lördag 20 augusti 2011

Vem får komma till tals, och på vilka grunder?

En av rubrikerna i gårdagens GP fångade mitt intresse och jag har inte riktigt kunnat släppa tankarna kring vad som uttalades där. Det var på ekonomisidorna, i anslutning till krisen på börserna och i länder som USA och Grekland. Citatet var hämtat från Paul Krugman, som under bilden på honom presenteras som ”Professor och Nobelpristagare”. Rubriken lyder: ”Brutalt misstag att införa euron.” Artikeln inleds på följande sätt.
”Det var ett tydligt och brutalt misstag att införa euron”, säger Princeton-professorn och Nobelpristagaren Paul Krugman under besök i Stockholm. Han manar till snabba åtgärder för att klara den akuta krisen. 

Innan jag resonerar vidare kring Krugmans besök, som även uppmärksammas i dagens SvD (tyvärr bara i papperstidningen), vill jag titta närmare på vad GP förmedlar genom att skriva som man gör. Vem är Krugman, vad får vi veta om honom? Det är den första fråga man bör ställa sig när någon uttalar sig om något, speciellt om denne någon presenteras som forskare, och alldeles särskilt om man uttalar sig om frågor som rör människors liv. Just nu är världsekonomin inne i en allvarlig kris, och utgången av den påverkar människor över hela jorden. Frågan det handlar om är med andra ord allt annat än trivial eller perifer.

Okej, vad får vi veta om honom? Han är professor, men inte bara det han är professor vid ett av elituniversiteten i USA. Dessutom är han enligt GP Nobelpristagare. Tre stycken auktoritetsmarkörer som även lekmän i Sverige förstår och respekterar. Krugman är med andra ord inte vem som helst. Den som presenteras på detta sätt, han (eller hon, även om det är ovanligt) bör man lyssna på. Eller?

Fast vänta lite. Måste man köpa GPs beskrivning rakt av, och vilken information får vi egentligen? Professor, i vad då? Nobelpristagare, i Fysik, Kemi, Medicin, Litteratur eller är han Fredspristagare? Det framgår inte. Lite märkligt dock om en pristagare i dessa ämnen får uttala sig om ekonomi i allmänhet och euron i synnerhet.

Läser man dagens Svenska Dagblad får man dock en lite fylligare presentation av Krugman. Där får man veta att han har fått, ”Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne – i dagligt tal ofta kallat Nobelpriset i ekonomi (och det är också den beteckning man använder i resten av artikeln). Krugman intervjuas här tillsammans med två andra professorer i ekonomi, Myron Scholes och Robert Merton, vilka också fått det prestigefulla priset i ekonomisk vetenskap.

Det spelar väl ingen roll vad man kallar dem, kan man tycka. Det är bara en lek med ord. Är det verkligen så? Vet vi det, helt säkert, att det inte spelar någon roll hur man presenterar dem som får uttala sig om viktiga saker? Jag har inte hittat några undersökningar som tydligt visar att det inte spelar någon roll, men en hel massa indikationer på motsatsen. Och så länge vi inte vet med säkerhet om eller hur det spelar roll finns det anledning att vara försiktig. Speciellt som världen just nu befinner sig i kris, och speciellt som man brukar tala om börsens psykologi.

Marknaden, den anonyma, samlade massan av aktörer (notera att även datorerna som agerar på egen hand räknas till skaran) som handlar på världens börser, är känslig. Minsta nyans i uttalanden från ansvariga politiker får återverkningar på börserna. Det är med andra ord inte vem som helst som får komma till tals. Jag kan inte uttala mig om Krugmans kompetens, och jag har heller inte följt hans arbete. Men med stöd i mina kunskaper och erfarenheter i ämnet kulturvetenskap finns det mycket intressant att lägga märke till här.

För det första är det ett gigantiskt uttalande att komma med. Den som hävdar att det var ett misstag att införa Euron, bör ha på fötterna. Och hur får man det? Betänk att vi alla står här med facit i hand. Alla kan se att länderna i eurozonen brottas med gigantiska problem, just nu. Men att från det dra slutsatsen att det var ett misstag, det kräver omfattande empiri. Har Krugman forskat om detta? Eller är det hans personliga åsikt? Varför uttala sig nu?

För det andra, hur länge har han förfäktat denna åsikt? Anklagelsen som är riktad mot Europas politiska ledare är minst sagt allvarlig. Har Krugman ställt sin kompetens till förfogande i arbetet som ledde fram till eurosamarbetet? Jag vet inte, men jag konstaterar att uttalandet fälls med facit i hand. Alla kan se att det finns problem. För det krävs inga akademiska examina. Och även om Krugman varnade för just detta, då för över tio år sedan, så är det ett faktum att ingen visste. Ingen kan veta vad som ska hända. Att det skulle bli svårt att ställa om några av världens största ekonomier, det stod fullkomligt klart.

Europa valde att länka samman sina ekonomier i en gemensam valuta. Det är ett faktum, och just nu är vi inne i en kris. Men det är USA också. Går det att behandla dessa olika kriser separat. Världsekonomin är ju sammankopplad. Alla sitter i samma båt.

Krugmans uttalande och den tyngd som läggs bakom hans ord genom att han presenteras som han gör är viktigt att medvetandegöra och att analysera. Det han säger har betydelse, bara för att han är den han är. Därför vill jag inte veta vilka utmärkelser han har fått, och om jag ska få den informationen måste den vara korrekt. Jag vill inte veta var han arbetar, eller vilken position i den akademiska hierarkin han har. Kunskapen jag fortfarande saknar och som jag behöver för att kunna sätta mig in i och värdera det han säger är, vilken empiri han utgår från och bygger sin analys av läget på.

Krugmans uttalanden om framtiden är jag inte intresserad av alls, just eftersom allt han säger grumlas av det faktum att han är den han är. Det han tror om framtiden, det kommer att påverka utgången. Därför är hans tankar (om framtiden) farligare än andras.

Reflektion. Det är lätt att vara expert, i efterhand. När man har facit i hand är det enkelt att göra analyser. Politikerna har dock att hantera nuet och planera för den ovissa framtiden. Politikerna har vidare ansvaret för det som sker. Eftersom detta inte gäller för Krugman bör man även av det skälet granska hans uttalanden kritiskt. Hans tankar och ord bär vägas mot andra ekonomers. Hur såg till exempel argumenten ut, och framför allt, var är de? Ekonomerna vars forskning politikerna lutade sig mot när man införde euron? Dessa skulle det vara otroligt intressant att få läsa intervjuer med!

Dags att runda av bloggposten, men det finns säkert anledning att återkomma till ämnet. Vad jag har velat visa på här är dels vikten av kritiskt tänkande i vardagen, dels att det inte krävs formell vetenskaplig kompetens för att granska uttalanden från ledande forskare. Jag har inte kritiserat Krugman och kan inte beslå honom med några fel. Tvärt om respekterar jag honom. Han är kompetent och klok. Men det han säger om euron, mitt under brinnande kris, det är farligt och han rör sig på minerat område där hans vetenskapliga kompetens snarare är till hinder.

Jag säger det igen: Framtiden är alltid en öppen fråga! Och ekonomi är en angelägenhet för alla. Följ länkarna begrunda och återkom gärna med synpunkter, om ni inte håller med: Första, andra, tredje och fjärde.

2 kommentarer:

Jonas sa...

Införandet av Euron har ju samtidigt inneburit att man avskaffat tidigare verksamma nationalekonomiska instrument. Självklart är detta inte den enda orsak till varför världens börser nu faller, utan enbart ytterligare lite grus i maskineriet vilket man inte behövt gå ut grundskolan för att förstå även innan införandet av Euron.

Eddy sa...

Precis vad jag ville peka på Jonas. Om Euronsamarbetet kan man tycka mycket och olika, men några givna och enkla svar finns inte. Otroligt viktigt att detta medvetandegörs! Sedan behöver alla auktoriter granskas i sömmarna, för allas bästa. Även det kan vem som helst göra, och jag är övertygad om att vi får ett bättre samhälle om många tar sig den tid och möda det innebär. Tack för kommentar!