fredag 6 juli 2018

Gör upp med tanken på produktion och prestation

Samhället är inte en produkt och livet är ingen prestation. Samhället är en komplex helhet som förändras processuellt, och livet är en gåva, själva förutsättningen för existensen. Att människor vill att det ska vara på andra sätt och agerar i enlighet med olika övertygelser och önskningar är en annan sak. Ska samhället kunna bli hållbart krävs insikt om förutsättningarna, inte fler elaborerade lösningar, hårdare kontroller, detaljerade målformuleringar eller utvärderingar. Tid att tänka efter och gemensam reflektion över den eviga frågan: Vart är vi på väg? Det skulle kunna ge fler möjlighet att förstå och agera klokare.

När fokus och uppmärksamhet riktas mot produktion och prestation förloras helheten ur sikte och skapas ett behov av att skynda på rörelsen. Därmed blir det svårt att bygga upp förståelse för vad som gör samhället hållbart och vad som ger livet mening. Om samhället ses som en produkt förvandlas politikerna till problemlösare, vilket är en uppgift som många är kallade till men få äro utvalda att klara. Fast vem som är vad visar sig först i efterhand, och produktionssiffror är lätta att manipulera; särskilt om man kan göra det i en debatt där det handlar om att vinna.

Den som har mest prylar när hen dör är ingen vinnare; alla blir istället förlorare om vi accepterar den tanken som definition på ett gott liv och ett önskvärt samhälle. Liv handlar om REPRODUKTION och samhället är FÖRUTSÄTTNINGEN för att allt och alla ska kunna fortsätta vara vid liv. Tänker vi produktion får vi tanken på prestation på köpet och tvingas konkurrera med varandra, istället för att arbeta gemensamt för att skapa ett hållbart samhälle för fler och förbättra förutsättningarna för fler att få en meningsfull tillvaro.

Motsatsen till klokskap, vishet, bildning och kunskap, som det behövs mer av i samhället är (krav på) evidens, utvärdering, kontroll och målstyrning. Tänk om samhället och livet betraktades utifrån evighetens synvinkel istället för med fokus på nästa mandatperiod eller kvartalsrapport. Tänk om fler tänker mer på varandra och sina barnbarns barn än på sig själva och sina personliga konkurrensfördelar. Tänk om; och skyll inte på andra om du misslyckas. Byt perspektiv, se över dina förväntningar och skaffa dig fördjupad insikt om vad som ger livet varaktig mening, vad som är viktigt egentligen, vad som leder till långsiktig hållbarhet och vilka förutsättningar till förändring som finns.

Låt oss sluta målfokusera, kontrollera och utvärdera; låt oss ge upp alla tankar på produktion och prestation. Låt oss fokusera på det som är här och nu och skapa förutsättningar för kommande generationer att göra det samma. Jag efterlyser politiker som förvaltar det gemensamma, inte bara för oss som lever här och nu utan även för framtida generationer. Jag är inte intresserad av att lyssna på fler förslag till lösningar, jag vill se politiker som gör vad som står i deras makt för att skapa förutsättningar för framväxten av ett samhälle där färre problem uppstår. För att komma dithän tror jag vi måste ge upp tanken på produktion och prestation; det är inte vad livet går ut på och samhället handlar om.

Inga kommentarer: