måndag 11 juni 2018

Medmänsklighet vs motmänsklighet

Vad betyder medmänsklighet? Det beror på vem man frågar. Den som verkligen bryr sig om människor använder ordet som synonym för solidaritet och gemensamt ansvar för samhället. Den som bryr sig mindre om andra och särskilt den som talar om kulturella essenser och som skiljer mellan ett idealiserar, homogent vi och en stor och hotfull grupp som kommer utifrån betraktar ordet som synonym för godhetsknarkande. Under denna mandatperiod har det skett en glidning i samhället, inte bara här i Sverige, från en allmän syn på medmänsklighet som en självklarhet, till en syn på andra som bäst beskrivs som ett slags motmänsklighet.

Till dels handlar det om (en verklighetsfrämmande och hemmasnickrad syn på) ekonomi; de ska inte komma hit och snylta på våra pengar och suga ut vårt samhälle. För att motivera sin djupt obehagliga människosyn sprider man en föreställning om något man kallar massinvandring och för att inte framstå som fullkomligt hjärtlös menar man att vissa, särskilt utsatta, som kommer hit direkt från ett drabbat område, nog kan få erhålla ett visst, tidsbegränsat skydd här i Sverige. Det är inte cyniskt säger man, det är ett uttryck för realism, vilket är en tanke jag aldrig kan ställa upp på. Jag ser det inte som ett uttryck för godhet att öppna mitt hjärta och göra Sverige till ett land där man strävar efter en humanistisk, mångfaldsfrämjande, samhällsbyggande och långsiktigt hållbar politik, utan som en självklarhet. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och vill kunna säga till mina barnbarn att jag gjorde vad jag kunde för att motarbeta de främlingsfientliga strömningarna som växer fram i vårt land.

Det är en brokig skara som förenas i motmänskligheten och som säger sig stå upp för svenska värderingar. Vissa menar att det är Islam som är problemet, men den tanken är lika unken och antihumanistisk som uttrycken för rasism och kulturrasism som många trots allt inser är problematiska hållningar. En del tänker sig paradoxalt att om man tar avstånd från alla former av religion, och därmed kommer ut som fundamentalistisk, militant ateist, så löser det problemet. Om det inte handlade om så djupt problematiska och oförsvarliga hållningar skulle jag säga att det är intressant att se hur långt i övrigt vettiga människor väljer att gå för att försvara en i grunden omänsklig, oresonlig och därför ohållbar hållning. Vi är alla människor och ingen av oss har valt att komma till världen eller platsen man föds på. Hat och missunnsamhet är något man lär sig och odlar. Egoism och girighet är val man gör, och bara för att man inte är ensam betyder inte att man har rätt.

Ekonomi är flöden av pengar och den uppstår mellan människor. När Sverige växer växer dess ekonomi, om vi väljer att se det så och agera på det sättet. Det handlar inte om att ta pengar från svenskar för att ge dem till främlingar utan om att bjuda in fler i det ekonomiska spelet. Efterfrågan ökar när fler kan och vill köpa, och kraften i den rörelsen, intensiteten i flödet, leder till tillväxt. Därför är talet om godhetsknarkande verklighetsfrämmande. Försöken att få det att framstå som om invandrare är mer brottsbenägna än svenskar är ett intellektuellt ohederligt missbruk av statistiken. Vi är alla människor och som sådana mer lika än olika varandra.

Den som väljer att se motståndare istället för medspelare odlar sin rädsla för allt som är okänt, medan den som väljer att se alla människor som medskapare av samhället kommer att upptäcka allt fler likheter. Den som lyssnar och låter sig inspireras av andra har större chans att själv bli inspirerad och lyssnad på. Motmänsklighet löser inga problem, det är problemet. Medmänsklighet är liksom mångfald ingen lösning, det är vägen fram och förutsättningen för att lösningar ska kunna skapas och sättas i verket. I september är det val, och valet handlar denna gång inte om vilken politik som ska föras, utan om vilket sätt att se på människor som Sverige ska ha under de närmast följande fyra åren. Vad menas med svenska värderingar, bygger de på mot- eller medmänsklighet? Det är en öppen fråga och ett resultat av alla medborgares val.

Inga kommentarer: