lördag 8 december 2018

Vem påverkar i vem i mötet?

Fångade upp följande rubrik i flödet av inlägg på Twitter: ”Invandringen har förändrat Sveriges befolkning i grunden.” Läste den inte, men förstod av sammanhanget att förändringen inte ansågs positiv. Det var inte ett inlägg för invandring, utan en varning för den. Visst förstår jag att det inte är möjligt att bara öppna gränserna; inte som världen ser ut idag. Migration måste ske under någorlunda kontrollerade former. Jag är dock för mer öppenhet, mer medmänsklighet och solidaritet och jag menar att Sverige både kan och bör tillåta fler människor komma hit för att rota sig och leva sina liv här. Självklart påveras vårt land och kulturen av invandring, men det är aldrig en ensidig förändring. Därför kunde jag inte hålla mig från att interagera med personen. Jag skrev följande som svar:
Och den svenska kulturen har på samma sätt påverkat de som kommer hit. Kultur uppstår mellan och är inget någon har, och den har alltid varit stadd i förändring. Därför undrar jag varför man väljer att bara tala om vad de gör med oss. Varför inte tala om vad vi gör med varandra?
Sverige är och har aldrig någonsin varit ett entydigt begrepp. Därför har främlingsfientliga partier, debattörer och deras anhängare fel när de säger att vi måste bevara Sverige svenskt. De som säger så är inte intresserade av Sverige, de är intresserade av sig själva och sina unkna värderingar och förkastliga människosyn. Sverige är ingenting i sig, Sverige blir vad vi som bor här gör vårt land till. Sverige är inte ett varumärke eller något man kan ta patent på. Sverige förändras hela tiden, och självklart går det snabbare om migrationen ökar; men det är dels inte bara invandringen som förändrat Sverige, dels är det inte bara Sverige och svenskarna som förändrats, även invandrarna har förändrats tillsammans med Sverige.

Artikelrubriken och debattörer som säger sig vara sverigevänner skyller vissa aspekter av förändringen, det man uppfattar som negativt, på en obestämbar grupp människor som inte ryms i det snäva vi som de anser sig tillhöra och gör sig till talespersoner för. De använder förändringen och människors oro som förevändning för att driva opinion för den förändring av Sverige de vill se, vilket inte alls handlar om någon återgång till något. Det Sverige som svärjevännerna vill se förverkligat är ett Sverige som har lika lite med den svenska historien som de invandrare som pekas ut som syndabockar för problemen som vårt land brottas med.

Sanningen är att Sverige alltid har förändrats av en lång rad OLIKA orsaker, och en av dem har alltid varit migration; men det är en liten variabel i sammanhanget. Vi lever idag i en uppkopplad värld och översköljs dagligen och stundligen av intryck utifrån som påverkar oss och bidrar till att förändra Sverige. Amerikansk populärkultur har förändrat Sverige enormt mycket mer än muslimerna som ofta anklagas för att vilja omstörta samhället. Och multinationella företag med bas i andra länder köper upp svenska företag och inför regler samt förväntar sig att de anställda ska anamma nya normer och koncernspecifika värderingar som går på tvärs mot traditionellt svenska. Den förändringen, som drivs igenom med ekonomiska medel, påverkar Sverige väldigt mycket mer än invandrarna som gör vad de kan för att lära sig språket och smälta in i samhället. Och svenskarna som åker utomlands till länder långt bort och som tar med sig vanor och maträtter hem förändrar också Sverige och kulturen som finns här, i grunden.

Försöken att stoppa förändringen leder dessutom till fler problem än arbetet med integration, som alltid är ömsesidigt och dessutom berikande. Det är inte invandrarna som förändrar Sverige, det är helt andra saker. Svärgevännerna och deras växande makt över politiken förändrar Sverige enormt mycket, och det är inte till det bättre. Invandringen berikar vårt land och vår kultur, och för att Sverige ska överleva måste vi alla bli bättre på att hantera förändring, eftersom försöken att förhindra den är dömda att misslyckas och dessutom leder till problem.

Inga kommentarer: