lördag 19 december 2020

Verklighetsförankrad vetenskap, någon?

Den fördummande debatten om råden rörande munskydd utgör en inte oväsentlig risk för samhället, demokratin och öppenheten eftersom den dels visar hur illa det är ställt med förståelsen för vad som går att säga med stöd i forskning, dels eftersom även forskare visar sig vara skrämmande okunniga om vad kunskap är och hur vetande faktiskt fungerar. Problemet med debatten är att den bygger på olika hänvisningar till STUDIER av munskydd -- strikt kontrollerade vetenskapliga studier, utförda i laboratorier av olika aspekter av olika typer av munskydd -- istället för till siffror som visar vad som faktiskt händer bland människor i olika länder. Munskyddsförsvararna hävdar bestämt att munskydd hjälper och pekar på studier som säger det, sen är de helt stängda för argument. De kräver strängare regler och vill tvinga andra att bära munskydd, och den som vågar ifrågasätta möts inte med argument utan med olika anklagelser.

Jag har hört talas om en studie som faktiskt bygger på jämförelser mellan olika regioner i Tyskland med olika regler, och där kunde man påvisa skillnader; fast inga stora skillnader, bara statistiska skillnader på marginalen. Det är alltså inte bevisat att munskydd faktiskt hindrar smittspridningen, tvärtom säger statistiken över vad som händer i olika länder att det ser ungefär ungefär lika ut, med några positiva och negativa undantag. Faktum är att Corona på bara några månader har spridit sig över HELA jorden, vilket borde mana alla tvärsäkra tyckonomer till ödmjukhet och eftertänksamhet. Dessutom vet vi att när man försöker replikera vetenskapliga studier och resultat har det visat sig oerhört svårt.

Problemet och det som oroar mig är att allt fler samhällsproblem debatteras med utgångspunkt i olika STUDIER istället för i kunskap om och förståelse för verkligheten. Orsaken till detta är att vetenskapen allt mer fjärmar sig från den komplexa verkligheten och fokuserar allt mer på studierna av den. Forskningen är på god väg att klippa banden med resten av världen och handlar allt mer om hur de egna resultaten förhåller sig till andra forskares resultat. När tillräckligt många citerar en studie uppfattas den och dess resultat verkligare än verkligheten. På det här sättet tilldelas kartan företräde framför terrängen, vilket ger rättänkande människor makt över verkligheten på ett djupt obehagligt sätt. INGEN har direkt tillgång till verkligheten, alla data och resultat kräver tolkning för att bli meningsfulla och användbara. Och det är ALLTID terrängen och verkligheten som gäller ifall bilderna inte stämmer överens.

Det är alltså inte bara för eller mot munskydd som debatten handlar om, det är något mycket allvarligare och långt viktigare som står på spel: KUNSKAPEN. Fakta och statistik är något annat än kunskap. Lika lite som ingen har direkt tillgång till Sanningen äger någon kunskapen. I ett verkligt kunskapssamhälle diskuterar man vetenskapliga studier och dess resultat för att man vill veta hur den föränderliga och högst komplexa verkligheten faktiskt fungerar. Kunskap kan aldrig utvecklas i en debatt där det handlar om att vinna genom att hänvisa till studier som ger en rätt. Kunskap kan bara utvecklas och förändras bland människor som förstår hur svårt det är att säga något säkert om verkligheten, som dessutom hela tiden förändras.

Det enda vi vet säkert om virus och förhindrande av spridning är att det hjälper att hålla avstånd och tvätta händerna, allt annat som påstås är mer eller mindre väl underbyggda antaganden. Och statistiken över smittade och döda i olika länder ljuger inte. Därför använder jag inte munskydd. Jag behöver inte göra det för jag undviker all trängsel, tvättar händerna ofta och ser till att få i mig tillräckligt med näring och vitaminer. Jag anpassar mig efter det vi VET; inte efter det som människor påstår sig veta efter att ha läst ett antal studier som bekräftar deras fördomar.

Inga kommentarer: