måndag 30 januari 2012

Överklassafari, orsak eller verkan?

Överklassafari är ett fenomen som väcker känslor. Uppenbarligen. Läser om det i dagens DN. Vad handlar det om, egentligen? Jo om ekonomi. Närmare bestämt om den ekonomiska logikens baksidor. Innan jag kommer igång vill jag därför påpeka att jag är fullt medveten om att det finns en hel massa goda aspekter av ekonomi, också. Profithunger har till exempel visat sig vara en betydande kraft, med förmåga att bygga samhällen. Mänskligheten har dessutom nått dit den har, just på grund av den ekonomiska logiken. Det går inte att sticka under stol med. Att förneka fakta är befängt. Lika olyckligt och orättvist som det är att förneka dess baksidor.

"Hitta på ett eget system som är bättre då, eller acceptera det vi har och gilla läget." Det är en reaktion jag mött när jag velat diskutera baksidorna av det rådande och effekterna av det framväxande klassamhället. Men det vore djupt olyckligt om bara den som kan presentera ett eget, alternativt system får opponera sig. Så talar bara den som har makt och som vill behålla den. Den som talar så gynnas oftast av rådande system. Jag är inte ute efter makt, jag vill bara ställa mina kompetenser till det allmännas förfogande. Dessutom är jag djupt oroad över vart världen är på väg.

Ekonomismens baksidor finns överallt. Mitt framför ögonen på oss. Om man bara lärt sig se, (vilket man gör om man går en kulturvetenskaplig utbildning). Kom gärna med kritiska motargument. Visa var min logik brister och vilka problem som finns med mitt sätt att tänka. Att ha rätt är inget självändamål här. Visst tror jag på det jag gör, men att ha rätt för sakens skull handlar om makt och är ett tecken på omsorg om sig själv, snarare än om det omgivande samhället.

Detroit, till exempel (som kan sägas vara motsatsen till Solsidan dit man åker på safari), är en av få städer i världshistorien som håller på att monteras ner. Detroit var för bara 30 år sedan en blomstrande industristad. Motor City. Nu, när det är svårt att tjäna pengar på arbete och tillverkningsindustri, då tvingas städer som Detroit bekänna färg. Andra, som innevånarna i storstädernas välbärgade områden, har gynnats av utvecklingen. Sådan är kapitalismen, på gott och ont.

Ekonomiska drivkrafter är blinda på det sättet. De kan aldrig sägas vara varken onda eller goda, per se. Bara i relation till ekonomismens konsekvenser går det att uttala sig om dess värde. Därför är kompetensen att lära sig se sambanden som gör att man faktiskt kan identifiera konsekvenserna oerhört viktig i arbetet med att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Och idag, när flödet mer och mer renodlats till att bara handla om tillväxt, för tillväxtens skull. När ekonomin blivit sitt eget mål. Idag när tillverkning inte längre ses som en förutsättning för tillväxt, utan som en oönskad kostnad som till varje pris måste minimeras. Då blir konsekvensen att bilfabriker och städer monteras ner och flyttas till länder där befolkningen är beredda att arbeta för mindre pengar. Och de som varit lyckosamma i sina investeringar tjänar bra.

Systemet är självorganiserande, och det är ytterst svårt, om det överhuvudtaget är möjligt, att styra det aktivt med politiska medel. Speciellt eftersom engagemanget för politiken bland allmänheten också håller på att nedmonteras, och i den ekonomiska logikens namn handlar om hur mycket mer jag kan få kvar i plånboken efter att kostnaderna för det akuta livsuppehället betalats.

Systemet vi lever i är sårbart, och det ger upphov till omfattande konsekvenser. Ekonomin är inte ond i sig, men den påverkar oss alla. Det är på många sätt ett nollsummespel, även om sambanden aldrig är enkla. I teorin kan alla bli rikare, men i praktiken, så som det ser ut i världen idag, ger rådande ekonomiska logik snarare upphov till klyftor än utjämnar dem. Klyftorna är ju trots allt en resurs som går att utnyttja. Och som utnyttjas hänsynslöst, för ekonomiska vinning.

Den som lyckas och blir väldigt mycket rikare än övriga i närområdet kommer att, om klyftorna är stora, tvingas bygga murar och betala för sin säkerhet. För om de som har lite är tillräckligt desperata har de inget att förlora på att bryta mot lagen. That’s a fact! Gated comunity är inte en lösning, det är själva symptomet på problemet.

Vilken värld vill du ha? Inkännande samtal på det temat borde föras oftare. Samtal om det goda livet här på jorden. Och först när vi är överens om hur vi vill ha det. Först då kan vi samtala om hur målet sa nås. Idag blandas mål och medel ihop på ett mycket olyckligt sätt, vilket ytterligare förstärker ekonomismens grepp. Ekonomiska drivkrafter är ett sätt, ett kraftfullt sätt, att nå målet. Men det kan och får inte vara det enda och allenarådande sättet. Därtill har det som alla andra enhetslösningar allt för många problem kopplat till sig.

Atombomben utrotar myggproblem, också. Men ingen skulle komma på tanken att använda det som lösning på de årliga problemen i södra Dalälven. Samma gäller för ekonomin. Den är ett verktyg, och som alla verktyg är den bra till vissa saker, men inte till alla. Ekonomin är och får inte bli ett mål i sig!

Öppna ögonen, lär dig se samband.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Kommunismen är densamma som ligger bakom Sovjet och Östeuropa samt Nordkorea och Kina samt Vietnamn och Kuba. Det är äcklande och sinnesrubbat med idéer som att odla sitt klasshat! Kommunismen skall man hata ock avsky! Den skall bort!

Kommunismen är något som jag inte vill ha lika lite som fascism - är trött på alla dessa politiker på vänsterkanten som är lika populistiska som Jimmy Åkesson och dennes SD. Usch!

Eddy sa...

Håller med om att odlandet av klasshat är problematiskt. Fast lika problematisk som kommunismen är den rena och råa kapitalismen. Den har lika många liv på sitt samvete. Därför, det var vad jag ville visa/diskutera, är det viktigt att inse att det inte finns några enkla lösningar när det kommer till organisering av ett samhälle. Vad som krävs är en befolkning med en hög grad av och förmåga till kritiskt tänkande.

Hans sa...

Välskrivet!

Måste bara fråga Anonym vad detta betyder: "lika populistiska som Jimmy Åkesson och dennes SD. Usch!"
Finner du något som helst populistiskt med att Sverige ska ha en ansvarsfull immigrationspolitik?? I så fall är du lika extrem som kommunister.

Eller är du bara så extremt dåligt påläst att du inte vet vad SD står för?