måndag 15 januari 2018

Integritet är frihet

Många tror att frihet går att köpa för pengar eller att pengar är en förutsättning för att vara fri. Den tanken bygger på att den som är satt i skuld inte är fri, fast det stämmer bara delvis eftersom ingen människa är helt autonom. Frihet vill jag se som en inställning till sig själv och livet. Vill man vara verkligt fri måste man vara vaksam på att man inte säljer sig eller schakrar med sina principer, att man inte förhandlar om sina grundläggande värderingar och det man tror på. Den enda friheten är den man skapar själv genom att aldrig göra något man inte kan försvara med egna argument. Verkligt fri är man när man kan se sig själv i spegeln med en känsla av stolthet och med insikt i att man gjorde så gott man kunde. Vad andra tycker eller säger om en spelar mindre roll; söker man bekräftelse och låter andra definiera en försätter man sig i en beroendeställning eller blir slav under sina känslor, oavsett hur mycket bekräftelse man får. Man blir människa tillsammans med andra, delvis via ömsesidigt utbyte av bekräftelse, men utan integritet går det inte att mötas och bygga något varaktigt tillsammans. Valfrihet förväxlas också ofta med frihet, men det krävs integritet för att kunna göra kloka val, det vill säga val som håller över tid och som inte strider mot ens grundläggande värderingar.

Skolans uppgift är att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla integritet, vilket behövs för att kunna förstå vad av allt det man lär sig som är viktigt och hur ny kunskap passar in i det man redan vet, samt hur världen och vetandet hänger ihop. Samhällets grad av hållbarhet står i direkt relation till politikernas, företagsledarnas och cheferna i förvaltningen samt medborgarnas integritet.

Integritet är nyckeln till frihet, men det är svårt. Integritet innebär att man måste vara en inkännande medmänniska, det vill säga; man måste både förstå sig själv och andra, samtidigt som man sätter gränser och håller på sina principer. Det är inget soloprojekt, det är något man hjälper varandra att bli och fortsätta vara. Det som händer på sociala nätverk ska man inte dra allt för stora växlar på, men kränkningarna och det många gånger desperata sökandet efter bekräftelse som får en del att tänja betänkligt på sina gränser för att få så många likes och följare som möjligt är ett hot mot friheten och öppenheten, demokratin och hållbarheten. Youtubers och framgångsrika bloggare som gör reklam för produkter och tjänster hyllas för sina framgångar, men hur mycket integritet visar de prov på egentligen och vad är de för föredöme egentligen? Om allt är till salu kommer alla förr eller senare att tvingas sälja sig för att överleva.

Integritet förväxlas tyvärr lätt med arrogans, men det är ett feltänkt. Den som är arrogant lyssnar inte, hen har sin bild klar och går sin egen väg oavsett konsekvenserna. Integritet är följsamhet; men det man följer är sina egna grundläggande principer OCH kunskaperna man inhämtar från olika håll SAMT medmänniskorna man lever med. Det krävs kritisk medvetenhet och en vilja och förmåga att ändra åsikt om man inser att man har fel för att uppnå en hög grad av integritet. Integriteten är liksom bildning en livshållning byggd på både kunskap, kritisk analys och handling. Det är inte en uppsättning regler man följer blint och utan hänsyn. För att kunna sägas ha integritet krävs både en väl utvecklad logisk förmåga och kontakt med sina känslor och det är viktigt att det råder balans mellan förnuft och intuition. Integriteten växer fram mellan.

Belöningen för den som håller på sin integritet är inre ro och trygghet. Stresståligheten ökar när man vet vem man är och har en fast grund att stå på. I mötet med andra kan man både dela med sig och lyssna, både påverka och påverkas; om man har integritet. Den som håller med den man lyssnat på senast har ingen integritet. Integritet är den grund som jaget vilar på och kan man bottna i sig själv står man stark när det blåser och man behöver aldrig fundera över hur man ska bemöta åsikter man stöter på under sin resa genom livet. Kanske är det människors bristande integritet som gör att främlingsfientligheten växer? Männen i vita skjortor och svarta slipsar som marscherar på gatorna idag har varken integritet eller trygghet och därför är hot om våld deras metod. De kompenserar bristen på integritet och grundtrygghet med ett destruktivt och självförbrännande hat. Och om samhällets företrädare samt ansvariga politiker saknar integritet blir det svårt att integrera invandrare. Ängslighet är lika förödande för hållbarheten som rädsla och ryggradslöshet, snålhet, arrogans och narcissism. Integritet är en förutsättning för hållbarhet.

Utan fördjupad förståelse för vad pengar är utgör ekonomin ett allvarligt hot mot samhället. Om pengar blir allt för eftertraktade och anses allt för viktiga kommer önskan att bli rik i konflikt med behovet av integritet. Och om allt fler bryr sig allt mindre om sin egen integritet kommer samhällets gemensamma förmåga att stå emot mäktiga ekonomiska intressen att utarmas. Hotet kommer aldrig utifrån, utan inifrån oss själva.

2 kommentarer:

Alan Ford sa...

Hej !

"Det som är rätt i världen är världen.Nästan allt annat är faktiskt fel med den."
Läser G.K.Chesterton "Ortodoxi" och känner igen ideströmningar som var rådande i hans tid med nutid fast i annan form men med samma innehåll.Du slår vakt om integritet men dagens hit är indentitet.I hans tid var nihilismen,materialismen och viljan i mode. Dagens slagord är livsstil,egen sanning och popularitet.Den sortens individualitet påmminer snarast om plankton i havet där havsströmmarna förflyttar hela stimmet uttan kontroll eller riktning.Min liknelse går utt på att utan integritet och kulturella axiom (universiela värderingar)människan blir offer för allehända strömmningar utan mål eller mening.En till citat av Chesterton;"När människan slutar tillbe gud,tillber hon inte ingeting,utan vad som helst" och där är vi nu.

mvh/predrag

Eddy sa...

Ligger mycket i det Predrag!
Ingen är autonom (även om många tror det), men integritet är ett sätt att ändå inte förlora sig i massan.