste man träda ut ur sin bubbla och se världen med andras ögon, inte bara leta  efter bilder och berättelser som bekräftar det man redan vet.

Varför sprider de som säger sig värna vårt land nidbilder av andra? På vilket sätt gynnar det landet och samhället, som vi alla lever i? Faktum är att det sättet att tänka och agera inte alls gynnar samhället, det gynnar endast den egna gruppen av likasinnade och deras kamp för ett land, ett folk, en ledare. Det är inte de andra som radikaliseras, och det är inte religion som är den enda grunden. Fundamentalism är en mänsklig företeelse som inte känner av några gränser.

Jag är en dålig utgångspunkt för samtal. Bara när vi möts som två Du kan vi bygga något tillsammans. Vem är DU? Vad vill DU? Hur tänker DU? Bara genom nyfikna samlat med dessa frågor som utgångspunkt kan möten mellan likar skapas och det är så man lär sig inse att det är mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt. Om JAG väljer att betrakta dig som en representant för gruppen dom, istället för en unik medmänniska som jag vill lyssna på för att försöka förstå, påverkas även jag av beslutet. Den som bejakar sin rädsla för det okända och söker likasinnades bekräftelse på att man har rätt i att vi är bra och de är dåliga, bygger murar och låser in sig i en väl filtrerad bubbla där vanföreställningarna växer tillsammans med rädslan. Det är att balansera på gränsen till paranoia och bara för att man inte är ensam betyder det inte att man har rätt, det gör det hela bara ännu värre.

Det är Påsk nu och den firas (även av ateister) till åminnelse av Jesus död och uppståndelse, men det är uppenbart att det inte är kristna värderingar som behövs, utan mänskliga.

Inga kommentarer: