onsdag 23 mars 2011

Testar att tenta

Mina studenter som går B-kursen i Kulturvetenskap fick i uppgift att, på kursen Media- och populärkulturanalys, skriva en tentamen där kursens samtliga moment skulle redovisas. Efter önskemål från gruppen delades tentan ut vid kursens första tillfälle, alltså fem veckor innan den skulle lämnas in. Detta gjordes även om jag som ansvarig lärare inte tycker att det är optimalt. Min erfarenhet är att den typen av tillmötesgåenden tar fokus från undervisningen, och det finns exempel där studenterna uteblivit från föreläsningar när de märker att allt kanske inte ser lika viktigt ut. Men denna gång tyckte jag att studenternas önskemål kunde tillmötesgås, om inte annat så för att få ett slags utvärdering av såväl dem som pedagogiken.


På fredag får vi se hur utfallet ser ut. Tänkte reflektera över detta, i ljuset från den uppåtgående solen som bär med sig löften om vår, om liv och om värme. Tentauppgiften ser ut så här:
Uppgiften denna gång går ut på att ni skall,

1. Välja en film, vilken som helst. Motivera ert val med hjälp av sådant som tagits upp på kursen. Argumentera och resonera kulturvetenskapligt.

2. Analysera sedan filmen med hjälp av de verktyg och de aspekter på media som presenteras på delkursens seminarier. Det vill säga: Mediebegreppet, representation, intertextualitet, innehållsanalys, användarperspektiv och nya medier. Alla aspekter måste beaktas.
Använd inte för stort utrymme till att beskriva filmens innehåll. I bedömningen av tentamen är det de analytiska resonemangen som är det centrala. Vad vi vill se är hur ni har tagit till er och hur ni använder verktygen, för att se sådant som man annars inte gör när man tittar på film. Försök se förbi bilderna, det konkreta och påtagliga.
Undervisningen på denna delkurs som omfattar 7,5hp har sett ut som följer. Varje tema har behandlats genom inläsning av litteratur, en föreläsning där läraren ger teorin och tankarna bakom samt presenterar tips på hur analysen kan genomföras, och sedan har detta prövats praktiskt på ett seminarium där läraren tillsammans med studenterna praktiskt har övat och visat exempel på hur tankarna kan omsättas analytiskt.

Jag har svårt att se hur man på ett tydligare sätt kan belysa aspekterna och förmedla kunskaperna. Just nu sitter alltså studenterna med tentamen, och därför tycker jag att det kunde vara kul att se hur jag själv resonerar, genom att utsätta mig själv här på morgonkvisten för samma uppgift.

Först vilken film skall jag välja? En film som ger mig möjlighet att visa hur jag har läst och förstått litteraturen på kursen. Det finns ju så många. Hmmm … Start Treck. First contact. Jag tror det får bli den. Och motivet är att den filmen gör det enkelt för mig att utveckla och fördjupa tankarna som behandlats på kursen. Det får räcka som motiv.

Intertextualitet,
Rent personligen har jag ingen egentlig relation till filmen, förutom att jag gillade TV-serien Star Treck. Den första, den från 1960-talet och det blir också det första perspektivet som jag behandlar. För detta är ju ett slags uppföljare, ett exempel på intertextualitet. Medier som talar med medier. Och här finns det ju en rad exempel, även på referenser åt andra hållet. Tänker till exempel på TV-serien Big Bang Theory, och inte minst på vilken spridning som det fiktiva (men existerande och fungerande) språket Klingon fått. Här finns en hel massa trådar att dra i. Det handlar ju om att visa exempel på och konsekvenser av intertextualitet.

Användarperspektiv
Här finns också en hel massa att hämta genom at söka på nätet. Hur används filmerna av fansen? Och detta tema går enkelt att kombinera med temat som behandlar nya medier, för via till exempel Facebook och Twitter går det att hitta en rad exempel på hur Star Treck ger upphov till grupper och utbyte av tankar. Det handlar om att klä bokens teoretiska innehåll med bilder exempel och texter. Alltså om att först redogöra för hur man har läst, vad man har förstått och hur detta står i relation till andra texter som behandlats på kursen eller kanske tidigare. Det är vad jag menar med självständigt, kritiskt tänkande. Inte referat av innehållet!

Innehållsanalys
Här finns också en hel del att ta tag i. Drar mig till minnes ett avsnitt av Kobra där man behandlade Klingon, och påpekade då att det är ett manligt präglat språk som (till stor del) bara har ord för krigiskt relaterade aspekter. Det skulle man kunna rota lite i. Eller mångfaldsfrågan. Vilka kategorier finns representerade på rymdskeppet? Klass, ideologi? Detta känns som att skjuta på sittande ankor. Ingen utmaning alls. För studenter på ett kulturanalytiskt program borde detta inte erbjuda något som helst motstånd. Det är för upplagt för att hjälpa dem att briljera!

Mediebegreppet
Detta är kanske lite svårare. Men en utväg, om man inte hittar något, eller om man tycker att just detta perspektiv är svårt, kan vara att visa för den examinerade läraren vad som är svårt. Hur man har läst böckerna är ju ändå det som tentamen går ut på. Och ett resonemang om vad som är svårt. En redogörelse för vad man inte begriper, det kan vara minst lika givande (både för läraren och för studenten) att jobba med. Svar på frågan varför man inte kan, det visar ju att man har läst, att man har försökt och att man verkligen vill lära sig. Om jag fick uppgiften skulle jag dock diskutera mediets tekniska utveckling, från TV-serien på 60-talet och fram till biofilmen och kanske även göra en koppling till Avatar som det finns många beröringspunkter med. Vad händer med skådespelare i framtiden när man kan animera … Det är en spännande fråga.

Representation
Slutligen, frågan om representation. Och den skulle jag, men det har ju sina lätt förklarliga skäl, gripa mig an genom att först kritisera hela den världsbild som ligger bakom representationstänkandet. Deleuze skulle jag använda, även om han bara finns med i periferin på kursen. Och när det var gjort skulle jag visa exempel på vilka representationer som filmen, Start Treck. First contact, förmedlar.

Så skulle jag gripa mig an den tentauppgift som mina studenter just nu jobbar med. Och jag skulle skriva två sidor varje dag, fram till i eftermiddag. Torsdag skulle jag ägna åt korrekturläsning och granskning av innehållet, i lugn och ro. På fredag skulle jag skriva ut texten, läsa igenom den högt och därigenom förvissa mig om att den inte bär på några språkliga oklarheter. Sedan skulle jag ladda upp den, gå på puben och fira och sedan ägna helgen åt vila och uppladdning inför nästa delkurs.

Så skulle jag göra. Hur skulle du göra? Är detta en för svår eller för omfattande uppgift?

4 kommentarer:

Marie B sa...

Hejsan hej! Kul uppgift! Känner ju inte alls till begreppen särskilt bra och med Star Trek blir det helt obegripligt. Gillade visserligen Avatar och skulle kunnat börja i den men helst hade jag nog valt Trassel, rent spontant. Fick mycket funderingar när jag såg den med dottern. Truckdriver filmerna har du ju redan analyserat ganska omfattande men det kanske ändå hade varit något. Å förresten så gjorde kanske du det inte med nämnda verktyg? Eftersom man kan välja fritt och börja i sitt eget intresse känns inte uppgiften alltför svår, fastän begreppen är nya för mig. Kul, kreativ och utmanande uppgift...så som det ska vara! Blir onekligen sugen på att delta i en kulturvetenskaplig kurs!

Eddy sa...

Kul att få höra dins synpunkter Marie, glad! För min ambition är verkligen att konstruera uppgifter som sätter igång fantasin. Tyvärr är det dock inte alla som ser det så, de vill ha sina poäng. Och det är tråkigt. Lite därför jag satte mig själv på prov, och filmen jag valde, den valde jag verkligen bara rakt ur luften. Samma med komentarerna. Ville se om det gick! Skulle jag göra detta på allvar, då skulle jag nog välja lite mer med omsorg.

Nu sista varvet med VR-ansökan. Så fort jag vet mer hör jag av mig!

Marie B sa...

Hej! Ja, kul med ansökan, hör gärna av dig.
Tyvärr är jag inte riktigt klar med min "uppsats" och vill ju gärna bli det men har inte tänkt att harva med den just nu. Har nämligen börjat på en ny text precis och har då bara några snabba frågor som jag så klart ska fördjupa mig i men behöver lite starthjälp. Jag läser det du skriver och har med mig en del Foucault, Latour, Deleuze men tror ju inte att jag lär förrän jag själv prövar. Då kan kanske frågorna verka lite dumma men det kan jag överleva. Tänker mig assemblage (ett steg är att lära sig stava det, avklarat!), där tänker jag spontant Latour men nu när jag skrev kom jag att tänka på BWO, men det är väl mer Deleuze/Guattari tankeverktyg? Har skrivit kanske tjugo meningar...och fastnade redan där. Det blir en lång resa... Hur som helst, vill ju gärna upptäcka själv men ser här ännu en funktion med Flyktlinjer, förmodligen har jag redan läst detta någonstans här och kanske kan du, Eddy, eller någon annan visa på möjliga vägar för mig att upptäcka tankeverktygens förhållande till varandra här? Vad tror du/ni?

Hälsningar
Marie

Marie B sa...

Hej igen! Tar inte bort ovanstående men gjorde en upptäckt strax efter jag skrivit; jag bestämde mig för att snabbt läsa det som jag missat det senaste dagarna och såg att den 23:e var ett bra datum för assemblage och BWO..., ska se om jag kan ta få ihop det med mina tankar och min text... snarast möjligt. Rhizom, tänker jag spontant! Fortsatt trevlig fredag! /Marie