måndag 16 november 2015

Kort om: Religion och våld

Förenklingar kan aldrig lösa några problem, bara förvärra situationen. Läser en klok artikel som visar på just detta, i efterdyningarna av terrordåden i Paris. Vilka samband ligger bakom händelserna? Det finns ett enormt behov att hitta FÖRKLARINGEN, och buden om vad som är orsaken är många, enkla och handlar tyvärr förfärande ofta om att peka ut Islam som enda orsak, vilket är en hänsynslös förenkling av ett enormt komplext problem. Göran Larsson och Christer Mattsson skriver i SvD.
Att islam har tolkats på ett våldsbejakande sätt är uppenbart, men varför väljer människor att ta till våld?
Det är frågan vi måste gå till botten med för att förstå, dels varför, dels vad vi kan göra för att förhindra nya dåd. På Avpixlat är från avgjord, sedan länge. Där raljerar man över att Säpo bevakar så kallade Sverigevänner, för man vet ju varifrån hotet kommer: Islam. Fast de enda som dödats i Sverige, till exempel i Trollhättan, dödades med rasistiska förtecken, och fast det är flyktingförläggningar som brinner här hemma. Det är Islam som är problemet, säger man och man "vet" att det är sant. Fast, som Larsson och Mattsson skriver.
Religioner agerar inte, ingen religion i världen lagar mat, kör buss eller styr samhällen. Människor agerar och gör det alltid utifrån en rad komplicerade och sammansatta skäl. Bakom en religiös eller ideologisk retorik återfinns oftast (om inte alltid) sociala och politiska motiv och anspråk. Så om vi vill förstå varför grupper av människor agerar på ett visst sätt eller tolkar en religion i ett visst sammanhang måste vi därför tillåta oss att ta som vår utgångspunkt att inget beteende kan förklaras med en orsak.
INGET beteende kan förklaras med en orsak, och strävan efter att försöka förstå handlar inte om att ursäkta de vidriga dåden. Det handlar bara om att försöka förstå, och enkla förklaringar, hur tillfredsställande de än är och hur många som än sluter upp bakom dem kan aldrig vara värdiga en kunskapsnation!
För att våldsbejakande tolkningar skall uppkomma krävs ytterligare faktorer än ”enbart” religion. Så hur sant det än är att det finns de som använder salafitiska tolkningar för att motivera våld så är det förvisso en nödvändigt men otillräcklig förklaring till varför våldsutövning äger rum.
Tid för eftertanke och fördjupad analys är vad som behövs nu, inte några krigsförklaringar som riskerar fler liv. Vem ska offra sitt liv för att Sverigevänner och andra ska få sitt behov av hämnd tillgodosett? Jag tar avstånd från allt våld, och värnar öppenheten, för jag tror att det är enda vägen fram mot ett hållbart samhälle.
Professor Arun Kundnani visar på allvarliga brister i forskningen om radikalisering och menar att denna forskning har en tendens att dra snabba slutsatser på svagt underbyggt empiriskt material. Man har helt enkelt bestämt sig på förhand vilka samband som ligger bakom enskilda individers agerande och uppkomsten av terror.
Risken för att det blir så ökar när kraven på enkla svar och förklaringar är så tvingande som de är idag. Det är exakt detta som IS vill, de vill få oss att dels ta till vapen, dels börja tvivla och vända oss mot varandra. Kritiken som riktas mot Sverige, från Avpixlat där man föraktar våra folkvalda och där man uppmanar Sverigevänner att agera är oroväckande på många olika sätt, för hur ska vi kunna motarbeta våld och utifrån kommande hot om det skramlas med vapen och meningsmotståndare hotas inom Sveriges gränser?
När flera myndigheter i dag sliter med att hitta strategier för att förhindra nya terrordåd vill vi beklaga att den grundläggande forskningen om terror i allt för liten utsträckning tycks ha undersökt när, var och hur terror uppkommer och allt för hastigt försökt svara på frågan varför. Ur ett ofta bristfälligt och komplext material har påståenden om radikalisering kunnat etablera sig som förenklade men vilseledande modeller vilka tar viktig tid och dyra resurser i anspråk som behövs mycket bättre för att verkligen trygga vårt öppna demokratiska samhälle. Denna kritik skall givetvis inte läsas som att ett öppet och demokratiskt samhälle skall acceptera tolkningar som bryter mot lagen och som uppmanar till våld. På denna punkt måste vi vara glasklara!
Det går att fördöma terror utan att fördöma människor eller religioner. Det är ett sätt att agera som kräver analys och eftertanke, samt inte minst besinning. Läget är allvarligt, men vi riskerar att förvärra det om vi spelar det spel som terroristerna vill locka oss in i. Två fel kan aldrig bli ett rätt!

Inga kommentarer: