fredag 26 februari 2016

Mikropolitik och segmenteringar 2

Segmentering handlar om ordning, är ordnande praktiker, tillvarons gränser och strukturerna som alla har att förhålla sig till. Vissa segmenteringar är eviga och tvingande, andra tillfälliga eller efemära. Det finns strukturer skapade av materia, och så finns det kulturella gränser och ordningar som bara finns i huvudet på och mellan människor. Jag är och är ett slags segmenteringar eftersom vår tid på jorden är begränsad. Innan vi föddes fanns vi inte, och när vi dött existerar vi inte längre.

Europas gränser är under förhandling. Allt fler länder vill stänga och hindra flyktingar och andra från att komma in och få del av det som erbjuds den som haft turen att födas på rätt sida. Segmenteringar är inget nytt påfund, och det är inget som rör andra. Allt och alla påverkas, men det är kanske lättare att se och förstå om det inte handlar om mig eller oss, här och nu. Tänker man där och då kommer saken i ett helt annat läge, men ...
Why return to the primitives, when it is a question of our own life? The fact is that the notion of segmentarity was constructed by ethnologists to account for so-called primitive societies, which have no fixed, central State apparatus and no global power mechanisms or specialized political institutions.
Strukturalismen var teorin på modet under mitten av 1900-talet och strax efter. Antropologen Claude Levi-Strauss studerade naturfolk och andra och fann att deras samhällen var lika ordnade som Europas industrialiserade samhällen. Innovationen som strukturalismen innebar handlade om att visa att det finns liknande strukturer även här. Regler och ordnande strukturer är inte bara sanktionerade uppifrån, de växer fram och påverkar oss människor lika mycket underifrån och mellan. Mycket har sagts om strukturalismen och dess dekonstruktion av sanningen och annat, men jag betraktar den tanketraditionen som ett viktigt led i utvecklingen av humanvetenskapen. Det är ingenting som vi nu gjort upp med och lämnat bakom oss, utan påverkar vetenskapen och samhället lika mycket nu som när det begav sig, fast på andra sätt. Insikten om att sanning är ett problematiskt begrepp är avgörande för all kritisk vetenskap, för lika illa som blind tro på auktoriteter, är naiva ifrågasättanden av det som sägs i namn av vetenskap. Det är strukturalismens arv, och det bör vi vara rädda om.
In these societies, the social segments have a certain leeway, between the two extreme poles of fusion and scission, depending on the task and the situation;
Sammansmältning och uppbrytande, mellan dessa båda poler händer vardagen. Samhället blir till i dynamiken som uppstår mellan kaos och kontroll, regler och frihet, struktur och upplösning. Det gäller alla samhälle, moderna som primitiva, här idag och där igår. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och och om relationerna mellan. Hållbarhet råder när förhållandena är någorlunda balanserade.
there is also considerable communicability between heterogeneous elements, so that one segment can fit with another in a number of different ways;
Gränser och segmenteringar är aldrig absoluta, alltid kontextuella. Gränser öppnas och stängs beroende på vem som rör sig var. Och det som är ett hinder för mig är en möjlighet för dig. Inget är enkelt eller givet, allt handlar om sammanhang och relationer. Inget är enkelt, allt är komplext och föränderligt. Förändring och rörelse är livets och tillvarons enda konstanter. Samhället och dess gränser är resultatet av förhandlingar, öppna och medvetna förhandlingar som resulterar i sanktionerade lagar, och dolda förhandlingar som utförs omedvetet i vardagen men vars resultat ibland kan vara mer tvingande än lagarna som kräver aktiv bevakning för att gälla.
and they have a local construction excluding the prior determination of a base domain (economic, political, juridical, artistic);
Nivåer av konkretion och grader av materialisering, det är viktigt att hålla i minnet när man talar om strukturer, segmenteringar och mikromakt.
they have extrinsic and situational properties, or relations irreducible to the intrinsic properties of a structure; activity is continuous, so segmentarity is not grasped as something separate from a segmentation-in-progress operating by outgrowths, detachments, and mergings.
Allt och alla både påverkar och påverkas. Segmenteringar och strukturer är en del av tillvaron, överallt och i alla tider. De är integrerade i tillvaron och ingenting som påförs utifrån. Frågan är hur de fungerar och om det finns möjlighet att fly från dem. Är alla segmenteringar lika tvingande, eller finns det möjligheter att bryta sig loss? Om det kommer denna tråd att handla. Hur funkar det egentligen, och hur uppstår och fungerar makt? 
Primitive segmentarity is characterized by a polyvocal code based on lineages and their varying situations and relations, and an itinerant territoriality based on local, overlapping divisions. Codes and territories, clan lineages and tribal territorialities, form a fabric of relatively supple segmentarity.
Det handlar inte om regler och strukturer eller ej, utan om olika regler som fungerar på olika sätt. Inget samhälle är möjligt utan segmentering, som kan vara stark eller svag, utbredd eller begränsad. Allt och alla påverkas, som sagt fast på olika sätt. Och därmed var min bloggtid slut. Arbetet pockar på uppmärksamhet. Återkommer som vanligt, för bloggandet är den struktur som jag hänger upp mitt liv på, är det som ger stadga åt tillvaron och tankarna.

Inga kommentarer: