tisdag 25 augusti 2015

Facts of life (Första posten i en serie lite kortare texter)

Provar ett nytt format, som komplement till de lite längre texterna. Ambitionen är fortfarande att fortsätta som vanligt, för den formen har visat sig fungera. Men jag har länge tänkt att det finns en poäng att skriva kort ibland, om vissa saker, vid vissa tillfällen och under särskilda förhållanden. Vi får se hur det går, och jag lovar som vanligt inget, mer än att försöka. Här kommer den första posten under den nya etiketten: Kortbloggar.

Några saker i livet, tillvaron och samhället måste man bara acceptera. Man brukar säga att tro och vilja kan försätta berg, men det finns ändå inslag och förutsättningar som alla, alltid har att förhålla sig till. Ett slags kulturens motsvarighet till naturens lagar. Påfallande ofta väljer vi emellertid, mot bättre vetande, att försöka bortse från det uppenbara. Kanske för att det paradoxalt nog känns enklare att leva på hoppet och att nära omöjliga drömmar, än att på allvar ta tag i tillvarons komplexitet och livets alla svårbemästrade problem. Detta är ett allvarligt tankefel som utgör grunden för många andra problem. Därför är det viktigt att följande accepteras:

Dygnet har 24 timmar, och för att livet ska bli långsiktigt hållbar måste det råda balans mellan sömn, vila och arbete.

Visst kan man låna pengar för att täcka akuta behov och för att lösa oväntade problem, men förr eller senare måste man betala tillbaka.

Kunskapsutveckling, lärande och intellektuell mognad fungerar på samma sätt som läkprocesser: det tar den tid det tar och alla individer fungerar på sitt sätt, liksom lärarna som vägleder den som ska lära!

Människor är samtidigt både mer lika och olika varandra än man tror. Viktigt därför är det viktigt att inse skillnaden! Faran är annars att man dels tillskriver andra orimliga egenskaper, dels gör sig själv till norm.

Jakten på låga priser leder förr eller senare till sänkta löner, för någon måste alltid betala mellanskillnaden. Ser ut att vara för bra eller billigt för att vara sant, ja då är det oftast det.

Det finns fler facts of life, men det kanske räcker. Tanken vara inte att ge en komplett lista, utan att väcka intresse för frågan. Redan här finns massor av uppslag för det arbete som ligger framför oss innan vi skapat ett långsiktigt hållbart samhälle.

Inga kommentarer: