tisdag 12 februari 2019

Döm ingen för kulturen de kommer från

Den mänskliga hjärnan är på många sätt fantastisk, samtidigt som den i vissa avseenden är oerhört primitiv. Den är helt enkelt och på gott och ont både och, samtidigt. Och detta måste vi människor lära oss dels förstå, dels hantera. Fast i dagens allt mer uppdrivna tempo på alla plan, både i arbetslivet och i vardagen, är det svårt; det finns ingen tid att stanna upp, tänka efter och faktiskt använda de intellektuella förmågor som alla människor har. Reptilhjärnan kickar in och tar över och då blir det känslorna som räknas, inte kunskapen och den kritiskt analytiska förmågan. Saknas förutsättningarna att agera klokt kommer ingen vishet att kunna förverkligas, och inget hållbart samhälle kommer kunna utvecklas.

I mötet med människor som kommer till vårt land utifrån blir det särskilt tydligt vilken del av hjärnan som tilldelas tolkningsföreträde. I debatten om invandring krigar inte sällan två sidor om vem som har tolkningsföreträde över hur man ska se på olika grupper av människor. Antingen är gruppen ond eller god. Det är så det blir när man tvingar fram tydliga svar på komplexa frågor. Vi ser grupper och tänker på människor med utgångspunkt i deras grupptillhörighet, trots att vi vet att det bara finns individer med sina respektive historier och drömmar. Gruppen är en generalisering, en förenkling och orsaken till att vi tänker så är kognitiv; det är en effekt av hur vår hjärna fungerar.

Invandrare är ingen GRUPP, till exempel. Ändå talar vi om invandring som om det fanns ett homogent vi som drabbas av en hotfull men lika homogen grupp av okända människor. De är mer kriminella, sägs det med hänvisning till undersökningar som ger stöd för en sådan tolkning (men som även kan tolkas på andra sätt, med hänsyn i andra parametrar och faktorer än de som invandringens motståndare väljer). De våldtar kvinnor i grupp, eller kräver att Islam ska bli stadsreligion i Sverige. Och när man påpekar att gruppen män är kraftigt överrepresenterad i brottsstatistiken påpekas det att inte alla män är, vad det nu är. När det handlar om vi är man noga med att ta hänsyn till undantagen, vilka i bland i retoriken upphöjs till det normala för den egna gruppen. Trots att alla vet att det alltid, i alla lägen, på gruppnivå är mer som förenar oss människor än som skiljer oss åt av det enkla och självklara skälet att vi alla är människor. I ett KUNSKAPSSAMHÄLLE borde man diskvalificera sig själv om man håller sig med dubbla standards och dömer andra med hänvisning till deras grupptillhörighet och sig själv och sina vänner som individer.

För att en långsiktigt hållbar politik ska kunna utvecklas måste grupp och individ hållas isär i samhällsdebatten och den politiska retoriken. Vill man tala om grupper är det data på gruppnivå man ska jämföra, och vill man tala om individer måste det gälla alla. Dessutom både kan och bör man kritisera och debattera uttryckta ord, dolda tankar och utförda handlingar som inte stämmer överens med det man tror på, men det måste gälla lika för alla. Och grupper människor har inga åsikter och varken uttalar sig eller agerar; det gör alltid och endast INDIVIDER. Gruppen är en konstruktion, den finns bara i vår föreställningsvärld.

Döm ingen för deras kulturella tillhörighet, i alla fall inte innan du vet om hen faktiskt delar gruppens åsikter, som dessutom sällan stämmer överens med fördomarna om den. Ingen varken kan eller vill försvara sig som individ mot bilder och föreställningar om grupper. Först när vi, det vill säga alla vi som lever här i Sverige, förstår det och den tanken präglar samhällsdebatten, kan politikerna resa anspråk på eller i alla fall diskutera frågan om vem som är den vuxne i rummet; om det nu kan anses vara ett lämpligt ämne att debattera i en demokrati där man utgår från kunskap och reser anspråk på att vara kloka och mogna samt demokratiskt sinnade.

1 kommentar:

Alan Ford sa...

Som svar till grupp identifikation kan man tillägga att man kan existera på två plan samtidigt precis som en foton i rum tids aspekten.Faktum är att tex:Jasenko Selimovic,Tino Sanandijadi,jag själv och många andra är invandrare.Faktum är att vi är homo sapiens,har behov av mat,vatten,ren luft,fred,bostad,social samverkan dvs grundläggande behov.Det som skiljer oss är våra våra världsbilder,övertygelser,existens villkor och makt positioner i en klass-makt hierarki grundad samhälle.Varför är jag "svensk"internationalist,identifierar mig med progressiva tendenserna i detta svenska kulturarvet
(som solidaritet,samhörighet,ärlighet,transparens,rättvise patos).I detta ställningstagande gör jag ett val med konsekvenser för att gå emot de reaktionära,nyliberala,förhärskande övertygelserna som är på frammarsch idag.Om allt fast förflyktigas och historien är inte slut då är jag på den soliga sidan av vägen tillsammans med Peps Persson,Bob Hanson,Palme och många andra mindre kända men lika viktiga individer i den Svenska historien där Arn är symbol för enande av stridande äten enligt filmen om Arn !Frågan är inte vem är John Galt utan vem är Arn.Med andra ord,vetenskapen all ära men berättelserna,myter är folkets själ och salt i livets mening och därför vi fortfarande läser sagor till våra barn för att stilla deras oro och gagna drömmar.
predrag

fortsättning...
– Om torskarna visste att jag inte hade råd med hyran så fick jag 300 kronor. Verkade jag ha
ekonomisk kontroll fick jag 3 000 kronor. De kan utnyttja dig i högre grad om de vet hur mycket
pengarna betyder för dig. Då kan de utnyttja dig i sex timmar för 300 spänn. Du blir lättare för
torskarna att avhumanisera. Klassfrågan är avgörande för varför man inte kan lämna prostitutionen
och varför man råkar ut för så mycket skit.
Att göra prostitution till ett vanligt arbete genom att kalla det sexarbetare, tror inte Saga på. Hon
berättar att Fuckförbundet, en förening som säger sig jobba för ”sexarbetares” rättigheter, hört av
sig till henne. De menade att hon genom sitt instagramkonto spred skrämselpropaganda och lobbade
emot dem.
– Fuckförbundet sa att om jag säger att jag valt prostitution själv, så har jag makten. Men jag har
inte valt att bli utsatt för betalda övergrepp. ”Sexarbetare” är ett desperat försök att normalisera det.
Prostitution är inget jobb. Det finns inga studievägledare som skulle föreslå det för någon. Vilka
behörigheter skulle krävas? Lydnad, skita i sina gränser och vara okej med att misshandlas?
”Så nära betald våldtäkt som man kan komma”
Statistiken visar att färre dödsfall sker tack vare den sexköpslag vi har. Fuckförbundet och övrigsexköpslobby vill trots det avkriminalisera sexköp helt. Saga menar att det endast skulle göra att
stigmat kring sexköp försvann, inte stigmat att sälja sex.
– I Holland och Tyskland, där sexköp är lagligt, är det inte så att folk inte ser ned på en prostituerad.
Det är bara mer okej att i förbifarten köpa sex. Ett argument sexköpslobbyn kör med är att det blir
tryggare. Att man inte vill ha en kudde på bordell för att den kan användas som mordvapen, säger
en del. Våldet är så normaliserat att man tror att man har det bra. Dessa länder har stora problem
med trafficking, för en laglig verksamhet blir inte granskad.
Genom att verka för att det ska bli lagligt att köpa sex missar man den stora majoritet som inte vill
vara i prostitution. En minoritet försöker tala för majoriteten.
anm. FUCKFORBUNDET !