tisdag 8 december 2020

Kunskap är INTE en tjänst eller vara bland andra

Friskolelobbyn blir allt mer desperat i sitt försvar av sina världsunika privilegier att inte bara kunna plocka ut "vinst" ur skolverksamheten, utan dessutom själv få bedöma resultatet av det egna arbetet. Trots att en stor majoritet av befolkningen inte står bakom upplägget är det få partier som tydligt tar avstånd från riskkapitalisternas möjlighet att plocka ut pengar från stadskassan. Motivet är att privata ägare är mer effektiva, och så kanske det är -- men utbildning är inte en verksamhet som går att effektivisera, och dessutom leder upplägget inte till sänkta utgifter för skattebetalarna.

Nuvarande upplägg leder både till att samhällets investeringar i skolan går till annat än lärande och till betygsinflation samt segregering. Det var INTE så det var tänkt när friskolereformen lanserades och föräldrar fick möjligheten att välja skola. Tanken var att skolorna skulle konkurrera med olika pedagogiska upplägg. Så är det nu inte, friskolorna konkurrerar med betyg och olika typer av förmåner. Trots att alla lärare och alla forskare och kunskapsintresserade männiksor vet att utbildning inte är en tjänst bland andra och kunskap inte är en vara är friskolelobbyns motiv för att även i fortsättningen få tälja guld med kniv just det. Eftersom den här föreställningen ändå sprids påverkas allmänhetens syn på skolan, vilket gör att samhällsvinsten för det svenska upplägget blir negativt.

Lärande är inget man får eller ger, utan något som var och en måste göra på egen hand och tillsammans med andra. Kunskap är inte om något slags transaktion eller överföring av en fastställd mängd fakta eller information som kan skyndas på. Eftersom ingen har direkt tillgång till kunskap leder det tanken fel att se den som en vara bland andra, så det friskolelobbyn gör när man försvarar möjligheten att plocka ut vinst ur skolan är inte bara kunskapsvidrigt, själva debatten som sådan bidrar till förflackningen av kunskapen i samhället. Liksom i klimatfrågan banar försvaret av orimliga föreställningar om vad som är möjligt väg för kunskapsresistens, vilket naturligtvis är helt orimligt.

Skolan är en plats där kunskapen är tänkt att växa mellan människor, inte en produktionsenhet som effektivt levererar något som någon beställt. Hela tanken på att skolan kan och ska effektiviseras är galen och visar dessutom hur synen på kunskap förändras när makten över undervisningen flyttas från lärare och forskare till politiker och ägare. Pengarna som skattebetalarna lägger på skolan är en långsiktig investering vars vinst består i den uppväxande generationens kunskaper, så när riskkapitalisterna plockar pengar ur verksamheten och lägger i egen ficka är det alla vi andra som står för notan, inte bara idag utan långt in i framtiden. Skadan är redan skedd och liksom ifråga om klimatet kommer det att ta lång tid att reparera den. Så här i efterhand är det lätt att se hur naiv friskolereformen var och hur fel det blev, men att försvara upplägget idag, med facit i hand, är ren idioti. Innan riskkapitalisterna släpptes in i skolans värld rankades Svensk skola som världsledande och sågs som ett föredöme i världen. Idag skakar forskare och utbildningsföreträdare världen över på sina huvuden åt upplägget. 

Kanske håller det ändå på att hända något. På Twitter låter det åtminstone som en förändring är på väg. Friskolornas riksförbunds ställde härom dagen en fråga till landets lärare, om de önskade sig fler eller färre arbetsgivare, och ALLA svarade färre, vilket måste sägas vara ett pinsamt bakslag. De trodde uppenbarligen att lärarna stod bakom dem. Fast alla riktiga lärare är i skolan för att LÄRA och arbeta med KUNSKAP, inte för att producera resultat så effektivt som möjligt. Ägarna till vinstdrivande skolor utnyttjar både lärare, elever och skattebetalarna. Vem skulle sakna dem om skolan förstatligades? 

Inga kommentarer: