tisdag 15 maj 2018

Sätt att se på skatt

Att tala om skatt isolerat, som en företeelse i sig, är ett ideologiskt ställningstagande man gör. Det är att medvetet bortse från aspekter som inte går att bortse från utan att det får effekter. Skatt är ingenting i sig själv utan får sin betydelse i ett sammanhang. Därför går det heller inte att jämföra olika länders skatteuttag med varandra utan att ta hänsyn till helheten. Ändå är det just detta man gör och precis detta som politikerna debatterar om, vilket gör att trovärdigheten för politikerna i mina ögon minskar. Vill vi på allvar att ett annat, mer hållbart samhälle ska växa fram behövs ett annat sätt att tala om bland annat skatt och liknande frågor, än den destruktiva, populistiska och ur kunskapssynpunkt djupt problematiska debatt som just nu rasar.

Skatt är stöld, säger ena lägret. Det andra säger att det är sexigt att betala skatt. Företag ser skatt som en kostnad som till varje pris måste hållas nere. Det finns lobbygygrupper som sprider budskapet: Du betalar mer i skatt än du tror, genom att visa hur mycket pengar du skulle kunna få om arbetsgivaravgifterna, momsen och annat hamnade i din plånbok. "Oj vad rik jag skulle kunna vara om skatten avskaffades", vill man att vi ska tänka. Skattesänkarpartierna kan även hänvisa till dynamiska effekter för att motivera sänkningar, det vill säga forskning som visar att om människor får mer pengar i plånboken arbetar de mer vilket ger en nettoökning av skatten trots att den sänkts.

Det som stör mig är att alla sätt att se på skatt jag ser och får ta del av behandlar skatten isolerad från den komplexa helhet den ingår i. Det är ett slags utslag för hybris, och det är inte det enda. Allt fler frågor och aspekter diskuteras idag isolerat från helheterna de ingår i. Hur är det? Vad visar forskningen? Man vill veta säkert och man vill veta nu. Frågorna ska avgöras så fort och enkelt som möjligt för att man ska kunna jaga vidare till nästa mål. Samhällsbyggande är ett komplext problem och komplexa problem kan inte delas upp i delproblem som löses för sig och sätts samman till en fungerande helhet. Kunskap om detaljer som ingår i komplexa helheter är just bara kunskap om detaljer och vill man verkligen veta vad skatt är och hur det fungerar måste man höja blicken och vidga perspektivet.

Det talas om kvalitet i skolan och vården, och om vikten av att utnyttja skattemedel effektivt. Och alla antas vara överens; trots att man sällan talar om vad det innebär att utnyttja skattemedel effektivt. Varför valde man det ordet, varför inte tala om klok och långsiktig förvaltning av samhället? Ord är aldrig värdeneutrala; objektivitet är svårt om inte omöjligt att uppnå. Särskilt viktigt är det att att förstå detta ifråga om skatt, som är en gemensam resurs som utgör grunden för det samhälle vi alla är beroende av för vår överlevnad på sikt.

Pengar är ingenting i sig själva, de är en social konstruktion; en symbol för makt och möjligheter. Alltid relaterat till ett sammanhang. Om sammanhanget där pengarna finns inte fungerar eller löses upp förlorar pengarna sitt värde. Tanken på att pengarna jag har på banken skulle vara mina är egentligen befängd. Pengarna är bara mina så länge sammanhanget jag lever i fungerar och dess värde garanteras av någon, i vårt fall idag är det riksbanken som liksom det politiska systemet är beroende av att demokratin fungerar. Sådär kan man hålla på; allt och alla är beroende av allt och alla andra.

Inga kommentarer: