fredag 11 december 2020

Hur lång tid tar det att skriva en bok?

New Public Management bygger på allt verksamheter kan tidssättas, målstyras och kvalitetssäkras. Att skriva böcker kan nog inte sägas ingå i mitt arbete, därför är det på fritiden jag skriver mina viktigaste texter, men forskningen jag bedriver ska kommuniceras till allmänheten på något sätt och boken är det medium jag använder. Frågan i rubriken är alltså viktig: Hur lång tid tar det att skriva en bok? Jag väntar på ett kontrakt på nästa lärobok och där finns en deadline. Om drygt ett år ska den vara klar, så det går absolut att sätta datum för deadline. Men det går ändå inte att avgöra hur lång tid det tar att skriva eftersom skrivande inte handlar om att producera en viss mängd ord, skrivande handlar om att sätta ord på tankar och skapa logiska kedjor av resonemang som leder till förståelse. Skrivande är en verksamhet som pågår även när man är borta från tangentbordet, och läser man inte vad andra skriver blir det svårt att uttrycka sig klokt. Det handlar alltså om en komplex helhet som inte går att tränga in i en form. Alla dagar är inte lika och inspirationen kommer och går. Plötsligt knackar det på dörren, tåget är förenat eller man blir sjuk. Tillvaron fungerar så och skrivandet är en integrerad del av den skrivandes liv.

Idag här på morgonen blev jag klar med ännu en vända med boken om mellanrummen. Nu får den vila tills efter jul. Jag behöver få perspektiv till texten för att kunna se den med läsarens ögon. Arbetet med den boken påbörjades för åtta år sedan. Den heter Omvägar till kunskap eftersom det är så texten och tankarna vuxit fram. Jag har arbetat intensivt med boken under det senaste året och den version som nu börjar bli klar har funnits i drygt tre år. Planen är att bli färdig här i vår, men exakt när vet jag inte eftersom det ligger bortom min kontroll. Jag vet alltså inte hur lång tid det tar att skriva en bok. Ingen vet eftersom forskning och lärande är skapande verksamheter.

Genom åren har jag skaffat mig kompetens att orientera i den allt mer kontrollerade och målfokuserade akademiska världen, men ju mer jag lär mig desto mer bedrövad blir jag av att tvingas låtsas som att det går att veta hur lång tid det tar att skiva en bok, skapa och förbereda sig inför en föreläsning. Inte ens möte vi anmodas att dela i går att tidsbestämma, de drar konsekvent över tiden och skapar dessutom behov av fler möten. Jag mår dåligt av att se hur den akademiska verksamheten blir allt mer oakademisk eftersom det var för kunskapen jag sökte mig till högskolan. Trots att jag talar med stöd i forskning betyder det jag säger ingenting i mötet med linjeorganisationens krav på kontroll, även av det okontrollerbara.

Inga kommentarer: