söndag 2 december 2012

Främligsfientlighet, exponentiella kurvor och sunt förnuft

Skrev om lycka och sanning igår, om att det är aspekter av liv som oftast inte finns eller uppstår där man tror och vill. Anledningen till detta, och mitt (forsknings)intresse för frågan är att det handlar om människor, och om människors kollektivt levda liv. Människan har fantastiska förmågor och färdigheter, men på samma sätt som en supertrimmad BMW är meningslös i innerstan är det inte mycket mening med att tala om människans intellektuella förmågor, om de inte används. Att ha potential till intelligens är ingen garanti för att handlingarna är intelligenta, och det är heller ingen garanti för att det som görs av människor idag inte kan vara skadligt på sikt. Kulturvetenskapens metoder, teorier och beprövade insikter leder mig och mitt tänkande i den riktningen. Och det jag ser när jag studerar samhället och den vardag jag lever i är upprepade exempel på att människor mot bättre vetande undergräver sina egen långsiktiga möjligheter att leva ett gott liv.

Tecknen på att förmågan till intelligens inte används, finns överallt. Andreas Cervenka är en av dem som hjälper mig att se och förstå samband som jag på grund av bristande ekonomisk kompetens och insikt i monetära system. Han skriver.
Som det ser ut nu kommer världsekonomin år 2100 att vara mellan femton och tjugo gånger större än idag. I en värld skapad i Microsoft Excel är detta inget problem. Men i verkligheten finns något som envisas med att inte växa alls: antalet jordklot. Det enda som tycks finnas i obegränsad mängd på planeten är den mänskliga oförmågan att förstå exponentiella kurvor och dess konsekvenser.
Vad är detta om inte ett exempel på ett tänkande som bygger på konsekvent förnekande av befintlig kunskap och beprövad erfarenhet? Det som gör iakttagelsen skrämmande är att det inte handlar om tonåringar som i ungdomligt oförstånd ännu inte förstått, det handlar om högt utbildade människor med makt och inflytande över världen. Och, det som gör det hela riktigt obehagligt, tänkandet utgår från modeller som konstruerats av Nobelpristagare. Eller rättare sagt, dem som alla makthavare väljer att lyssna på väljer konsekvent att bortse från den viktigaste insikten som människan har, nämligen att vi lever här och nu, på den enda platsen i hela Universum där det går att leva som människa. Och den platsen är ingen oändlig resurs, tvärt om. Mot bättre vetande fortsätter vi, ända in i kaklet? Eller går det att vända utvecklingen inan dess?
Ett företag som enbart lever på att sälja varor ur sitt lager hamnar snart i problem. Resultaträkningen kan vara trevlig läsning under en tid, men balansräkningen krymper snabbt och till slut blir det konkurs. I boken Bankrupting Nature av Anders Wijkman och Johan Rockström som släpps i veckan konstateras att när det gäller naturtillgångar har balansräkningen helt glömts bort. Utfiskning av hav och skövling av regnskog resulterar i nya sköna BNP-kronor, men ingen notering görs om att förråden krymper. Ett företag som redovisade på det sättet skulle snart dra till sig Ekobrottsmyndighetens uppmärksamhet.
Politiker, företagsledare, allmänhet, varför används inte den intellektuella förmåga som finns? Varför, jo av ett viktigt skäl, som kan delas upp i två aspekter. Den ena; människan är en kulturvarelse, ingen ö. Hen delar världen och livet med andra och tvingas ständigt till kompromisser. Den andra; ingen har total överblick, alla ser bara helheten utifrån sin högst begränsade horisont. Därför tar människor ständigt beslut, och handlar konsekvent på sätt, som strider mot ett sunt förnuft. Kunskaper som inte omsätts i handling är värdelösa kunskaper.

Det är handlingarna som räknas, oavsett hur man ser på och tänker om saken. Oavsett hur mycket forskning som finns på ett område är det till syvende og sidst handlingarna och dess konsekvenser vi människor kollektivt har att hantera, tvingas hantera oavsett hur vi tänker eller vem som orsakat problemen. Poltiken är ett annat område där dessa insikter blir tydliga. Tänker på framgångarna i olika opinionsmätningar, för SD. Trots uppenbara problem med korkade politiker i partiets riksdagsgrupp. Även om avhoppen, avbönerna och avslöjandena står som spön i backen ökar stödet bland folket för partiet. Läser en förklaring till detta på SvD, formulerad av Adam Cwejman.
Bilden av att Sverigedemokraterna är det enda systemkritiska partiet som slår mot alla andra är deras eviga trumfkort i den svenska samhällsdebatten. Paradoxalt är det ett väldigt modernt parti, det har inte skapat tidsandan, det har kapitaliserat på den.
Säger det igen; det är handlingarna som räknas, det som faktiskt görs. Och att uttrycka en politisk åsikt anonymt eller att rösta i ett val, det är handlingar. Handlingar som bygger det samhälle vi lever i. Samhället är ingen språklig konstruktion, det är ett reellt, konkret bygge som utgår från det som görs, vilket bara lösligt hänger samman med tankarna. På samma sätt som ekonomin. Handlingarna är det som måste studeras och förstås, kunskap om levt liv är nyckeln till ett hållbart samhälle. Inte modeller, och det spelar ingen roll hur intelligenta människor är om dessa förmågor inte omsätts i handling.

Egoismen sprider ut sig, och den värnar jag, mig och mitt. SD är inte ett uttryck för ondska, eller för ointelligens, det är en konsekvens av rådande politiska beslut och handlingar, accentuerade av ekonomiska teorier omsatta i praktisk handling. Det må te sig obegripligt, men i själva verket är det enkelt. När klyftorna och ösäkerheten ökar, när fler har svårare att känna trygghet och tillit. När alla misstänksamt bevakar varandra, då ligger vägen öppen för politiker som Jimmie Åkesson.

Det är en gammal sanning, att ökade klyftor leder till ökad rädsla för allt som är främmande och allt som är nytt. Minskade klyftor, och andra ekonomiska modeller, en annan politisk praktik. Det är vad som behövs för att vända utvecklingen. Egentligen är det enkelt, och alla vet att det är så.

Egentligen. Men det är som sagt i kulturen vi människor lever, och den är aldrig enkel eller överskådlig. Så, förstår vi det och satsar vi på att utveckla fördjupad kunskap om de aspekterna av livet, universum, allt, då finns det hopp. Politiker, företagsledare och andra med makt; handla! Gör om, gör rätt!

Inga kommentarer: