söndag 13 mars 2011

Reflektioner från Östra sjukhusets hjärtavdelning IX

Internationella kvinnodagen. Det är det idag, sägs det. Bra, dåligt? Både och, tror jag får bli min nomadologiska ståndpunkt. Visst är det bra att uppmärksamma samhällets brist på jämställdhet, den manliga normen och även det faktum att det finns kvinnor i världen, också. Men om det görs oreflekterat, vilket tyvärr är allt för vanligt, då är det värdelöst. Att uppmärksamma Internationella kvinnodagen genom att ge sin fru blommor, det är ett hån mot hela dagens syfte. Den 8 mars är en dag vikt för eftertanke och reflektion över maktordningarna i samhället och dess konsekvenser.

Mannen är normen och normer skänker makt, ifråga om kön, till män. Och det behöver uppmärksammas. Maktordningarna, och dess konsekvenser. Vad är/blir norm om vi gör så här? Det är frågan som borde stå högt på dagordningen i alla sammanhang. Inte uppmärksammandet av kvinnan. Det vanliga, normen är ju att kvinnor ställs på pediestal och beundras för sin fägring. Kvinnor lider inte brist på uppmärksamhet! Vad kvinnor lider brist på är respekt, respekt för sina kunskaper och kompetenser. Respekt för sitt utseende och för att man lever upp till bilden av kvinnan, det får kvinnor idag!

Makt är vad det handlar om. Den känner inget kön. Den tillhör ingen kategori. Makt är en effekt, en konsekvens av förgivettaganden och försanthållanden. Det är vad som borde uppmärksammas den 8 mars.

Bristen på jämställdhet är stor och djupt problematisk, det råder ingen som helst tvekan om det. Men om fokus läggs på kvinnan istället för på ordningarna som ger upphov till hennes underordning, då hamnar själva problemet i skymundan. Och risken finns att en kvinnodag tar uppmärksamhet från andra effekter av samma maktordningar.

För så är det, att makt är inget man har. Makt är ett resultat av handlingar. Makt uppstår i sammanhang. Makt har med andra ord inget med kvinnor och män att göra. Att gripa sig an frågan genom att uppmärksamma kvinnan, det är som att ta bort smärtan och ignorera sjukdomen som den är ett symptom på.

Dags av avskaffa Internationella kvinnodagen! Dags att börja tänka mer på vilka handlingar, tekniker, tankar och vanor som ger upphov till effekten, ojämställdhet. Och då blir det enklare att upptäcka och motarbeta även andra effekter av makt.

Tänk om. Tänk rätt!

Inga kommentarer: