lördag 9 februari 2019

Studenters (och lärares) skyldigheter

Jag är stolt och tacksam över att leva och verkar i Sverige där det inte kostar någonting att gå i skolan eller studera på högskolan. Alla som vill och som uppfyller de formella förkunskapskraven har rätt att utan att betala för det söka sig till de utbildningar hen vill gå. Det är på inget sätt självklart att det ska vara så. I USA tvingas föräldrarna spara pengar för att deras barn ska kunna gå college, och enligt uppgifter jag hittar på nätet kan det kosta från runt 200 000:- till närmare 400 000:- om året för att studera. Nu är det väl i ärlighetens namn boende inkluderat i vissa avgifter, men minst hälften av avgiften torde handla om rätten att få komma på föreläsningar och ta del av handledning. I Sverige kostar det inte ett öre, i alla fall inte för studenter som är svenska medborgare eller bor i EU. Lätt att glömma det och ta privilegiet för givet, och när man gör det får det konsekvenser för hur man ser på och tänker om högskolan samt verksamheten som bedrivs där. Vilka krav som anses vara berättigade att ställa påverkas också av om man ser studier på högskolan som en självklar rättighet eller som en värdefull möjlighet.

Om man generaliserar grovt talas det ofta om lärares skyldigheter och om studenternas rättigheter. Det tycker jag är problematiskt, utifrån ett kunskapsperspektiv. Läraruppdraget betraktar jag som ett hedersuppdrag. Det är inte att arbete vilket som helst, som lektor känner jag mig enormt privilegierad och jag är oerhört tacksam för att samhället investerat i min utbildning och att jag är betrodd att undervisa och forska. När jag var student tänkte jag inte så mycket på det, men jag var från dag ett tacksam för att jag fick chansen att studera. Jag tänkte aldrig att jag hade några rättigheter när jag var student, jag fokuserade på mina studier och på kunskapsutvecklingen. Jag tog det fulla ansvaret för min utbildning. Det gjorde alla, även lärarna. Den högskola jag studerade i byggde i hög grad på tillit och ansvar och kunskapen stod i centrum på ett helt annat sätt än idag. Då, i början av 1990-talet hade Sverige rykte om sig att ha världens bästa skola. Och jag menar att det i hög grad kan tillskrivas synen på kunskap och individens ansvar, i kombination med tilliten.

Sedan skulle verksamheten styras mot mål och vägen mot examen effektiviseras. I samma veva började man tala om kvalitet. Trots att Sverige hade världens bästa skola. Där och då förändrades synen på ansvar och tillit och man började allt mer tala om studenternas rättigheter och att examinationerna skulle vara rättssäkra. Jag har aldrig förstått vad utbildning har med rättssäkerhet att göra? Om studenterna betalade 200 000:- per läsår för att få läsa kurser och del av handledning och undervisning förstod jag, men i Sverige är det gratis att läsa och ingen tvingar någon. Dessutom handlar studier om personlig kunskapsutveckling och individuellt lärande. Det är ingen rättighet att få en examen, ändå tvingas vi lärare agera som om det vore det.

Jag försvarar inte ogina och maktfullkomliga lärare som stoppar studenter de inte gillar trots att de har kunskaperna som krävs. Det är den enda fördelen jag ser med systemen för och talet om rättssäker examination. Som student har man rätt att kräva tydlighet och transparens. För att lära sig något måste man veta vilka krav man förväntas leva upp till. Men så som rättssäkerheten praktiseras har det allt mer kommit att handla om hur lite man måste göra för att få sina poäng och examina. Kunskapen betraktas allt mer som en formalitet och allt mindre som centrum för verksamheten. Allt fler studenter uppfattar det som en rättighet, inte bara att gå på högskolan utan även att få utbildningen anpassad efter deras livssituation och att studierna leder till man får pengar från CSN och senare en examen. Som lärare får jag inte ställa några krav på studenterna, för då uppfattas det som om jag överskrider mina befogenheter och kränker deras rättigheter.

Allt mer av min tid går åt till å ena sidan planering av kurser och undervisning, och å andra åt uppföljning och utvärdering. Ju mer jag lär mig och ju fler akademiska meriter jag får, desto mer kontrollerad känner jag mig. Linjeorganisationen kräver framförhållning och dokumentation, vilket leder till att det skapas behov av fler möten, vilket också tar tid. Och studenterna kräver fler omexaminationstillfällen, mer hjälp och tydligare och allt mer detaljerad information. Fokuseringen på rättssäkerhet är så långt driven att om vi lärare missar att meddela att man INTE får plagiera frias studenterna, trots att det är uppenbart att de lämnat in en text de inte själva skrivit. Kunskapen och lärandet finns det allt mindre tid för, vilket är frustrerande för mig att inse och tvingas acceptera.

Jag ser utbildning som en möjlighet och kunskapen blir aldrig bättre än det arbete och den möda som den som ska lära sig eller utveckla kunskapen lägger ner i strävan efter att nå den. Jag ser det som ett hedersuppdrag och en skyldighet att som lärare göra mitt yttersta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för studenterna att lära och utveckla kunskap på egen hand och tillsammans med både varandra och oss lärare. Högre utbildning är inte en skyldighet och i ett kunskapssamhälle kan det aldrig anses vara en rättighet att få en examen, men det är allt mer så vi ser på högskolans verksamhet. Lärarna åläggs allt mer ansvar och arbetet kontrolleras allt mer, medan det talas allt mer om studenternas rättigheter och införs allt fler system för målstyrning, kvalitetssäkring och effektivisering av produktionen av mätbara resultat.

Det viktigaste jag lärt mig under åren i akademin är att lärande och kunskap inte går att tvinga fram, det är ömtåliga kvaliteter som bara kan växa och utvecklas genom eget arbete. Som student har man rätt att gratis ta del av universitetets alla fantastiska möjligheter och som lärare har man en skyldighet att skapa förutsättningar för lärande, men studierna måste man ta eget ansvar för och bedriva på egen hand. Som lärare gör jag en kvalificerad bedömning av resultatet och jag lämnar ett utlåtande. Det talas ofta om hur utlämnade och maktlösa studenterna är, och det är skälet till talet om rättssäkerhet och kvalitetssäkring. Hur kan det vara så i ett system där utbildning för det första är gratis, för det andra är frivillig och för det tredje handlar om självstudier? Det går över mitt förstånd. Varför talas det inte om lärarnas rättigheter, eller ännu hellre om kunskapens? Det är ju trots allt för att utveckla och förvalta kunskap som samhället investerar så mycket pengar som man gör i utbildningssektorn. Kunskapen saknar idag egenvärde. Jag tror det är där vi ska söka svaret på problemen i den svenska skolan och den högre utbildningen.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Skriv en bok om hur kunskapen idag saknar egenvärde. Argumentera klart och tydligt och ge exempel.

Välj att förenkla för att gemene man och kvinna ska förstå. Välj att försaka den komplexitet du ser, dvs "kill your darling". Gör det enkelt för den goda sakens skull. Man måste börja där människor mentalt befinner sig och inte långt ovanför huvudet. Sedan leder du läsaren vid handen på max 250 sidor.

Bli gärna personlig, det går hem. Människor längtar efter det evigt sanna, vettiga och förnuftiga, efter hällbar kunskap. Du ger dem förutsättningarna för att bli mer törstiga och börja söka.

Se till att boken blir en samtalsbok. Andra kommer att kalla den debattbok. Du kommer med i media. Du får talutrymme. Det blir en snackis. Något händer och du har bidragit med något viktigt. Det blir en snöbollseffekt på detta.

Ju mer kunskap och insikt du har, desto mer ansvar följer på detta. Var och en har att förvalta sitt pund.

/Eva

Eddy sa...

Tack Eva, för inspirerande och kloka ord!
Lovar att försöka!

Frihet sa...

Nu får det vara nog med tjat om rättigheter och skyldigheter överallt. Vart tog det sunda oförnuftet vägen?!

För att få elever att bli intelligenta och ansvarstagande måste rektor och lärare lära sig att ”relationen betyder allt”

Lärarna måste börja bete sig som de vuxna förebilder de bör vara. Lärare ska agera som en bra, rolig, omtänksam förälder med gott självförtroende att den vågar göra bort sig då och då. Låt eleverna delta i planeringen av undervisningen. Släpp kontrollen över allt. Oavsett vad studenter gör med sin telefon - kasta er egen smartphone åt h-e. Umgås med studenterna mellan lektionerna. Ät med dem ibland. Lär känna dem på riktigt. Bli lite flummiga, skrattande och smått galna som alla riktiga genier är. Chocka dem med att ta med en öl in i klassrummet (kan vara alkoholfri). Tillåt er att komma lite sent och gör ibland medvetet fel för att se reaktioner.

Ingen är lättare att lära än någon som nyss blivit överraskad. Får de kvar bilder i huvudet så kommer de ihåg allt från lektionen.

Visa att ingen människa är det minsta perfekt. När ni lärare fångar era studenters tillit och ni lär er hur varje student fungerar så kan ni få dem att komma hur långt som helst.

Jag har i vuxenlivet lärt mig misslyckas, att släppa kontrollen till andra och trivs numera bra med det. Min kreativitet är lika stor som när jag var barn. Jag både jobbar, pluggar och har familj. Att låtsas vara lite korkad är en tillgång när jag arbetar med människor som ska växa och ta ansvar. Det funkar även med mina ungar. De upptäcker att de är smartare än mig och växer. Då plötsligt höjer man upp ribban - de har nyss trott att man är korkad och tro på fan att de inte vill vara dummare än en annan. De anstränger sig för att bli smartare igen och jag låter dem bli det. Få dem intresserade av filosofi - det är grunden för all kunskap men lärs inte ut i grundskolan.

När jag äntligen fann det flummiga svaret på varför allt existerar så upptäckte jag samtidigt varför vetenskap, religion, kärlek och gemenskap är viktigt. Ingenting har varit så skönt som att kunna säga åt chefen vid varje löneförhandling att - hörru, det där orkar jag inte med - ge mig minsta möjliga löneökning! Ju mindre betalt jag vill ha desto högre lön får jag trots att jag frivilligt jobbar mindre nu än någonsin. Och jag tar inga bidrag eller några studielån eller något.

Felet i Sverige var att vi släppte den s.k. ”flumskolan” som lät folk vara folk och införde något slags trist konservativt finanstänk. Nu är det utbildning mest bara yta. Det många elever saknar är trygghet, riktiga förebilder, lugn och självförtroende - de saknar en livsmening och ett sammanhang. Ge dem respekt och äkta kunskap och inte bara den rappakalja som står i läroplanen.

Anonym sa...

Läser det Frihet skrev här. Det finns verkligen många bilder av hur lärare är och hur de agerar samt hur de borde vara och göra. Beroende av hur man uppfattar verkligheten så har man sina uppfattningar om hur saker borde förändras. Så länge det inte finns en någorlunda samstämmig bild av hur det faktiskt går till i skolan blir det svårt att få till någon positiv förändring. Det vore svårt nog ändå, även om vi vore överens om verklighetsbeskrivningen.

Bara det där med att eleverna bör vara med i planeringen. De görs alldeles för involverade i den, och i allt annat också! Deras makt är enorm, även föräldrarnas och skolledningens. De vuxna som står i klassrummen har dock allt mindre makt.

Detta med vikten av relationen till eleverna är problematiskt. Gillar verkligen att relatera till eleverna, men fokus blir plötsligt mer på eleven och dennes redan kända värld och intressen än på ny kunskap som kunde vidga världen en smula. Allt som inte omedelbart kittlar de otåliga eleverna i öronen ratas som ej gångbart att undervisa i eller om.

Alt ska vara lustfyllt från första sekunden. Inget jobb ska kännas hårt, inget motstånd får ges. Då dyker föräldrarna upp och stöttar sina lata barn och rektor håller med föräldrarna.

/Eva

Eddy sa...

Tack för kloka och hoppingivande tankar!

Eddy sa...

Jag reagerar också på talet om elev- och studentcentrerad pedagogik. Vi behöver mötas med kunskapen i centrum och med lärande som mål. Kundorienteringen är förödande!