söndag 4 april 2021

Studenten är ingen kund, tvärtom

Studier på högskolan är inget man får utan något man gör, det är en självständig verksamhet som utförs både på skattebetalarnas uppdrag och bekostnad. Om studenter börjar se sig som kunder har vi alla ett ansvar att göra upp med den villfarelsen, annars är både kunskapen och demokratin hotad. Delar av näringslivet ser sig ibland som ett slags beställare av kunskap och många menar att högskolan ska anpassa sig efter företagens behov, vilket är en minst lika problematisk syn på forskning och högre utbildning. Den typen av kortsiktighet och marknadstänkande går på tvärs mot universitetets själva idé, det är inte så kunskap fungerar. 

Ska ett kunskapssamhälle inte bara kunna växa fram utan även utvecklas måste alla bidra. Föräldrar till barn i skolan måste förstå att lärarna i grundskolan inte delar ut betyg utan skapar förutsättningar för lärande. Och studenterna som kommer till högskolan måste inse att högskolan är en plats där man bedriver studier, på egen hand och tillsammans med lärare och kurskamrater. Näringslivet måste å sin sina inse att deras uppgift i ett öppet och demokratiskt samhälle är att använda kunskapen som forskningen resulterar i för att skapa varor och tjänster. När alla förstår förutsättningarna och bidrar med skattemedel som investeras i akademin kan den utvecklas tillsammans med resten av samhället.

Kundtänkandet bygger på idén att det är någon annan som ska göra det man vill få gjort, och på tanken att man ska pressa kostnaderna och öka inkomsterna i alla verksamheter, vilket är förödande för utvecklingen av det egna ansvar som är förutsättningen för att demokratin ska kunna värnas, vilken är förutsättningen för utvecklingen av kunskap som är förutsättningen för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle där så många som möjligt kan leva ett så bra liv som möjligt under så lång tid som möjligt. Kundtänkandet är med andra ord en ond cirkel som måste brytas för att samhället investeringar i högre utbildning inte ska förvandlas till en dyr och ineffektiv arbetsmarknadsmässig åtgärd.

Vi får helt enkelt den kunskap vi förtjänar.

Inga kommentarer: