lördag 6 januari 2018

NPM är planekonomi!

Har börjat läsa en av böckerna jag fick i julklapp: Tidens larm, av Julian Barnes; som är fascinerande på många olika sätt. Boken handlar om den ryske kompositören Dimitrij Sjostakovitj som omväxlande uppskattades, omväxlande kritiserades, av makten i Sovjet. Har inte kommit så långt än, men på sidan 34 stöter jag på följande citat, som knyter an till det jag skrev om här på bloggen igår. Jag har länge tänkt på likheterna mellan sovjetisk, kommunistisk planekonomi och New Public Management och här nedan beskrivs just detta på ett mycket talande sätt.
Om man bortsåg från att det som hände 1932, då Partiet upplöste de oberoende organisationerna och tog över alla kulturella frågor, inte ledde till en minskning av egenskaper som högmod, trångsynthet och okunnighet utan snarare till en systematisk koncentration av dem. Och om planerna på att göra gruvarbetaren till kompositör inte direkt kom att förverkligas, så inträffade något av det rakt motsatta. En kompositör förväntades öka sin produktion på samma sätt som en gruvarbetare, och hans musik förväntades värma hjärtan på samma sätt som gruvarbetarens kol värmde kroppar. Byråkrater bedömde kompositörens produktionstakt efter samma mall som de använde på andra typer av produktion; det fanns vedertagna normer, och det fanns avvikelser från dessa normer.
New Public Management handlar om att skapa standards, om att väga, räkna och jämföra allt efter samma måttstock och om att producera resultat som kan upphandlas i konkurrens till lägsta möjliga pris. Effektivitet är ledordet och konkurrens antas alltid leda till bättre kvalitet, vilket personalen i alla verksammare där NPM införts unisont ifrågasätter eftersom stressen och sjuktalen ökar och känslan av tillfredställelse i arbetet minskar i takt med ett kostnaderna sänks och vinsterna ökar.

NPM bygger på samma målstyrning som den sovjetiska planekonomin, vilket behöver uppmärksammas och diskuteras eftersom ledningsfilosofin av företrädarna marknadsför den som kapitalistisk och rationell. Samma ideologer som skyr kommunismen som pesten plockar ändå ogenerat upp en av sovjetstatens hörnstenar och paketerar om den och lanserar den som en marknadsekonomisk innovation. Målstyrning är lika långt från en avreglerad marknad där Adam Smiths osynliga hand styr och reglerar allt till det bästa, det är samma gamla planekonomi som ledde Sovjetunionen till sitt oundvikliga sammanbrott och vi borde därför aldrig ha slagit in på den vägen.

Om kunskapen haft ett egenvärde och om skolans var bildning istället för produktion av på förhand fastställda resultat till lägsta möjliga kostnad, och om kritisk analytisk förmåga stod i centrum för undervisningen, hade vi kanske kunnat avslöja försäljningstricket och kväva det huvudlösa experimentet i sin linda. Stopp och och belägg, det här luktar planekonomi, hade ansvariga kunnat hävda, om intresset för historia, bildning och kritisk analys var större och om utbildning inte bara handlade om att så snabbt som möjliga skaffa sig en examen och börja arbeta för att tjäna pengar.

Att släppa in marknadskrafterna i skolan genom att lova valfrihet och låta Svenskt Näringsliv diktera villkoren för högre utbildning i Sverige har precis som i Sovjet INTE lett till "en minskning av egenskaper som högmod, trångsynthet och okunnighet utan snarare till en systematisk koncentration av dem." Eller för att citera, vem det nu var som Palme citerade när han sa att snus är snus och strunt är strunt, om än i gyllne dosor. NPM är planekonomi eftersom det är en ledningsfilosofi som bygger på målstyrning och resultaträkning; det är ett sätt att organisera komplexa verksamheter enligt samma modell som komplicerade; det är att okritiskt jämställa musik med gruvindustri; att sälja kommunism i namn av kapitalism, när det i själva verket är samma gamla totalitarism. Den enda vägens politik leder alltid fel, avsett vad man kallar den.

När ska vi lära oss se och förstå att om det låter för bra för att vara sant, så är det oftast just det; för bra för att vara sant. Kan vi inte bara inse vårt misstag, acceptera att NPM är planekonomi och därför är förkastligt, och sedan bygga en kunskapsskola och en kunskapsnation från grunden och med utgångspunkt i de behov som en sådan typ av organisation har, istället för på villfarelsen att alla värden går att mäta i pengar och att kunskap och utbildning kan standardiseras och effektiviseras.

1 kommentar:

Alan Ford sa...

Hej !

PEPS PERSSON HÖG STANDARD

Hög standard, va fan är hög standard,
Hög standard, va fan är hög standard.
Litar du på myten om vårt rika västerland?
Känner du dej trygg och mätt, min vän?
Eller gnager tvivlet som en dålig tand?
Känner du dej lurad på nått sätt?

Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?
Va´ ska du med bil och villa,
när du mår så djävla illa
av det du äter och dricker att du helst ville spy.
Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?
Du behöver ingen färg-TV
när din hjärna fylls med PCB
och du förgiftas så sakta av lungornas rytm.

Svälten har dom slopat och skickat utomlands.
Livsmedelsmaffian har glada dagar.
Dom proppar oss med alla gifter som dom har tillhands
och lever gott på våra stinna magar.

Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?
De´ är inget fel på din aptit
men ändå mår du som en skit
men du tuggar och tuggar och sväljer din dos.
Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?

Är det läckergommens gåspastej
som är skapad just precis för dej?
Så dina små kromosomer kan bli många fler.

Tror du på att lyckan finns i en penningpung
eller säljs i engångspack?
Tror du på reklamen som gör dej evigt ung?
Torskar du på deras välstånds-snack?

Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?
Är det kontoköp och slavkontrakt?
Konkurrens och statusjakt?
Så du blir jagad och jäktad och ensam och rädd.
Hög standard,
va´ fan e´ hög standard?
Du slösar bort din energi,
går omkring och tror att du är fri
Tills du fattar en dag att du gått på en stöt!


Man måste göra klart för sig att "statlig kapitalism" är inte kommunism eller des transit form "socialism"! De är bara "kommunsmens spöke"som kan skrämma "privat kapitalism". Där kan vi ana att det rör sig om två former av ägande som står i Janus förhållanden till varandra.Från min erfarenhet av båda varianter kan jag dra sluttsatsen att pudelns kärna är FRIHET !I ett samhälle som bygger på de fås exploatering av de många är ingen frihet möjlig,vare sig för de många eller för de få. Om det är partiet,staten,kyrka,kapitalisten eller gud strunt samma .Den som i själva grunden av sin tillvaro är ofri,är ofri.Grunden för vår tillvaro är produktionen och med den arbetslivet.Den som utför ett arbete som inte är hans,som han inte tillåts bestämma över till dess INNEHÅLL och RESULTAT,är ofri i grunden av sin tillvaro, stympad som människa,inte komplett och beffiner sig i antagånistisk förhållande till sig själv,sin arbete och andra medmänniskor.
Hur får man majoriteten att lyda och acceptera ofrihet?
De maktstrukturer,lagar,ideologier och våldsapparater som gör detta möjligt är så omfattande att de sätter sin prägel på hela samhället,och främst förstås på staten.
Utbildning,bildning och kunskap syfftar att lysa upp nogånting som är dolt i mörkret(UPPLYSNING),som finns i oss men inte träder framm,uttan kräver av var och en efter formåga,vilja och möjlighet att upptäcka samt. lysa i sin fulla potenciall.
Det påstås att prostition är älldsta hantverk eller tjänst som inebär uttbyte av egen kropp och tid mot pengar i sin enklaste primitiva form. Ok,hår finns säljare och köppare som agerar på en marknad och antas att transaktion sker av fri vilja och på eget ansvar för båda parter.Kontrakt är i muntlig form,juridiskt giltig och kännslofri.Men plåttsligt dyker upp en tredje part i denna idylska sittuation och det är förmedlare,halicken,torsken som exproprierar storre delen av medlen dvs pengar.I själva verket är han onödig parasit,störande ellement vems existens grundas på ren makt,våld och hot.Rasultat av hela uttbytet är att säljare(arbetare) får sin andel av medlen som är nödvändiga till egsistens minimum,köpare sin önskan uppfylld och torsken lejonparten av bytet som är ren stöld och har sin ursprung i andras arbete..
Guds vägar må vara oodgrundliga och mistyska men våra är bara männskliga alldeles för männskliga.

mvh /predrag