söndag 6 december 2020

Betygsinflationens risker

Man skulle kunna tro att risken med betygsinflationen är att den generella kunskapsnivån i samhället sjunker, vilket är allvarligt nog. Men det största och allvarligaste problemet med missvisande betyg är att okunskapen och den bristande förståelsen för kunskapens värde successivt och obemärkt övertar kunskapens plats i samhällsbyggandet. Det är illa nog att kunskapsnivån sjunker, men om den gör det samtidigt som antalet elever som antas på och studenter som lämnar högskolan med en examen är på samma nivå invaggas alla i en falsk trygghet. Och den dagen då kunskapen behövs är det för sent att göra något åt saken. På samma sätt som man inte kan bygga upp ett starkt försvar när fineden står vid gränsen kan man inte återupprätta kunskapssamhället i en handvändning. Låter man utvecklingen gå så långt att även kunskapsnivån hos lärarna på högskolan sjunker, eller om systemet för styrning av verksamheten gör det svårt att försvara kunskapen (vilket blir fallet när högskolans ekonomi hänger ihop med genomströmningen) accelererar utvecklingen. Fortgår utvecklingen tillräckligt långt kommer till slut ingen att minnas hur det en gång var, och äldre texter som kräver kunskap och erfarenhet för att avlockas betydelse blir obegripliga.

Om och när kompetensen att göra kvalificerade bedömningar utarmas eller helt försvinner finns bara betygen kvar, och i ett samhälle och ett utbildningssystem där det enda som betyder något är vilket betyg man har eller hur många poäng man får på tentan blir kunskap och analys överflödig. Där är det enda som betyder något vilket yttre tecken man kan visa upp, och sen handlar allt om åsikter. Och åsikterna som yttras av den som har bäst betyg och högst examina betyder mest och får störst inflytande. Det är ett sådant samhälle som Jimmie Åkesson drömmer om, ett samhälle där känslan är viktigare än kunskapen. Känslor går nämligen att kontrollera och där kunskapen inte betyder något, annat än på pappret, kan man köpa sig makt och inflytande.  

Få vill erkänna sin okunskap, delvis för att det krävs kunskap för att inse att och vad man inte vet, och därför kommer alla positioner som någon fått på grund av sina betyg att försvaras med alla till buds stående medel. Titta på Trump. Han är inte där han är på grund av sina kompetenser utan för att han har kunnat köpa sig makt och inflytande, och han använder makten för att mörka det faktum att han saknar kunskap. Han vill ha det han önskar sig, och ser allt som hindrar honom från att få det som ett existentiellt hot. Han drar sig inte ens för att sabotera sitt eget land för att uppnå sin dröm och total makt.

Marknadsskolan som försvaras av högerpartierna i Sverige banar väg för samma utveckling i Sverige, och SD visar öppet vilket värde man sätter på kunskapen. Om man anser att valfriheten är så viktig att till och med skolans kunskapsuppdrag kan offras bör man tänka ett varv till, för den dag som kunskapens värde devalverats tillräckligt mycket kommer samhället som vi känner det att förändras i grunden.

Inga kommentarer: