lördag 30 juli 2011

Tankar om alkohol i semestertider IV


Alkohol som brukas i måttliga mängder är för de allra flesta något positivt, men om allt fler dricker allt mer beroende på att tillgängligheten ökar kan bilden snabbt bli en annan, speciellt om man sträcker ut tidsperspektivet.

Vad jag vill visa med min kulturvetenskapliga alkohol- och drogforskning är att om man verkligen vill gå på djupet med alkohol- och drogfrågan måste man öppna sinnena och lyfta in såväl materialiteten som teknologierna i analyserna av kultur och det sociala. Man bör i alla fall inte avfärda dessa aspekter på förhand genom att bestämma att sådant inte behöver beaktas.

Har man väl börjat tänka i dessa banor inser man lätt att det finns hur många exempel som helst på icke-mänskliga aktörer. Till exempel flaskan som visade sig vara en oundgänglig framgångsfaktor i lanseringen av Spendrups öl Old Gold, eller vin som tappas i så kallade bag-in-box som gett upphov till ökad försäljning, samt inte minst lanseringen av Absolut vodka som uteslutande bygger på flaskan (se Hamilton 1994).

Den forskning jag utför har som yttersta mål att bidra till ökad hälsa, därför hoppas jag att ingen känner sig provocerad av dess i detta sammanhang oortodoxa anslag. Forskningen bedrivs av en aktör som känner oro inför den nuvarande alkoholpolitikens konsekvenser. Alkoholens skadeverkningar har man ännu inte sett den fulla vidden av, beroende på att Sverige fortfarande befinner sig i början av en tendens till ökande konsumtion.

Detta betyder inte att någon ska avstå från njutningar, tvärt om. Men man både kan och bör fundera över vilka njutningar man nyttjar och hur ofta man begagnar sig av dem. För att göra det behöver man tankeverktyg, och med hjälp av begreppet aktör och insikten om att alla aktörer som sätt i samband med varandra ger upphov till ömsesidigt förändrande event, ökar möjligheten att kunna utarbeta en alkoholpolitik som förs i solidaritet med såväl vanliga brukare, vilka inte har några problem med alkohol, som med missbrukare och nyktra alkoholister.

Solidaritet definieras här som en insikt om att alla människor inom ett samhälle är ömsesidigt beroende av varandra. Det betyder att ingen människa eller någon annan betydelsefull aktör varken kan eller bör betraktas som en isolerad ö.

Inga kommentarer: